Epitel Hücre

Epitel Hücre

Epitel Hücre, Yunanca ''epi'' ile ''thelos'' sözcüklerinden oluşan epitel terimi meydana gelmektedir. Thelos sözcüğü anlamı örtü anlamını taşımaktadır. Epi sözcüğü ise üzerinde, üstte anlamına gelmektedir. Vücudumuzdaki dokuyu oluşturan hücrelere epitel doku denir. Boyut ve şekilleri birbirlerinden tamamen farklı olan epitel hücrelerin kübik epitel den, alçak yassı epitel ve yüksek prizmatikte değişim gösterirken bulunan bütün ana formları da değiştirmektedir. Yassı hücreler, düzleşmiş eliptik çekirdeklere, kübik hücreler ise yuvarlak şekildeki çekirdeklere sahiptirler. Organizma üzerinde oldukça yaygın bir dağılış gösteren epitel doku, vücudun bütün içini dışını ve yüzeylerini sarmakta ve salgı bezlerinin büyük bir çoğunluğunu meydana getiren ve yapısında DNA bulunduran hücrelerden oluşmaktadır. Vücudun dış kısmına açılan üro-genital sistemi sindirim kanalı ile deri vücudun dış yüzeyini oluşturmaktadır. Damarların ve kalbin iç yüzeyleri akciğer ve kalp zarlarının da iç yüzeyleri epitel hücre ile örtülüdür. Vücutta bulunan bazı epitel hücrelerin sindirim kanalının iç yüzünü kapatarak vücut için gerekli olan besin maddelerinin emilmesi için gerekli olan uygun ortamı hazırlaması yada başka epitel hücrelerin iç ile dış salgı bezlerinin katılımı gibi üstlenmiş oldukları görevlere uyum sağlayan özelliklere sahip olan bu hücreler ise endoderm ve ektoderm özellikte bulunmaktadır.

Vücudun epitel organlarının bir çoğu da vücudun her bir bölümünü kapatan derinin epidermisi ile kornea epiteli ektoderm yardımıyla gelişmesi gibi bulunan tabakadan kök almaktadır. Epitel hücre yapısının çoğalmasına ''proliferasyon'' çökmesine ise invaginasyon adı verilir. Epitel hücresinin yapısının çoğalması ve içeri çökmesi durumu sonucunda ise derinin süt bezi, ter bezi ve yağ bezi gibi bez yapılarını oluşturmaktadır. Aynı şekilde yine epitel hücrenin çoğalması ile içeri çökmesi bağırsak örtüsünün epitel çıkıntılarının özelleşmesi sonucunda bağırsak bezleri, sindirim kanalı, mide bezleri, pankreas ve akciğer oluşumunu sağlamaktadır.

Epitel Doku
Epitel hücreler ile meydana gelen vücudun iç ve dış kısmını örten dokuya epitel doku denir. Epitel hücreleri çok katlı yada tek bir yapı meydana getirecek şekilde dizilerek vücudun iç ile dış kısmını örtmektedirler. Çeşitli bezlerin yapısına bu bezler katılmaktadır. Bir insanın vücudunda bulunan tek katlı epitel doku yapısı ve çok katlı epitel dokusu değişen epitel dokusu olmak üzere toplamda üç çeşit epitel dokusu bulunmaktadır.

İdrarda Epitel Hücre Görülmesi
Yapılan bir idrar tahlili sonucunda 6 ve 15 arası epitelyum görülmesi oldukça normaldir. Fakat 15'in üstünde görülen epitelyum normalin üzerinde olarak kabul edilir. Özellikle de erkek ve kadınlarda bu durum daha farklı anlamlara gelmektedir endişe edilecek bir durum yoktur böyle bir durum ile karşı karşıya gelindiğinde geç kalınmadan test sonucuyla doktora başvurularak tedaviye başlanmalıdır.

İdrarda Epitel Hücre
Epitel hücrelerden oluşan vücudun iç ve dış yapısını kapatan bir hücre dokusudur. Epitel hücreler çok katlı veya tek katlı bir yapıyı meydana getirecek şekilde dizilim gösterirler. Vücudun iç ile dış yapısını kapattıkları için çeşitli birçok bezlerin yapısına da katılmaktadırlar. Genel anlamı ile idrarda epitel hücrenin görülmesi iltihap olmasıdır. Bu bölgede görülen iltihaplar epitel hücrelerden kaynaklanan rahatsızlıklara neden olur görülen bu rahatsızlık çok riskli olmasa da insan vücudunda belli bazı sıkıntılara yol açmaktadır. Epitelin idrarda normalin üstünde çıkmasının sebebi ise şöyledir; kadınlarda görülen vajinal rahatsızlıklar bu durumu çok fazla ilgilendirmemekte fakat sebepleri içinde göstermek de uygundur. Vajina ile üretra arasında görülen normal olmayan üretrovaginal fistüller bağlantılar olması anlamına gelir. Bu durum geciktirilmeden doktora gidilerek tedaviye başlanmalıdır. Erkeklerde ise bu durum idrar tahlilinde üretra iltihabı ve üretritler de görülmektedir. İdrarda kaynaklandığı yere göre tam üç çeşit epitel hücre bulunmaktadır.

Değişici Epitel
Böbrek pelvisinden üretra sonuna kadar üriner sisteminin iç kısmını kaplayan büyük bir çoğunluğu böyledir. Görülen bu durumun nedeni ise epitel hücredir. Merkezi ise nükleuslu füsiform ve sitoplazma bulunduran epitel hücrelerdir.

Yassı Epitel
İdrarda en çok görülen epitel bir hücredir üriner yolun son bölümünde üretra ve kadınlarda vajina kontaminasyonu kaynaklandığı bilinir. Oldukça büyüktür ve idrar mikroskobunda görülebilen en büyük hücredir.

Böbrek Epiteli
Böbrek korteks ile medullasında bulunan tübülleri oluşturan epitel hücreden kaynaklanmaktadır. Silendirlerin görüldüğü protein ölçüsü miktarının oldukça yüksek olduğu idrarda daha sık bir şekilde görülür. Çok köşeli, küçük ve yuvarlak bir yapısı vardır lökositlerden biraz büyük yapıda olan granüler ile yassı epitel hücresine göre çekirdek yapısı oldukça büyüktür. Bu şekilde görülür.
Son Güncelleme : 11.02.2021 05:37:01
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. oktay öztürk - 11.02.2021 05:37:01
Epitel Hücre ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Epitel Hücre Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Epitel Hücre"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021