Hamartom

Hamartom

Hamartom, Tıp dilinde sağlıklı bir vücut dokusunda meydana gelen patolojik sürecin bir durumudur. Bu gibi durumlar çeşitli karaciğer hastalıklarının iyileşmesinin ardından meydana çıkmasıdır. Vücudun birçok yerinde olabilecek düzensiz doku birimidir. Genelde belirti vermez ve görüntü testlerinde şans eseri tanısı koyulur. Doktorlar buna lezyon, nodül ve kitle diyebilirler. Hamartomun en sık görülen iyi huylu akciğer tümörüdür. İçerisinde yağ, bağ dokusu ve kıkırdak gibi normal vücut yapılarında yer alır. Hamartom hastalığı, diğer bir sebepten dolayı çekilen röntgen filmleri ile teşhis edilebilir. Eğer karaciğer enzimleri yüksek seviyede bir sonuç alınırsa karaciğer hasarının belirtisi olarak tanımlanır. Bazı durumlarda gebeliğin ilerleyen zamanlarında karaciğer enzimlerinde yükseklik görülebilir. Karaciğer hasarının ilk belirleyici olan karaciğerden kana salınan enzimler değerleri olarak gösterilir. Ancak sağlıklı kişilerde de enzimler karaciğerde bulunur. Bu yüzden karaciğerde bir hasar meydana geldiğinde, bu esnada enzimlerde kana karışır. Bu hastalara yapılacak olan kan testleri ile yüksekliği belirler. Karaciğere özgü olan aminotranferaz enzimler kullanılır. Bu enzimler aspartat-aminotransferaz ve alanin-aminotransferaz'dır. Hamartom zayıf tübero halinde yüzeyi ise eksprese olan bir tümör nodülüdür. En fazla akciğerler, hipotalamus, karaciğer, böbrek ve meme dokularına kadar etkiler. Boyutları genelde 0.5-5 arası değişebilir. Özellikle hızlı bir şekilde büyümeye görülmez. Bununla birlikte risk grubunu içeren 32-40 yaş arası insanlar içindir. Yeni doğanlarda ise, hamartom ancak görünür semptomları olmaksızın kendi doğası ile teşhis edilebilir.

Hamartom Nedenleri;

 • Çocukluk döneminde bu tür tümörler ancak akciğer yaralanması sonucu ortaya çıkar.
 • Solunum sistemlerinin alt kısımlarında enfeksiyon riskine yakalanma sonucunda oluşur.
 • Ailede ve genetik yapıya yatkınlık sonucunda oluşan dokunun büyümesi sırasında gerçekleşir.
 • Kimyasal madde, tütün dumanı ve radyoaktif doğa, toprak, hava ve suyun zararlı etkileridir.
 • Bronşit, astım, tüberküloz ve diğer faktörlere bağlı olarak gelişen bir hastalığın varlığıdır.

Hamartom Belirtileri

 • Hamartom oluşumu sırasında karaciğer enzim değerleri normal seviyede olur.
 • Karaciğerin büyümesinden dolayı karında ağrılar ve sancılar meydana gelir.
 • Bazı durumlarda GGT ve ALT enzim değerlerinin yükselmesi sonucu oluşur.
 • Karaciğerde bulunan kılcal damar içerisinde yumakçık şeklinde oluşur.
 • Büyüklüğü 4 cm üzerinde olan kişilerde karın bölgesinde şişme hissi uyandırır.
 • Büyüklüğü 10 cm üzerinde olan kişilerde her yıl kesinlikle takip edilmelidir.

Hamartom Tedavisi

Bu durumda akut karın sendromu dahilinde karında şişme ve ağrı etkisi olarak kendini gösterir. Alkol veya ilaca bağlı bir şekilde SGOT AST ve SGPT ALT yükseldiği andan itibaren alkolün ve ilaçların bırakılması durumunda karaciğer enzimlerinin düşmesi sağlanabilir. Diğer bir şekliyle kilo bakımından fazlalık nedeniyle karaciğerde yağlanma sorunu gelişirse, vücut ağırlığının yüzde 6-9'u kadar düşürülmesi açısından kilo verilir ise, karaciğer enzimlerinin normal seviyesine düşmesi bakımından yardımcı olur. Fakat alkolün, ilaçların bırakılması ve kilo verilmesine rağmen halen karaciğer enzim değerlerinin düşmemesi durumunda yapılacak ilk tedavisi testler üzerinden karaciğer hastalığı ancak bu şekilde belirlenebilir. Bu oluşumlarda hepatit B ve C antikorları da incelenmelidir. Bu test sonucunda otoimmün hepatit sonuç verirse, otoimmün antikorlar yüksek gösterilir. Diğer tedavi aşamasında görüntüleme tetkikleri ile karaciğerdeki lezyonları, safra taşları ve safra yollarını tıkayan kitleleri belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca kanama riski olduğundan dolayı, karaciğer biyopsisi önerilmez. Büyüklüğü olduğundan fazla büyüme gösterirse, cerrahi bir müdahale ile çıkarılması gereken bir durumdur. Tedavi süreci için herhangi bir ilacı bulunmamaktadır. Ayrıca karaciğer biyopsisi yapılarak, karaciğerin de dokusu incelenmelidir.

Son Güncelleme : 29.03.2021 20:54:23
Hamartom ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hamartom Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hamartom"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022