Fotosentez

Fotosentez

Fotosentez, yeşil bitkilerin klorofil ve ışık yardımı ile, havadan alınan karbondioksitin topraktan alınan su ile birleşip besin maddeleri oluşmasıdır. Başlıca yeşil yapraklarda oluşan fotosentez, bitkinin tüm yeşil kısımlarında gerçekleşebilir. Fotosentezin hayatımızdaki önemi oldukça büyüktür ve bu yüzden ormanlara, bitkilere ve tüm yeşilliklere olan ihtiyacımız yaşam boyu devam edecektir. Bu bitkiler fotosentez yaparak sürekli oksijen üretir ve karbondioksit tüketirler. Dünyadaki denge de bu şekilde sağlanır.

Fotosentez İçin Gerekli Faktörler

Işık: Fotosentez olayı enzimler sayesinde gerçekleşir. Protein ısıdan etkilendiği için fotosentez de sıcaklıktan enzimler gibi etkilenir.

Klorofil: Görevleri, ışık enerjisini kimyasal enerjiye çevirmek, enerjiyi bir molekülden diğerine aktarıp katalizörlük yapmak, yeşil rengi vermek ve elektron kaynağı olarak görev yapmaktır. Klorofil sentezi için ortamda mutlaka demir elementinin bulunması gerekir. Yeşil bitkilerde kloroplastların içinde bulunur.

Su: Fotosentez olayında, klorofilin kaybettiği elektron yedeği suyun iyonize olmasıyla sağlanır. Bu durumda, oksijen oluşur ve fotosentez hızı oluşan bu oksijen miktarıyla ölçülür.

Karbondioksit: Atmosferdeki karbondioksit miktarı % 00,3 tür. Bunun biraz üstü bile insan ve hayvan sağlığına zararlıdır. Bu sebeple seralarda verim için fotosentez hızı arttırılırken karbondioksit miktarı hep yüksek tutulur. Karanlık evre reaksiyonlarında kullanılır, amaç glikoz oluşumunu sağlamaktır.

Sıcaklık: Fotosentez olayı için sıcaklığın 0-30 derece arasında olması gerekir. En uygun sıcaklık budur. 0 derecenin altında da fotosentez yapabilecek bitkiler vardır fakat bunlar sadece belli alanlarda kalmıştır.

Enzimler: Fotosentezde enzimler elektron taşıyıcısı görevini üstlenirler. Canlılarda gerçekleşen tüm kimyasal reaksiyonlar enzimlerle oluşur. Ayrıca karanlık evre reaksiyonlarında organik madde sentezini gerçekleştirirler.

Fotosentezin Hızına Etki Eden Faktörler

Işık Şiddeti: Işık şiddetine bağlı olarak fotosentez hızı da artarken, daha sonra sabit hızda kalır.

Sıcaklık: Yüksek ışığa bağlı olarak sıcaklık da artar ve fotosentez hızı yükselir. Daha sonra enzim yapıları bozulacak için fotosentez hızı da düşer.

Işığın Dalga Boyu: Birden fazla ışığın birleşmesiyle beyaz ışık oluşur. Bitkiler ışığın dalga boylarını emerken bazılarını da yansıtırlar. Fotosentezde ise en az yeşil ışık, en fazla mor ve kırmızı ışık emilir. Hız miktarı yeşilde en yavaş, kırmızı ve morda en hızlı şekilde bilinir.

Karbondioksit Yoğunluğu: Fotosentez enzimleri karbondioksiti devreye sokar. Enzimlerin hız kapasiteleri sabit olduğundan karbondioksit miktarı arttıkça fotosentez hızı da artar. Ancak bir noktadan sonra sabit hızda kalır.

Mineral Tuzlar: Fotosentez hızının belirlenmesinde, ortamda bulunan minerallerden en az olanı rol oynar.

Ortamın pH'ı: Bitki gelişiminde önemli olan pH değeri, fotosentez hızını enzimlerdeki değişimlere göre etkiler.

Su Miktarı: Suyun belirli bir değere kadar artışı, fotosentez hızını arttırırken, bir noktadan sonra etki etmez.

Son Güncelleme : 08.12.2020 23:51:58
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Elife Güçlü - 08.12.2020 23:51:58
Fotosentez ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Fotosentez Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Fotosentez"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021