Gram Boyama

Gram Boyama

Gram Boyama, bakterilerin mikroskobik özelliklerin incelenmesinde en sık kullanılan yöntemdir. Bakterilerin şekilleri, büyüklükleri, dizilişleri ve yapısı boyanarak belirlenebilir. Bakterideki mikroorganizmaların sınıflandırılmasında ve tanımlanmasında uygulanan en başarılı yöntemdir. Bu yöntem ilk olarak Hans Christian Joachim Gram tarafından uygulanmıştır. Bakterilerdeki duvar yapısının farklı olmasından dolayı bakteriler iki gruba ayrılır. Bunlar gram pozitif ve gram negatif bakterilerdir. Boyuma işlemi esnasında gram pozitif bakteriler mor rengine, gram negatif bakteriler ise kırmızıya yakın pembe rengine boyanır. Gram boyama yöntemi ile mikroorganizmaların morfolojisi ve dizilimi baz alınarak ön tanı konur. Buna bağlı olarak daha uygun bir antibiyotik seçilir ve izolasyon için besiyer seçimi yapılır. Gram boyama mikroorganizmanın anaerop olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.

Gram Boyama Nasıl Yapılır ?

Preparat hazırlama işlemi ile başlanır. Preparatlar doğrudan hasta örneklerinden, kültürlerden hazırlanır. Kültür katı veya sıvı olabilir. Sıvı kültür kullanılacaksa tüp önce çalkalanmalıdır. Katı kültür kullanılacaksa da serum fizyolojik veya distile su kullanılabilir. Doğrudan hastadan alınan örneklerde önce ekim işlemi yapıldıktan sonra eğer materyal sıvı ise santrifüj edilir. Eğer örnek doku parçası kullanılacaksa enfeksiyon kapılmaması için doku steril olarak kesilir ve dokunun orta kısmından preparat hazırlanır. Aerop mikroorganizmalar da ise doku homojen hale getirildikten sonra küçük parçalara ayırma ile yapılabilir. Tüm bu işlemlerden sonra preparat hazırlanabilir.Preparat önce yayılır sonra kurutulur ve en sonrada tespit edilir. Preparatın üzerine kristal viyole boya çözeltisi dökülerek kaplanır. Yaklaşık olarak 1 dakika kadar beklenir. Preparat bol suyla yıkanır. Preparatın üzerine lugol çözeltisi dökülerek kaplanır. Yaklaşık olarak 1 dakika kadar beklenir ve yeniden preparat bol suyla yıkanır. Preparatın üzerine %95 oranında etanol eklenerek 10-15 saniye civarında beklenir. Preparat bol suyla yıkanır. Preparatın üzerine kristal safranın boya çözeltisi dökülerek 30 saniye kadar beklenir.Preparat bol suyla yıkanır. Preparat kurutma kağıdı ile yada doğal olarak havada bırakılarak kurutulur. Daha sonra mikroskopta incelenir. İnceleme sonucunda görülen mor renkler gram pozitif bakteriler, kırmızıya yakın pembe renktekiler ise gram negatif bakterilerdir.

Gram Boyamaya Mikroorganizmaların Etkisi

Gram pozitif bakterilerin hücre çeperlerinde gram negatiflere oranla oldukça kalın bir tabaka bulunur. Bu nedenle aldıkları boyayı gram negatiflere göre daha geç bırakırlar. Hücre çeperinde gram pozitif bakterilerde karbonhidratlar, gram negatifler bakterilerde ise lipidler fazladır. Karbonhidratlar alkolle karıştırıldığında hücre çeperindeki porlar daralır ve boyanın dışarı çıkması engellenir. Lipitlerde ise alkol çözücü olduğu için hücre çeperindeki porlar daha çok açılır. Ayrıca gram pozitif hücre çeperinde magnezyum da bulunur. Magnezyumun gram boyanmada önemli fonksiyonları vardır. Genel olarak yaşlı kültürden elde edilen preparat gramla boyama tekniğine daha eğilimlidir. Gram boyamada kullanılan değişik boya çözeltileri bulunur. Bu boyaların hazırlanan çözelti süreleri boyama süresini de değiştirir. kullanılmaktadır.
Son Güncelleme : 23.12.2020 21:15:54
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. idil alacan - 23.12.2020 21:15:54
Gram Boyama ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Gram Boyama Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Gram Boyama"
bakteriymiş meğer onlar bende güzel bir şey zannettim. ama güzel bir yöntem aynı zamanda kirli ve temiz alanları çocuklara renklendirme yaoarak öğretmek de mantıklı olabilir aklıma bu geldi nedense
Erçetin . 07.10.2018 10:34:11
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021