Hidrojen

Hidrojen

Hidrojen, içeriğinde döteryum, protonyum ve trityum denilen 3 izotop bulunur. Elementler içinde en basiti olan bir hidrojen atomu, bir elektron ve bir protondan meydana gelir. Moleküler Hidrojen de H2, 2 formdan meydana gelir. Bunlar parahidrojen ile ortohidrojendir. Her iki durum aynı kimyasal özelliklere sahiptir. Fakat bunların yörünge farklılığı olduğu için, aralarında bazı fiziksel farklılıklar bulunur. Oda sıcaklığındaki hidrojen ortalama olarak % 25 parahidrojen ve % 75 kadar ortohidrojenden oluşur. Düşük sıcaklıklarda parahidrojen daha kararlı olduğu için, konsantrasyonu yükseltir. Teorikte sıvı hidrojen içinde parahidrojen oranı % 100 seviyesindedir. Hidrojen dünyada en fazla bulunan bir elementtir. Suların dünyanın % 60 kadarını kapsadığı düşünülürse, hidrojenin yaygınlığı ortaya çıkar. Fakat hidrojen bağımsız şekilde doğada az bulunur. Hidrojeni elde etmek için bazı işlemlerin yapılması gerekir.

Hidrojenin özellikleri nelerdir?
  • Hidrojen kendine has olan özellikleri nedeniyle, uygun enerji taşıyıcısıdır.
  • Su ve hidrokarbonlardan hidrojen üretilebilir. Direkt olarak güneş enerjisinden hidrojen üretimi konusunda yoğun araştırmalar devam etmektedir.
  • Elektrik enerjisi yardımıyla yüksek verimli olarak üretilebilir ya da elektrik üretimi sırasında kullanılabilir
  • Hidrojen katalitik yanma, alevli yanma, hidrürleşme ve elektro dönüşüm gibi çok sayıda yöntemle etkin olarak enerji üretiminde kullanılabilir.
  • Hidrojenden elde edilen enerjide son ürün sudur
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmiş elektrikten hidrojen üretilirse, çevreye emisyonu olmaz. Bir anlamda çevre dostu olduğu söylenebilir.
  • Sıvı, gaz ya da metal hidrürlerde depolanma özelliği vardır
  • Boru hattıyla ya da tankerlerle uzak mesafelere kadar taşınabilir
Hidrojenin fiziksel özellikleri

Hidrojen havayla kıyaslandığında yoğunluğu 0,07 kadardır. Bu açıdan cisimler içinde en hafif olanıdır. Bu yüzden gözenekli yüzeylerden diğer gazlara göre geçişi daha hızlıdır. Yine kızgın platin, demir, iridyum gibi metallerden de sızabilir. Helyumun ardından sıvılaştırılması en zor olan gaz hidrojendir. Hidrojenin dönüşüm sıcaklığı -240 derecedir. Atmosfer basıncında kaynama noktası -253 derece, katılaşma notası da -259 derecedir. Isı iletkenliği özelliği de yüksektir. Kendi hacminin bin kat kadar fazlasını çözündüren pladyum gibi metaller hidrojeni kolay soğurur.

Hidrojenin kimyasal özellikleri

Hidrojenin etkinleştirilmiş olan biçimlerinin dışında soğukta etkili olmaz. Ancak sıcakta ya da katalizörle birlikte çok sayda tepkimeye girebilir. Değerli bir element olduğundan, oldukça belirgin elektropozitif özelliği vardır. İndirgenlik özelliği orta kuvvettedir. Ancak alkali metal oksitler gibi oldukça kararlı olan bileşikleri indirgeyemez. Fakat CuO, Nio gibi çok sayıda metal oksidi indirgeyebilir. Bu sayede katalizör olarak kullanılacak oldukça ufaltılmış metaller elde edilebilir.

Hidrojen alkali metaller ve toprak alkali metallerdeki gibi ametallerin pek çoğuyla direkt birleşebilir. Halojenlerin dört tanesiyle tepkimeye girer ve hidrasitleri verir. Fluordan iyoda gidildikçe tepkime hızında ve açığa çıkan ısı oranında azalma olur. Mavi alevle yanar. 250 derecede kükürtle birleşir, azotla ise yüksek basınçta ve katalizör eşliğinde birleşir ve amonyağın elde edilmesini sağlar. Bakır ve kurşun gibi değerli metallerin oksitlerini indirgeyen hidrojen, demir ve demire yakın olanların oksitleriyle tersinir tepkimeler oluşturur. Karbonmonoksidi indirger ve ortamın koşullarına uygun şekilde farklı ürünler meydana getirir. Bunda basınç, katalizör, sıcaklık gibi etkenler etkili olur.
Son Güncelleme : 05.03.2021 05:06:09
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Selen Karadeniz - 05.03.2021 05:06:09
Hidrojen ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hidrojen Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hidrojen"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021