Heyelan

Heyelan

Heyelan, yer kaymaları ile yer çökmeleri çoğunlukla kütle hareketleri olarak ifade edilmektedir. Yer göçmeleri çoğunlukla mağaraların ya da yer altında bulunan boşlukların tavanlarının çökmesinde yaşanan olaydır. Ancak bu olaylara az rastlanılmaktadır. Heyelan (yer kayması) yurdumuzda en sık karşılaşılan doğal olaylardan birisidir. Heyelan ülkemizde çoğunlukla kaya düşmesi ve çamur akıntıları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yer altında meydana gelen kaymalar genellikle taşların, toprağın ya da tabakaların durdukları yerden başka bir yere aşağıya doğru kayması olayına heyelan denilmektedir. Heyelan gerçekleştiğinde hem büyük hem de küçük kütleler hareket etmektedir.

Heyelan Çeşitleri Hangileridir?
  • Göçüklerin meydana gelmesi
  • Asıl ortaya çıkan heyelanlar
  • Toprak kaymaları
Heyelanın Oluşmasını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Kuvvetli Eğilimin Olması, eğimin olması toprak kaymalarının ve heyelan olmasına yol açan en önemli faktörlerden birisidir. Bunun sebebi ise, yamaçtaki eğimin artması özellikle kütlelerin çok daha kolay yer değiştirmesine yol açmaktadır. Yurdumuzda özellikle Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde hem eğimin hem de yükseltinin çok fazla olmasından dolayı sıklıkla heyelanın olduğu bölgelerin başında gelmektedir. Çoğunlukla yer şekillerinin daha düzgün, sade ve eğimin oldukça az olması Marmara bölgesinde, İç Anadolu'da ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde ise heyelan durumlarının yaşanması yok denecek kadar az meydana gelmektedir.

Yağışın Artması, özellikle çok aşırı yağışlar toprağın kaymasına sebep olmaktadır. Bol yağışın ardından veya buzların, karların erimesinden kaynaklı olarak yer altındaki tabakaların arasında sızmış olan sular siürtünmeyi azaltır ve bunun sonucunda kütlelerin kaymasına neden olmaktadır. Yurdumuzda meydana gelen heyelan olaylarının büyük kısmı toprağın aşırı nemli olduğunda ve yağan yağışı miktarının normalin üzerinde olduğu mevsimlerde oluşmaktadır.

Kaya Ve Toprak Özelliği, arazilerde eğer killi taş ile toprak fazla miktarda su emer ise yumuşar. Özellikle toprakların gözenekli bir yapıda olmasından dolayı aralarına suların sızması çok daha kolay olmaktadır. Bu durumda olan yerlerde çoğunlukla heyelan meydana gelmektedir. Ayrıca suyu çok fazla emmeyen sert kütlelerin bulunduğu arazilerde heyelan olma olasılığı oldukça düşüktür.

Heyelana Sebep olan Diğer Faktörler, genellikle yamaçlarda mevcut olan kütleler özellikle yer çekimine bağlı olduğundan aşağıya doğru hareket etmektedir. Bu ortaya çıkan çekim gücü sürtünme olayını aştığı zaman kütleler harekete geçer ve heyelan olma olasılığını ortaya çıkarır. Ayrıca diğer faktörler de, bölgede sel ya da deprem olması heyelanı arttıran etkenler arasında yer almaktadır. Bunların dışında yol, baraj, tünel yapım çalışmalarında yamaçların kendi doğal dengelerinin bozulması sebebi ile heyelana sebep olmaktadır. Tabakalar arazinin eğim yönünde olur ise heyelan yaşanması riski daha çok artmaktadır. Ayrıca maden çıkarmak için dinamitin patlatılması heyelana sebep olurken, aynı zamanda bitki örtüsünde meydana gelen tahribatta heyelan olma olasılığını hızlandıran faktörler arasında bulunmaktadır.

Heyelanın Önlenmesi Ve Korunma Yolları Nelerdir, heyelan durumunun engellenmesi çoğunlukla imkansız olan bir durumdur. Fakat heyelan oluşmasına sebep olabilecek hem can hem de mal kaybının olmasını engellemek için diğer beşeri faktörler kontrol altına alınarak engellenebilir. Bu nedenle yatırım yapılmış olan arazilerin mutlaka daha önceden jeomorfolojik, klimatolojik ve jeolojik etütlerinin çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu durumlara bağlı olarak heyelan olma riskinin en yüksek olan arazilerde herhangi bir ulaşım yollarının yapılmaması, sanayi tesisinin kurulmaması, yerleşim alanı olarak seçilmemesi ön görülmesi gereklidir. Bunun dışında eğer heyelan riski taşıyan yerde kurulu olan bir yerleşim söz konusu ise, hemen taşınması gerekir. Ayrıca heyelan riski yaşanabilecek yüksek bölgelerde yamaçta ortaya çıkabilecek olan kaymaları engellemek için istinat duvarları yapılmalıdır. Ama bu yöntem daha masraflı ve pahalıdır. Heyelanın önlenmesi için diğer unsurlar ise, boş arazilere ağaçların dikilmesi, kayma ihtimali olan zeminlerin takviye ile sertleştirilmesi ve heyelana sebep olan yerlerin kazılması şeklinde önlemeler alınarak heyelandan korunmak mümkündür.
Son Güncelleme : 23.01.2021 01:27:51
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. öznur uzun - 23.01.2021 01:27:51
Heyelan ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Heyelan Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Heyelan"
İyi günler ben dağları sessiz sakin yerleri çok sevdiğim için oradan bir arsa aldım. Ben içine ev yaptırmak istiyorum ama o bölgelerde heyelan var mı çok korkuyorum. Acaba evin etrafına ağaçlandırma yapsak heyelan olmasını engeller mi? Lütfen bana bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim.
Gazire . 01.09.2018
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021