Gen Aktarımı

Gen Aktarımı

Gen aktarımı, bir canlının hücrelerine, bir başka canlının DNAsının belli bölümlerinin yerleştirilmesi işlemidir. Rekombinant DNA teknolojisinin uygulamalarındandır.

Her gen aktarım işlemi için başka aracı taşıyıcıdan faydalanılır. Önceleri yalnızca bakteriler aktarımda kullanılmakta ise de, son zamanlarda maya, nebat ve hayvan hücreleri de bu işlemde kullanılıyor. Aktarım işlemi için bakterilerde en fazla Escherichia coli kullanılmaktadır. Bu bakterinin çok fazla farklı türü bulunmaktadır. Bu sebeple plazmid, faj ve kozmidler amaçlı konak görevini yapabilirler. DNA konak hücreye sokulmasında taşıyıcı plazmid DNA kullanırsa transformasyon, virüs DNA'sı kullanıldıysa transenfeksiyon ya da trandüksiyon yollarından yararlanılır. Bu uygulamaların haricinde mikroenjeksiyon, biyolistik ve elektroporasyon benzeri teknikler de kullanılmaktadır. Gen aktarımının kullanım alanlarından biri gen tedavisidir. Bununla birlikte son zamanlarda pek çok nebat ve hayvana gen aktarımı yöntemiyle yepyeni özellikler kazandırılmaktadır. Gen aktarımı yardımıyla sonraki nesillerin daha sıhhatli olması sağlanabilir.

Gen aktarımında kullanılan teknikler
Gen rehabilitasyonunda, etkili bir gen aktarımı en ciddi koşuldur. Genleri istenilen hücrelere taşıyabilmek amaçlı kullanılan yöntemler genellikle 2 kategoride toplanmaktadır: Fizyolojik yöntemler ve bilimsel vektörler.

Fizyolojik yöntemler: DNA'nın direk enjeksiyonu, lipozom formülasyonları ve balistik gen enjeksiyonu yollarını içermektedir. Direk DNA enjeksiyonunda alakalı gen DNA'sını taşıyan plazmit,mesela adale içerisine, enjekte edilir. Metot kolay meydana gelmesine karşın kısıtlı bir uygulama sahası bulunur.
Lipozomlar, lipidlerden meydana gelen moleküllerdir. DNA'yı içlerine alma mekanizmalarına göre 2 kesime ayrılırlar: Katyonik lipozomlar ve pH-duyarlı lipozomlar. Birinci gurup lipozomlar artı yoğun olduklarından, eksi yoğun durumda olan DNA ile sağlam bir kompleks oluştururlar. İkinci gurup lipozomlarsa olumsuz yoğun olduklarından DNA ile bir kompleks oluşturmaz, ama içlerinde taşırlar. Parça bombardımanı ya da gen silahı olarak da adlandırılan balistik DNA enjeksiyonu, en başta bitkilere gen nakli yerine getirmek üzere geliştirilmiştir. Bu ilk uygulamalarından ek olarak sonra, birtakım farklılıklar inşa edilerek memeli hücrelerine gen nakli üzere kullanılmaya başlanmıştır. Bu yolda, genelde altın ya da tungstenden meydana gelen 1-3 mm boyutunda mikroparçacıklar, iyileştirme edici geni taşıyan plazmit DNA'sı ile kaplanır, ek olarak sonra da bu parçacıklara sürat kazandırılarak, hücre zarını delerek, zardan girmeleri sağlanır.
Basit olmalarına karşın fizyolojik yöntemler verimsizdir; bununla birlikte, başka genler, yalnızca tespit edecek bir zaman fonksiyonal kalabilmektedirler. Bu sebeple araştırmacıların çoğu, genelde virüs orijinli vektörlere yönelmişlerdir. "Vektör" kelimesinin bir manası da "taşıyıcı"dır. Alternatif biçimde, gen terapisinde genleri hücrelere taşıma üzere kullanılan ve kalıtımsal olarak zararsız duruma getirilmiş virüslere de vektör denir.

Gen aktarım teknikleri
Virüslerin Neden Olduğu Vektörler
 • Retroviral vektörler
 • Adenoviral vektörler
 • Adeno-asociated virus
 • Herpes Simpleks Virus Tip-1
 • Polio Virus
 • Ördek Hepatit Virüsü
 • Parvo virüs
 • Sendai virüs
 • Sindbis virüs
Fizyolojik ve Kimyasal Yöntemler
 • Transferin-reseptörü tarafından
 • Asiaglikoprotein DNA konjugatları
 • Lipofection
 • Direk aktarım
 • Kalsium fosfat çöktürmesi ile
 • Diethilaminoetil dekstran
 • Elektroporasyon
 • Sonikasyon
 • Kazıma yöntemiyle
 • Polibrene/dimetilsulfoksid
 • Jet injeksiyon
 • Partikül bombardımanı
Son Güncelleme : 06.01.2021 19:24:52
Gen Aktarımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Gen Aktarımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Gen Aktarımı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022