Hidrofobik

Hidrofobik

Hidrofobik: Kimya alanında kullanılan hidrofobi kelimesi Yunanca anlamı ile su ve korku kelimelerinin birleşiminden türemiştir ve molekülün sudan kaçma özelliği olarak tanımlanmaktadır. Hidrofobik moleküller ise genel olarak apolar olmaktadır. Hidrofobik moleküller bü özelliği sebebi ile tarafsız moleküller ile apolar çözücülerle olan etkileşimleri termodinamik açıdan daha fazla kararlıdır. Suyun içeriğinde bulunan bu Hidrofobik moleküller genel olarak kümelenmektedir. Bu moleküle sahip olan bir yüzeyin üstündeki suyun temas açısı çok yüksek olduğu için ıslanma olasılıkları ya çok az ya da sıfırdır. Hidrofobik moleküllere alkanlar ile yağlar örnek olarak gösterilebilmektedir.

Alkanlar

Alkanların bir diğer adı da parafinlerdir ve alkanlar ya da parafinler yalnızca karbon ile hidrojen elementlerinin var olduğu ve bu elementlerin birbiri ile tekli bağ kurduğu organik bileşiklerdir. Alkanlar bir karbon ile iki hidrojenle birbirini izleyen bir seri oluşturmaktadır. Alkanlarda bütün atomlar tekli bağlar ile birbirine bağlı olduğu ve karbon atomunu en çok bağlayabileceği hidrojen atomunu bağladığı için bunlar doymuş bileşikler kategorisinde olmaktadır. Alkanlarda bulunan hidrojenlerden bir tanesinin koparılması ile elde edilen gurubun ismi akil guruptur. Buna örnek olarak, metandan bir hidrojenin çıkarılması halinde metil, metandan bir hidrojen çıkarılması halinde ise etil elde edilmektedir. Elde edilen bu moleküller başka bir bağ daha yapmakta ve bu şekilde hidrokarbon zincirine bağlanmaktadır.

  • Dallanmamış Alkanlar: Hidrokarbon zincirinde bulunan karbon atomlarının maksimum iki karbon atomu ile yaptığı moleküllere verilen isimdir. Bu alkanların yapısına bakıldığında sadece birincil ve ikincil karbon atomlarının var olduğu görülmektedir. Dallanmamış alkanlar bir diğerinin yerini tam olarak tutan bir sıra oluşturmaktadır.
  • Dallanmış Alkanlar: Bileşikte karbon atomu sayısının fazlalaşması ile birbirine kovalent bağlar ile bağlı durumda olan atomların oluşturduğu molekülde yapı bakımından çeşitlilik olmaktadır. Bu sebeple karbon sayısı daha yüksek olan alkanlar molekül yapıları ne kadar aynı olursa olsun değişik yapılarla karşımıza çıkmaktadır. Bu şekilde var olan bileşiklere ise yapı izomerleri ismi verilmektedir.
  • Pentan: Pentanın üç değişik izomer yapısı vardır. Bu izomer yapılarda ilki yapısı bir zincir gibi birbirine bağlı ve dallanmamış olan n - pentan, ikincisi ikinci karbon atomunda sadece tek dallanma şeklinde olan izo - pentan ve üçüncüsü ise yapısı ikinci karbonunu üzerinde ikili dallanma olan neo - pentan olmaktadır. Yapı izomerlerinin sayısında karbon sayısı ile paralel olarak artış görülmektedir.

Yağ

Yaklaşık 20 derecede vizkozitesi yüksek olan, içeriğinde fazlaca karbon ile hidrojen bulunan, su ile karışmayan fakat farklı yağlar ile kolaylıkla karışabilen maddelere yağ adı verilmektedir. Bu maddeler yeme amaçlı, yakıt amaçlı, boya amaçlı ya da makine sanayisinde olmak üzere pek çok farklı alanda kullanılmaktadır.

  • Sentetik Motor Yağı: Mineral yağlar sınıfına giren bu yağ çeşidi yerin alt kısmında kaya tabakalarının arasında bulunmaktadır ve petrol esaslı yağlar olarak da tanımlanmaktadır. Bu yağlara örnek olarak mazot, gaz yağı ya da benzin gösterilebilir. Bu yağların bir mineral yağ olmasının sebebi ise, günümüze kadar herhangi bir organik kaynaklarının bulunmuş olmamasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra, günümüzden çok daha fazla eski olan jeolojik zamanlara bakıldığı zaman mineral yağların da kökeninin organiğe dayandığı görülmektedir.
  • Organik Yağlar: Bu yağ sınıfına giren yağlar, içinde bitki ile hayvanlarda bulunan farklı canlı ve organizmaların farklı organik süreçlerden geçmeleri ile oluşan yağlardır. Kimya açısından bakıldığında yağ kelimesi biraz karışık bir kavram olmaktadır. Bilimsel olarak ise en doğru olan kelime lipit kelimesidir. Bilimsel olarak yağ, mum, kolesterol ya da steroid ve benzeri birden fazla madde lipit sayılabilmektedir. Lipitlerin başka maddeler ile arasındaki en önemli farklılık ise, lipitlerin su ile karışmamakla beraber farklı lipitler ile kolaylıkla karışabiliyor olmalarıdır. Lipitler fazlasıyla hidrojenle karbon içermekte, ancak çok az oksijen içermektedir.

Son Güncelleme : 17.04.2021 23:07:42
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. tuğba arslan - 17.04.2021 23:07:42
Hidrofobik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hidrofobik Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Hidrofobik"
hidrofobik cam hakkında bilgi yazarmısınız
Goksu . 17.01.2018
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
hidrofobik nelerden yapılıyor lütfen cevaplarmısınız
Goksu . 16.01.2018
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021