Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Hidrokarbonlar

Hidrokarbonlar

Hidrokarbonlar, kimyada karbon ve hidrojenden oluşan bileşiklere verilen isimdir. Aynı zamanda hidrokarbürde denir. Hidrokarbonlar organik bileşikler içerisinde bulunurlar. En basit olarak bilinen metan gazı bataklık gazı olarak da tanımlanır. Karbon ve dört hidrojen atomunun birleşmesinden oluşan metan gazı hidrokarbon grubunda yer alır. Hidrokarbonlar kendi arasında çeşitlere ayrılır. Ancak genel olarak 2 grupta toplanır. Hidrokarbonlar Doymuş hidrokarbonlar ve Doymamış hidrokarbonlar olarak tanımlanır. Hidrokarbonlar yapılarına bağlı olarak üç grupta incelenir. Bunlar alifatik hidrokarbonlar, aromatik hidrokarbonlar ve alisiklik hidrokarbonlar olmak üzere gruplara ayrılır. Doymuş hidrokarbonlar yalnız bir bağ ile meydana gelirken doymamış olan hidrokarbonlar ise bir ya da daha fazla bağ içererek meydana gelirler. Alifatik ve asiklik hidrokarbonlar ise kendi içlerinde doymuş ve doymamış olarak 2 bölümü ayrılırlar.

Hidrokarbonların bulunduğu yerler ve kullanım alanları


Hidrokarbonlar tabiatta yer alır. Bunlar petrol gazı ve tabii kauçuk olarak bulunur. Bir kısım hidrokarbonlar suni yollarla elde edilirken; suni yolla elde edilen hidrokarbonların bir kısmı maden kömürünün işlenmesiyle elde edilmektedir. Diğer kısım hidrokarbonlar ise kalsiyum karbür ve benzeri şekilde metal karbürlerin suyla birleşmesiyle meydana gelir. Hidrokarbon büyük çoğunluğu kömür katranından ve petrolden elde edilir.

Hidrokarbonlar kimya sektöründe birçok alanda işletilmektedir. Hidrokarbonların birçok çeşidi endüstri sektörü için oldukça önemli bir yer teşkil eder. Metan hidrakarbonu tabii gazların temel maddesini oluşturması sebebiyle bir hidrokarbon türevi arasında yer alır. Metan gazı günümüzde bütün dünyada çıkartılırken; hemen hemen tüm yeraltı doğal gazların içerisinde yer alır. Bu kaynakların temel bileşenleri oluşturan doğal bir madde olan metan gazı kimyasal olarak CH4 olarak ifade edilir. Metan gazı oldukça yanıcı bir özelliğe sahiptir. Benzin hidrokarbonlar karışımı olduğu için benzen, asetilen ve naftalin gibi birer hidrokarbon çeşitleri arasında yer alır. Hidrokarbonlar pratik açıdan da oldukça önemlidir. Organik birleşme ve bileşiklerinin birçok sınıfının sistemli olarak adlandırılması hidrokarbonların adlandırılması işlemine dayanır. Karboksilik asitler esterler, aldehitler, alkoller birer hidrokarbon çeşitlerinin arasında yer alır.

Doymuş alifatik hidrokarbonlar


Doymuş olan alifatik hidrokarbonlara Alkanlar ya da parafinler ismi verilir. Aromatik hidrokarbonların birçok halkası bulunurken; aromatik hidrokarbonlar C- C ve C=C şeklinde altı köşeli karbon halkası meydana getirirler. Bu türevleri naftalin, ksilen ve toulen bileşikleri birer aromatik hidrokarbon grubunda yer alır. Doğmuş olan hidrokarbon grubunun en küçük hidrojeni oluşturan grubu hidrokarbonlardır. Alkanlar bir seri meydana getirir ve bu seride birbirini takip eden bileşikler arasında ch2 kadar fark vardır. Aynı seviyeye yeni bileşikler oluştururlar ve sayılarının sonuna AN eki getirilerek adlandırılır. Bileşikler birbirine yakın benzerlik gösterirken; hidrokarbon sayısı birden ona kadar olan Alkanlar, Eten, Metehan, Proton, Tampon, Hekzan, Bütan, Hepten, Oktan, Dekan ve Nonan şeklinde adlandırılır. Yanarlar ve genel yanma tepkimeleri alkanların yükseltgenmesi manasına da gelir.

Doymamış hidrokarbonlar


Doymamış hidrokarbonlar ise karbonları birbirlerine üçlü veya ikili olarak bağlarlar. Alkan, metal ile başlayan seri ve parafin, alkan veya etilen serisi, aklin ya da asetilen serisi bu karbon çeşitlerine örnektir. Alkanlar olarak bulunan hidrokarbonlarda karbon atomları üçten daha fazla karbon atomlarından oluşan bir zincir meydana getirirler. Siklohekzan, siklopropan, terpen, tipik asiklik hidrokarbon çeşidine verilecek örnekler arasındadır.

Doymamış olarak bulunan hidrokarbonlara olifinler sınıfında yer alır. Bu sınıfta hiç olmazsa iki karbon arasında çift bağ vardır. Oluşan karbon sayısının Latincesinin sonuna EN ile İLEN getirilerek meydana gelir. Çift bağın hangi karbonlar arasında olduğunu belirtmek için rakam kullanılarak ifade edilirken; çift bağın bağlı olduğu karbonlardan ilkine aittir. Alkenler oldukça aktif yapıda bulunurken; doymamış karbonlar halojen ve hidrojen gibi bazı bileşikler katarlar. Doymamış diğer hidrokarbon grubunda yer alan Alkinler karbonlardan ikilinin arasında 3 bağ oluşturur. Alkinler kimyasal olarak alkenlere göre daha çok aktif durumda bulunur. Aromatik hidrokarbonlar ise bir veya daha çok benzen halkası oluşturur. Karbon ve hidrojen sayılarını göstererek 2 ve 3 numaralı formüller ile basitleştirilmiş benzen formülü meydana getirir. Benzen halkasına çeşitli grupların getirilmesi ile birçok birleşik elde edilir.
Son Güncelleme : 01.11.2023 22:09:54
Hidrokarbonlar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Hidrokarbonlar Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Hidrokarbonlar"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi,  ototrof   canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir. Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamın...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amitoz...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler birçok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmaktad...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuzey ...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık göster...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olantümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mik...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023