Genetik Mühendisliği

Genetik Mühendisliği

Genetik Mühendisliği, her türlü canlının kalıtsal olan özelliklerinin değiştirilmesi ve onlara yeniden işlevler kazandırılmasına yardımcı olan araştırma yapan bilim alanıdır. Bu uygulamalarla uğraşan bilim insanına "Genetik mühendisi" denilmektedir. Özellikle genetik mühendisleri canlıların genlerinin çoğaltılması, yalıtılması, genlerin bir canlıdan diğer bir canlıya aktarımının yapılması ya da farklı canlılardan alınan genlerin birleştirilmesi gibi çalışmalarla uğraşır. Genetik mühendisliğinde dışarıdan müdahale edilerek bir canlıya yeniden kalıtsal özelliklerin kazandırılması ya da kişinin irsi olan mevcut özelliklerinin değiştirilmesiyle alakalı bir bilim dalıdır. Ayrıca genetik mühendisliği gen üretimi, biyoteknoloji, gen teknolojisi ya da gen aşılama şeklinde çeşitli isimler ile de bilinmektedir. Genetik mühendisliğinin etki alanları oldukça geniş olan bir meslek, hem bilim hem de bir mühendislik dalı olmasından dolayı canlıların genleriyle yapılan çalışmalar ve uygulamalar anlamına da gelmektedir.

Genetik Mühendisliği Uygulamaları Nelerdir, bu bilim dalı bilim insanları tarafından genlerin bir organizmadan alındıktan sonra bir başkasına aktarılmasına olanak sağlayan bir teknolojidir. Genetik mühendisliğinin teknolojisinde "Rekombinant DNA, nükleik asit hibridizasyon, RNA, hücre kültürü, PCR ile monoklonal antikor tekniklerini kapsamaktadır. Ayrıca genetik mühendisliği kullanılan teknoloji tekniklerinden biyoteknolojinin direk bir alt dalı değildir, çünkü genetik mühendisliği ayrı bir teknolojidir. Bu tekniklerin içerisinde yaygın ve başarılı olanı ise DNA tekniğidir. DNA tekniğinde nükleik asit molekülleri ile kesme enzimlerinin kullanılması, özellikle DNA'nın istenilen herhangi bir bölgesinden kesilip çıkarıldıktan sonra ligaz enzimi ile "vektör" ismindeki taşıyıcıya yapıştırılması işleminde uygulanmaktadır. Ardından plazmid bakterinin içerisine yerleştirilir ve rekombinant DNA'nın kendi hücresel olan aktivitesinin devamı sağlanmaktadır. Bu teknoloji sayesinde genin ait olduğu canlının genomundan çoğaltılması ve yalıtılması, ayrıca işlevinin ve yapısının araştırılması yapılmaktadır. Bunun dışında genlerin farklı türde olan canlılara aktarılması, hatta elde edilen üründen daha verimli ve iyi olmasına olanak sağlamaktadır.

Genetik Mühendisliğinin Tanımı Ve Amacı

Canlıdaki var olan genler organizmanın özelliğini belirlemiş olan kimyasal bilgiyi taşımaktadır. Ayrıca genler değiştirildiği zaman organizmaya istenilen bütün özellikler kazandırılmaktadır. Genetik mühendisliği çoğunlukla istenilen canlının geliştirilmesi ya da genetik analizinin yapılması amacıyla türün kendi içindeki yada bir başka türe ait olan organizmanın genleri üzerinde planlı bir şekilde yapılan işlemi kapsamaktadır. Bu teknik genellikle insanlar tarafından belirli bir amaca yönelik şekilde materyal üzerinde araştırılan çalışmalar ismi ile tanımlanmaktadır. Geniş olan bu tanım çoğunlukla hayvan ıslahı ve bitkilerin hem genetik hem de moleküler biyolojisini kapsamaktadır. Genetik mühendisliğinde temel insanlar bakımından ekonomik açıdan önemli olan canlıların özellikle ürünlerinin iyileştirilmesi esas alınmaktadır. Bu duruma ait olan örnekler arasında, yabani bitkilerle insanların, hayvanların ve diğer farklı türdeki canlıların iyileştirilmesini kapsamaktadır. Bir insandan alınan genin bitkiye aktarılması mümkündür. Çünkü bütün canlılarda mevcut olan genlerin dört farklı kimyevi maddeden meydana gelmektedir. Bu kimyevi maddeler "sitozin, timin, guanin ve adenin" bu dört baz hücrelerdeki karbonhidratın fermente olup olmadığını, yaprakların büyüyüp büyümediği durumunu belirlemektedir.

Genetik Mühendisliğinin Çalışma Alanları
 • Genetik mühendisliğinde ilk amaç canlılarda meydana gelen özürlerin giderilmesini sağlamaktır.
 • Bir insandan başka bir insana veya hayvanlardan insanlara hem doku hem de organ naklinin yapılabilmesini sağlamak,
 • Bir canlıdan diğer bir canlıya ya da hücreden diğer hücreye gen naklinin yapılabilmesi, genlerin üzerinde yapılmış olan değişiklikler sonucunda farklı türde ve yeni canlıların elde edilebilmesi,
 • Meyve ve sebzelerin tohumunda bulunan genleri ile oynandıktan sonra çok daha dayanıklı, besin gücü yüksek, daha verimli ve çok hızlı büyüyen bitkilerin yetiştirilmesi ile yapılan çalışmaları kapsamaktadır.
 • Genetik mühendisliğinde domuza bir insanın genlerinin nakledilmesi ve aynı domuzda insanlarda bulunan organlara sahip olmasını amaçlamaktadır. Bu sayede domuzlardan insanlara ihtiyaç dahilinde organ naklinin yapılabilmesinin hedeflemektedir.
 • Diğer bir amacı ise, genetik kopyalama yapılarak canlının klonlanmasını sağlamaktır.
 • Ayrıca DNA profilinden parmak izinin çıkartılarak kullanılmasını amaçlamaktadır.
 • Genetik mühendisliğinin diğer bir amacıda yapay döllenmenin yapılabilmesidir.
 • En önemli olan ise, insanların genetik şifrelerinin çözümlenmesidir.
 • Genetik mühendisliği insanların karşılaştığı hastalıklarından korunmalarını sağlamak için çalışmaktadır.
 • Hatta insanların zekasının daha iyi geliştirilmesine katkıda bulunarak daha zeki olan nesillerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.
 • İnsanlarda ortaya çıkan hem bedensel hem de kalıtsal olan hastalıkların tedavisinin sağlanmasını amaçlamaktadır
 • Her canlının sahip olduğu kendi özelliklerinin daha iyi geliştirilmesini amaçlar.
Son Güncelleme : 09.12.2020 18:02:05
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
 • Uzm. öznur uzun - 09.12.2020 18:02:05
Genetik Mühendisliği ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Genetik Mühendisliği Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Genetik Mühendisliği"
Genetik mühendisliğinin tanımı yapılırken dışarıdan müdahale edilerek bir canlıya yeniden kalıtsal özelliklerinin kazandırılması şekilde bir ifade kullanılmış. Bu tanımda tam olarak ne ifade ediliyor acaba? Yani bir insanın kalıtsal özelliklerini dışarıdan nasıl bir müdahale uygularsanız değiştirebilirsiniz acaba? Bununla ilgili bir örnek verebilir misiniz? Böyle bir şey mümkün mü yani?
Kasım . 30.09.2018 18:23:45
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021