Fermantasyon

Fermantasyon

Fermantasyon, halk arasında mayalanma olarak bilinen, karmaşık yapıda olan kimyasalların canlı organizmalarla daha basit yapıya sahip kimyasallara dönüştürülmesidir. Bu dönüştürme işlemi genellikle ısı vererek, köpürerek gerçekleşir. Buna örnek verilirse, mayaların üzüm suyundaki şekerleri alkole ve karbondioksit gibi maddelere dönüştürülmesi fermantasyon işlemidir. Üzüm suyundaki doğal şeker mayaların yardımıyla etil alkole ve karbondioksite dönüştürülür.

Fermantasyon türleri
  • Alkol fermantasyonu
  • Laktik asit fermantasyonu
  • Bütrik asit fermantasyonu
  • Sitrik asit fermantasyonu
Fermantasyon elde edilen son ürüne göre adlandırılır. Bu bir tek reaksiyondan değil, bir dizi reaksiyondan meydana gelir. Fermantasyon sırasında organik maddeler mikroorganizmaların salgıladığı enzimlerle yapısal değişime uğrar. Bu tür mikroorganizmalar içinde en fazla bilinenler mantarlar ve bakterilerdir. Bunların organik maddeleri mayalaması ısı vermeleri sayesinde gerçekleşir. Bununla maddede köpürme olur ve mayalanma işlemi meydana gelir. Bu mayalanmanın en kolay şekilde gerçekleştiği durumdur.

Mayalanma olan maddede fiziksel ve kimyasal değişimler olur. Bazen çürüme meydana gelir. Fermantasyonun oluşması için ön koşullar bulunmaktadır. Mayalanmanın olması için oksidatif fosforilasyon olmaması gerekir. Burada glikoz denilen yöntemle ATP üretimi olur. Fermantasyonda glikoz maddesi çok önemlidir. Glikoz hidrojenlerini kaybeder ve enerji açığa çıkar. Fermantasyon olurken ortamda oksijen olmaz. Prüvik aside kadar parçalanma reaksiyonları glikoz olarak tanımlanır. Reaksiyonlar oksijenli ve oksijensiz solunumun başlangıcıdır. Canlıların her birinde hücreler glikozu gerçekleştirir. Pasif glikoz moleküllerinin aktif hale gelip reaksiyona girmesi için, canlılardaki vücut ısısı yetersiz kalır. Bu yüzden aktivasyon enerjisi şeklinde ATP harcanır. Glikozun aktif hale gelmesi için 2 ATP molekülüne ihtiyaç vardır. Aktif hale gelen glikozun bir dizi reaksiyona girmesi sonucunda pirüvik aside kadar parçalanması işlemi gerçekleşir. Bu sayede 4 ATP ile 2 NADH sentezlenmiş olur. İlk başta glikozu aktif hale getirmek için 2 ATP elde edilmiş olur. Canlıların her birinde glikoz aşamasında görev yapan enzimler birbirinin aynısıdır. Fermantasyon işlemlerinde de ATP üretimi glikoz aşamasında meydana gelir. Fermantasyonların hepsinde ATP kazancı aynı olur. Glikozun meydana getirdiği ürünler ise;
  • 4 molekül ATP
  • 2 molekül Prüvat
  • 2 molekül NADH
Pirüvik asidin ardından kullanılan enzimlerde farklılık gösterir. Fermantasyonun da son ürünleri canlıların türlerine göre değişir.

Son ürünlerin meydana gelmesi

Her canlı türünde pirüvik asit en uygun olan artık maddeye dönüşerek vücuttan atılır. Bunu sağlayan enzimlerde farklı olur. Glikoliz sırasında ortama verilen, NAD tarafından tutulmuş olan hidrojenler bu aşamada yeniden geri alınır ve kullanılır. Artık ATP harcanmadığı gibi oluşturulmaz. Fermantasyon türleri meydana gelen bu son ürünlere göre tanımlanır.

Alkol fermantasyonu: Maya mantarlarında, şarap bakterilerinde ve bira mayasında gerçekleşir. Pürivik asit 1 molekül CO2 ortama vererek, aset aldehite dönüşür. Bu NADH2 hidrojenlerini tutar ve etil alkole dönüşür. Reaksiyon sonucunda açıkta kalan NAD yeniden glikolizde kullanılabilir. Alkol fermantasyonu denklemi ise;

Glikoluz + 2 ATP 2 CO2 + 2 Etil Alkol + 4 ATP + Isı

Bu durum canlılarda oluşan fermantasyon ürünlerinin üremeyi durduran etkisi vardır. Bira mayası ortamında olan alkol miktarı % 18 üzerinde olursa, üremede engellenir.

Laktik asit fermantasyonu: Bu omurgalıların çizgili kasları ile yoğurt bakterilerinde olur. Pürivik asit CO2 çıkışı olmaksızın laktik aside dönüşmektedir. Yoğurt bakterileri ise sadece oksijensiz solunum yapar. Fermantasyona uğrattıkları süt şekerinden laktik asit üretirler. Çizgili kaslardaki kas hücrelerini yeterince oksijen gelmediğinde, fermantasyon yapılır. Laktik asit kasların iyi çalışmasını sağlasa da, fazlası kası sertleştirir ve kasın kasılmasını engeller. Burada oluşan laktik asit kanla karaciğere ulaşır. Beyne de gittiği için yorgunluk hissedilir. Karaciğerdeki laktik asit yeterince oksijen geldiğinde, pirüvata dönüşür ve solunumla CO2 ile H2O ya parçalanır. Bir bölümüyle de glikoz sentezi yapılır. Bunun denklemi ise;

Glikoluz + 2 ATP 2 Laktik Asit + 4 ATP + Isı

Kas hücrelerinde laktik asit oluşumunun nedeni glikoz ürünlerinin yani NADH2 ile Pirüvik asidin uzaklaştırılamaması ve ortamda birikmiş olmasıdır. Yoğunlaşan ürünler birlikte reaksiyona girip laktik asidi meydana getirir. Laktik asitte rahatça difüzyon olup hücreler arası sıvıya geçerek uzaklaştırılır.

Tüm fermantasyonlarda meydana gelen son ürünler genellikle organik bileşiklerden oluşur. Enerjinin çoğu bu moleküllere bağlı kalır. Enerjinin sadece % 2 kadarı ATP olarak dönüştürülür. Enerjinin bir kısmı da ısı şeklinde ortama verilir.

Son Güncelleme : 11.01.2021 23:56:52
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Selen Karadeniz - 11.01.2021 23:56:52
Fermantasyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Fermantasyon Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Fermantasyon"
Çok Teşekkürler Elinize sağlık
Hasancan . 24.12.2017
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021