Gram Negatif Bakteriler

Gram Negatif Bakteriler

Gram Negatif Bakteriler, Öncelikle bakteri tek hücreli mikroskopik canlı olarak bilinen insanda, hayvanda, doğada, toprakta, suda ve bitkilerde çok miktarda olan bir canlıdır. Bakteriler bölünerek çoğalan ve çekirdeksiz, klorofilsiz 1-6 mikron büyüklüğünde gözle görülmeyen canlılardır. Gram negatif bakteriler alkolle yıkandıkları zaman mavi renk tutmaya devam eden bakterilerdir. Gram boyama esnasında kristal boyasını tutamayan bakteri türleridir. Gram boyama testi sırasında boya eklenir bu boya gram negatif bakterilerini çeşitli renklere boyamaktadır. Bu renkler pembe ve kırmızı bu test sonucunda hücreye göre çok farklı olan iki çeşit bakteri türünü ve tipinin ayırt edilmesi faydalıdır. Gram negatif bakterilerinin çoğunluğu hastalık oluşturan mikrop olarak bilinir. Bu gram negatif bakteriler hücre duvarında lipopolisakkarit (toksit oluşturan bileşikler) sebebi ile oluşmaktadır. Bu mikroorganizmalar sorun olmaya hızla devam etmektedirler. Ayrıca hasta olanlarında hayatlarını tehdit etmeye devam eden bakterilerdir. Gram negatif bakterileri antibiyotik ilaçlara çok dayanıklılık göstermektedir. Antibiyotiklere direnç göstererek enterik bakterilerin oluşmasında ve toplumda kazanılan enfeksiyonların yanında büyük sıkıntılar oluşturmaktadır. Gram negatif bakteriler alınan antibiyotik ilaçları kendi içerisinde enzim üreterek antibiyotiklerin yıkılmasına ve antibiyotiğin bağlanma bölgesinde değişiklik oluşturması, gram negatif bakteriler gelişerek antibiyotik ilaçlarına karşı direnç göstermesi, dış membranda ya da porinlerde değişim yaparak antibiyotik ilacının geçirgenliğin azaltarak direnç göstermektedir. Gram negatif bakterilerinin direncini saptamak için hemen, hemen her laboratuvarda yapılmaktadır. En ileri tetkiklerin yapılması için GSBL tayini bakterilerin bulunmasında çok önemli yöntemdir. Bu GSBL ile fenotipik ve genotipik testler yapılır. Fenotipik testler mikrobiyoloji laboratuvarlarda yapılmakta genotipik testler ise araştırma laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Gram Negatif Bakteri Türleri: Proteobacteria türleri içinde en önemli olanlar Legionella, Enterobacteriaceae, Helicobacter, Pseudomonas, Stenotrophomonas, Salmonella ve Escherichia colidir. Bkateri türleri arasında menenjit enfeksiyonu yapan faktör Neisseria meningitidis, bel soğukluğu enfeksiyonu yapan faktör Neisseria gonorrhoeae ve solunum sistemi enfeksiyonu faktörü ise Moraxella catarrhalis olarak bilinir.

Gram Negatif Bakteri Özellikleri: Dış zarında çeşitli moleküller içeren Porinler bulunmaktadır, Flagella dört halkalıdır, sitoplazmik bulunur, Hücre duvarında gram pozitifelere oranla ince peptidoglikan bulunur, Dış zar arasında ve Peptidoglikan katmanında periplazmik boşluk bulunur, Teikoik asit yada lipoteikoik asit bulunmaz, Peptidoglikan dışarısında lipopolisakkarit zarı bulunur ve çekirdek ve O antijeni içermektedir, S katmanı peptidoglikana dış zara bağlıdır ve lipopolisakkarit katman mikroorganizmanın toksit etki kazandırmaktadır, ince peptidoglikan tabakasına sahiptir, gram boyama sonrası pembe renk olarak görünür, dış zara sahiptir.

Gram negatif bakteri kokları

Kingella; Küçük basiller halindedir, hareketsiz, pozitif olan glikozdan asit üreten ve kolonileri kayma gösteren bakterilerdir.

Neisseria; Bu bakteriler kok ve çift, çift veya zincirler halinde görülür sporsuz ve hareketsiz bakterilerdir.

Branhamella; Genellikle orta kulak enfeksiyonlarında etkili olan bakterilerdir. Vücut bölgesinde boğazda bulunduğu için menenjit, franjit yaparlar.

Acinetobacter; Doğada her yerde yaygın olarak görülen bakteri çeşididir. Akciğer ve idrar yolları enfeksiyonlarından sorumludur. Boyutları 1.5-2.5 civarında bulunur zincirli veya çift kok görünümündedir hareketsiz ve sporsuzdur aynı zamanda kapsüllü bakterilerdir.

Moraxella; Bu bakteri ısıya ve kuru ortamlarda dayanıksız bir türdür. Üremesi çok zor bir bakteridir.

Son Güncelleme : 08.01.2021 15:58:54
Gram Negatif Bakteriler ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Gram Negatif Bakteriler Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Gram Negatif Bakteriler"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022