Heterotrof

Heterotrof

Heterotrof kendi besinlerini üretmeyen harici ortamdan alan canlılar olarak ya da "tüketici canlılar" şeklinde tanımlanır. Besinlerini alma biçimlerini bakımından 3 ana gruba ayrılırlar. Organik besinlerini ortamdan hazır olarak alırlar. Besinleri alma biçimine yönelik üçe ayrılır:

Holozoik Yaşam: Besinlerini çok sert ve parçalar şeklinde alan canlılardır. Her birey bizzat besinini bizzat sağlar. Hazım sistemleri, duyu uzuvları, sinir ve adale sistemleri gelişmiştir.
  • Etçiller: Daha çok hayvansal besinlerle beslenirler. Birtakım kuş türleri ve kemirgenler familyasının türleri bu biçimde beslenir. Diş yapıları et yemeye uyumlu olup, köpek dişleri gelişmiştir.
  • Otçullar: Daha çok bitkisel kaynaklı besinlerle beslenirler. Keçi, koyun, inek gibi hayvanlar bu gruptandırlar. Bu hayvanların diş yapıları ve sindirimsel sistemleri selülozu sindirecek biçimde özelleşmiştir.
  • Etçil-Otçullar (Omnivorlar): İnsan, birtakım balıklar, birtakım kuşlar bu gruba girer. Dişleri hem bir parçalayıcı, hem bir kesici olarak yer alır.
Simbiyoz (Beraber) Yaşam: Bu gruptaki canlılar birbirleri üstünde ya da içerisinde yaşarlar. Birtakım birlikler zarar veren, bazıları yararlıdır.
  • Kommensalizm: Zararsız bir birliktir. Beraber hayatını sürdüren canlılardan biri fayda elde ederken diğerinin yararı ve zararı yoktur, kişilerin ağız ve bağırsak yerlerinde hayatını sürdüren birtakım bakteriler bu şekildedir. İnsandan faydalanırlar, ama insana fayda ya da zararları yoktur. Köpek balıklarıyla onların karındaki bölgelerine tutunarak hayatını sürdüren Echeneis balıkları da böyledir.
  • Mutualizm: Karşılıklı olarak fayda asalına dayalı bir hayat birliğidir. İnsan bağırsağındaki birtakım bakteriler insanın besinlerini kullanarak yararlanır ve insan vücudunu barınak olarak kullanırlar. Bunun için karşılık birtakım artıkları parçalayarak insana B ve K vitaminlerini ödül ederler. Termitler ve geviş getiren canlıların midelerindeki selüloz sindirici bir hücreliler de bu biçimde yaşarlar. Selülozu sindiren enzimler üretirler bu sayede hayvanın sindirimine destekçi olurlar. Kendileri de hayvanı konak ve besin kaynağı şeklinde kullanmaktadırlar. Bu 2 işlek birbirinden ayrılırsa ikisi de kayıp görür. Likenler de mutualist hayat için çok güzel bir örnektir. Su yosunu ve mantarın birleşmesiyle meydana gelmiştir. Su yosunu mantara besin ve O2 verirken mantar da ona CO2 ve H20 olanağı sağlar.
  • Parazitlik: Beraber hayatını sürdüren 2 canlıdan biri fayda görür. Bu esnada fayda gördüğü canlıya kayıp verir. Bu nedenle bunun için zarar veren birlikler denir. İki işlek bölünecek olursa, fayda gören bu yararı kaybettiği için hayatını yitirebilir. Diğer işlek ise zarardan kurtulduğu için daha huzurlu hayatına sürdürür. Parazitler canlının harici bölümlerine yerleşmişse bunlara Ektoparazit denir. Keneler, pireler, bitler ve birtakım mantarlar benzeri.
Saprofit (Çürükçül) Yaşam: Bu gruptaki canlılarda sindirim tam gelişmemiştir. Bu nedenle besinlerini yer aldıkları ortamlardan yarısı sindirilmiş sıvılar olarak alırlar. Bazıları salgıladıkları enzimlerle hem bizzat besinlerini kısmen sindirmiş olurlar, hem organik artıkları parçalayarak nebat ve hayvan artıklarını ortadan kaldırırlar.
Son Güncelleme : 18.04.2021 12:09:49
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. orhan alem - 18.04.2021 12:09:49
Heterotrof ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Heterotrof Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Heterotrof"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021