Hemoliz

Hemoliz

Hemoliz, Alyuvarların çeşitli nedenler ile parçalanması sonucu içlerinde yer alan maddelerin kana verilmelerine hemoliz denir. Böyle bir durumda alyuvarların içermiş oldukları hemoglobin nedeni ile plazma yada serum, hemoliz derecesine göre koyu kırmızı ile açık pembe arasında görünmektedir. Kan tahlillerinin birçoğunun yapılabilmesi için gerekli olan özel tüplere alınan kanın santrifüj edilmesinden sonra serum yada plazmanın elde edilmesi gerekmektedir. Uygulanan işlem sırasında kan hücreleri bütünlüklerini yitirmeden tüpün dibine çöker kanın sıvı bölümü ise tüpün üst kısmında kalmaktadır. Elde edilen bu plazma yada serum berrak sarı renkte olur ve kan hücresi içermemektedir. Kan dolaşımında yer alan bazı maddelerin sayısı çoğunlukla bu sıvı yardımı ile tespit edilmektedir.

Hemolizin Etkisi Nedir?

Çeşitli birçok nedenlerden dolayı meydana gelen hemoliz alyuvarlar hücrelerin içerisinde yer alan maddeleri hücre dışarısına çıkarmaktadır. Böylece hücre içerisinde oldukça fazla miktarda bulunan fakat kanın sıvı kısmının daha az bulunduğu maddeler kanın sıvı kısmına geçmesinden dolayı;
 • Kanda ölçülen bazı maddelerin örneğin potasyum gibi düzeyi gerçekte olduğundan daha yüksek bir seviyede çıkmaktadır.
 • Alyuvarın parçalanması sonucunda açığa çıkan hemoglobin sebebi ile kanın sıvı kısmının rengi değişecektir hemoliz derecesine göre ise kırmızı ile oldukça açık bir renkte pembe bir renk alacaktır. Bu neden ile renk değişikliği yöntemi yardımı ile ölçülen bazı testlerin düzeyi yanlış bir şekilde oldukça yüksek çıkacaktır.
 • Alyuvar içinde bulunan sıvı da kan sıvısına eklenmesi sonucunda ise hücre dışında bulunan sıvı miktarı artar ve böylece yapılan bazı testlerin düzeyi olarak düşük çıkacaktır.
Elde edilen sonuç sonrasında hemoliz bulunan kanda yapılan ölçümler sonrasında ortaya çıkan sonuçların tahlili yapılmış maddelerin gerçek düzeyini göstermediğinden yanlış teşhislerin konulmasına sebep olabilmektedir.

Hemolizi Engellemek İçin Neler Yapılabilir?
 • Hastadan alınan kan test için laboratuvara götürülürken uygun koşullarda oldukça dikkatli bir şekilde götürülmelidir.
 • Kanın alınacağı yer alkol ile silinmiş ise alkol kuruyana kadar kan alınmamalıdır.
 • Vakumlu tüpler tam olarak doldurulmadan aparat içerisinden çıkarılmamalıdır.
 • Kan alımı oldukça önemli olduğundan kan alımını deneyimli kişiler yapmalıdır.
 • Kan alımı esnasında uygun genişlikte iğne ucu kullanılmalıdır.
 • Turnike normalinden fazla bağlı kalmamalı damara girildikten sonra çözülmelidir.
 • Kan alınan tüp hızla çalkalanmamalı oldukça dikkatli ve yavaş bir şekilde çevrilmelidir.
 • Kan alımı sırasında damar içerisinde yerleşik halde bulunan kateterler yada branül den mümkünse kan alınmalıdır.
 • Kan alımında eğer şırınga kullanılıyor ise kan tüp içerisine boşaltılırken şırınganın iğne kısmı çıkarılmamalı ve tüpün kapağı açıldıktan sonra kan yavaş yavaş dökülmeli bu aşamada kanın dökülmemesi için dikkat edilmelidir.
Hemoliz İndeksi Nedir?

Bazı test ölçümü cihazlarında hemoliz miktarının şiddeti ölçülebilmektedir. Çıkan duruma göre test sonuç raporunda hemoliz indeksi ismi verilen hemoliz şiddeti raporlanabilir. Böylece kanda alınan hemoliz şiddeti seviyesi belirtilerek hemolizden etkilenmiş test sonuçlarının ise buna bakılarak değerlendirilmesi sağlanabilmektedir. Mesela hemoliz artı bir şeklindeki ibare testin yapıldığı plazma veya serum örneğinde bulunan az miktarda hemoliz olduğunu belirtir. Hemoliz miktarının şiddeti arttıkça, hemoliz indeksi de artacaktır.
Son Güncelleme : 05.03.2021 14:54:27
Hemoliz ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hemoliz Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hemoliz"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022