Fermi Paradoksu

Fermi Paradoksu

Fermi Paradoksu, Başka gezegenlerde yaşayan varlıkların olabilirliğinin çok yüksek olduğuna ait düşüncelerin var olması ile bu düşünceleri ispatlayacak hiçbir kanıtın veya temasın olmaması arasındaki çelişkiyi ifade etmektedir. Fermi Paradoksuna göre evrenin çok büyük yaşlarda olması ve çok büyük sayılarda yıldızın olması ile beraber, yaşam için dünyanın sadece bu gezegenlerden bir tanesi olduğu düşünüldüğünde, dünyadan başka gezegenlerde de yaygın derecede yaşam olması gerekmektedir. Bu fikir Enrico Fermi isimli bir fizikçiden çıkmış, daha sonra ise Michael H. Hart 1975 senesinde bu konuyu daha detaylı incelemiştir. Bu sebeple de paradoks, bazı zamanlar Fermi–Hart paradoksu ismi ile adlandırılmıştır.

Fermi paradoksunu uzaylıların varlığı ile ilgili kanıtları araştırarak veya bu şekilde bir yaşamın insan algısının ötesinde var olabilmesi düşüncesini savunarak çözmeye çalışanlar olmuştur. Bu çalışmanın karşısında duran kişilerde, zeki dünya dışı yaşamın yok olduğunu veya dünyada yaşayan kişilerin kesinlikle temas halinde olamayacağı kadar az olduğunu savunmuşlardır. Hart’ın yazdığı makalenin ardından dünyanın ötesinde yaşam ile ilgili bilimsel teori ile olası modeller üretme ile ilgili araştırmalar için çok fazla çaba harcanmaya başlanmıştır. Verilen bu emeğin birçoğunda teorik referans noktası Fermi paradoksu olmaktadır. Bu sorunu direkt olarak ele alan birden fazla çalışmanın yanı sıra, bu sorun ile ilgili farklı soruların cevapları ise biyoloji ve felsefe gibi farklı disiplinlerde aranmıştır. Daha sonrasında astrobiyolojinin de ortaya çıkması ile bu paradoks ve uzaylıların varlığı sorusuna disiplinler arası bir yaklaşım ile çözüm getirilmeye çalışılmıştır.

Fermi Paradoksunun Temeli

Fermi paradoksu, çok fazla büyüklük ve dünya dışı yaşamın var olma olasılığının çok fazla olmasına rağmen, bunun ile ilgili kanıtların olmamasından kaynaklanmaktadır. Paradoksun temel tanımını şu şekilde yapmak mümkündür:

Evrenin çok büyük olması ve yaşının çok eskiye dayanması, gelişmiş teknolojiye sahip durumda olan çok fazla uzaylı uygarlığının da olmasını gerektirmektedir. Fakat ortaya atılan bu iddia kendisini destekleyecek hiçbir delilin var olmaması sebebi ile çelişkili gözükmektedir. Bu paradoks iki farklı soru şekli ile sorulabilmektedir. Bunlardan birincisi, “Niçin dünya dışı varlıklara veya bu varlıklar tarafından yapılan dünyada fiziksel olarak denk gelmiyoruz?” Sorusudur. Yıldızlar arası seyahatin mümkün olması durumunda, dünyada bulunan günümüz teknolojisi ile yavaş bir seyahatin neredeyse yapılabilirliğinin var olduğuna bakıldığında, bütün saman yolunu işgal etmek 5-50 milyon yıllık bir zaman dilimi içinde gerçekleşecektir. Jeolojik zaman olarak ölçüldüğünde dahi bu süre kısa bir zaman dilimidir. Kozmolojik ölçekte bakıldığında ise çok daha kısa bir süredir. Buna göre ve güneşten bile daha eskiye dayanan gezegenlerin var olduğu bilindiğinde ve zeki yaşamın galaksinin farklı bir tarafında daha önce oluşmuş olma ihtimali göz önünde tutulduğunda bu soru, saman yolu galaksisinin niçin hala işgal edilmediği şeklinde sorulabilmektedir. Dünya dışı varlıklar işgal etmeyi gerekli görmüyor ya da istemiyor olabilmektedir, ancak yine de evrenin keşfedilmesine yönelik detaylı araştırmalar yapılmış olması gerekmektedir. Fakat günümüze kadar buna dair bir araştırmanın izine rastlanmamıştır.

Paradoksun Deneysel Çözümü

Fermi paradoksunun çözüm yollarından bir tanesi, dünyanın dışında var olan zekalar ile ilgili kesin delillerin bulunmasıdır. 1960 senesinden günümüze kadar bu delillerin bulunması ile ilgili yapılan çalışmalar mevcuttur ve yapılmaya devam etmektedir. Dünya üzerinde günümüze kadar yıldızlar arasında seyahat yapacak kadar gelişmiş bir teknoloji henüz üretilebilmiş değildir. Bu sebeple de bu araştırmalar, çok büyük uzaklıklar ve küçük ispatlar üzerinde yapılan dikkatli incelemeler ile yürütülmeye çalışılmaktadır. Böyle bir durumda yalnızca çevrelerini büyük ölçüde farklılaştırabilen veya çok uzaktan dahi tespit edilebilen etkiler ortaya koyan yaşamların bulunabilmesini olanaklı kılmaktadır. Teknoloji bakımından gelişmeyen dünya dışı yaşamların ise, dünyada yaşayan insanlar tarafından yakın zamanda bulunabilmesi çok da olası gözükmemektedir.
Son Güncelleme : 04.01.2021 05:26:18
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. tuğba arslan - 04.01.2021 05:26:18
Fermi Paradoksu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Fermi Paradoksu Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Fermi Paradoksu"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021