Genetik

Genetik

Genetik, Canlıların kalıtsal olan karakterlerini ve özelliklerini inceleyen ve bu özelliklerin kuşaktan kuşağa geçmesini belirli bir kalıtım kurallarına bağlayan genetik, genlerin görev ve yapılarını araştırır ve aynı zamanda kalıtım bilimi olarak da adlandırılan biyolojinin bir şubesidir.
Genetik ilmi 20. asrın başında gelişen ve yeni oluşan bir bilimdir. Bununla birlikte konusunu oluşturan bir çok olay ve düşüncelerin tarihi eski yıllara dayanır. Genetik üzerinde olan araştırmalar çok eski yıllarda başlamıştır.

Günümüzde ise genetik, daha önceki yıllarla göre gelişme ve ilerleme kaydetmiştir.
Canlı organizmaların nasıl bir biçimde meydana geldiği uzun yıllar boyunca tartışılan bir konu olmuştur. Her canlının bir canlıdan doğacağı fikrine sahip olmadan evvel Avrupa'da algler, salyangozlar ve kuşlar gibi ilkel organizmaların kokuşmuş olan organik maddelerden ve kendiliklerinden oluştuklarına yani abiyogenez düşüncesine inanılırdı.Grek bilim adamı olan Aristoteles bu düşünceyi savunurdu.

Aristotelese göre canlılar iki şekilde oluşur.

Abiyogonez, bir bölümü cansız maddelerden ürer yani bu görüşe abiyogonez denilir.
Biyogenez, canlıların belirli bir bölümü de kendileri gibi canlı olan anne ve babadan oluşmaktadır. Bu görüşe ise biyogenez denilir.

Aristo'ya göre, anne ve babanın döle vermiş olduğu oran eşit olmamaktadır. Anne döle yalnızca madde baba ise can verir. Yani genetikte babanın rolü oldukça büyüktür. Döl üzerinde babanın daha çok etkisinin olduğunu savunan kişilere spermist, anne faktörünün büyük olduğuna inanan kişilere ise ovist denilirdi. Bu iki düşünce arasında yapılan tartışmalar, mikroskobun gelişmesi sonucunda yumurta ve spermlerin hücre yapısının incelenmesi neticesinde sona ermiştir. Hayvan ve bitkilerin aynı temel yapıdan oluştukları ve hücre denilen odacıklardan oluştukları 17. yüzyılda mikroskop sayesinde anlaşılmıştır.

Hücre teorisi,1840 tarihinde ise Schiden bitki, Schwann ise hayvan hücreleri ile ilgili olduklarını söylemişler ve günümüzde geçerli olan hücre teorisini kurmuşlardır. Hiç bir hücrenin kendiliğinden oluşabileceği düşüncesi 1827 tarihinde bitki hücresinin iki hücre oluşturduğu görülünce sona ermiştir.Hücre üreme hücresi ve canlı organizmaların ana yapısıdır.
1840 tarihinde Hofmeister kromozomların ilk kez görülmesi esnasında kromozomların 2 yarım küreden hangi tarafa gittiğinin öğrenilmesini sağlamıştır.
1887 tarihinde Weisman gametlerin oluşmasında kromozom sayısının azaldığı, sonra döllenme ile kromozom sayısına ulaşıldığı, eşeyli üremenin sonra gelen döllerde değişik fertler oluşturduğunu açıkladı.

Gen ve idant, kalıtsal maddeye idioplazm kromozomları oluşturan parçalara gen, kromozomlara ise idant adını vermiştir. Bu teori ise kromozom teorisi adını almıştır.

Mendel kanunları, insanlar eski yıllardan itibaren kendilerine faydalı olan bitki ve hayvanları yetiştirerek çoğaltmışlardır. Ancak cinsiyetin ortaya çıkması hakkında yalnış düşünceler devam etmiştir. Hayvanlarda iki farklı cinsiyetin olduğu bilinmekteydi. Bitkilerde bu durum 17. asrın sonunda fark edildi.1866 tarihinde Gregor Mendel bezelye cinsleri ile çaprazlamalar yapmış ve ulaştığı sonuçlar genetiğin temelini oluşturmuştur.
1900 tarihinde Tschermark ve De Vrites in yaptığı çalışmalar Mendelin buluşunu onaylamış ve elde ettikleri sonuçları Mendel kanunları olarak toplamışlar. Bu nedenle Mendel genetiğin babası olarak kabul edilir.

Genetik ismini, 1906 tarihinde Bateson tarafından almıştır. Genetik, anne ve babalarla erkek döller arasında olan benzer özellikleri ve değişiklikleri bir ya da daha fazla döller ile inceler. Döller arasında benzerlik ve farklılık oluşmasında kalıtım ve çevrenin etkileri vardır.
Genetik ilminin birçok koldan oluşmuştur ve her bir kollar günümüzde farklı bir ihtisas dalı haline gelmiştir. Mendel genetiği, popülasyon genetiği, stogenetik ilk başta gelen genetik dallarıdır. Aynı zamanda son yıllarda yapılan genetik çalışmaları genetik mühendislik denilen ve çığır açacak olan yeni bir bilim dalını oluşturmuştur.
Son Güncelleme : 14.02.2021 13:49:27
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Ahmet BOZBIYIK - 14.02.2021 13:49:27
Genetik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Genetik Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Genetik"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021