Embriyo

Embriyo

Embriyo, Çok hücreli diploit ökaryotlarda yumurtadan oluşan dişi yumurtası ile erkek sperminin döllenmesi sonucunda meydana gelen 7 günlük genç organizma embriyo adını alır. Bir biyoloji terimi olan emriyonun oluşumunda ilk basamak döllenmedir. Döllenme dişi gamet yani dişi üreme hücresi ile erkek gametin yani erkek üreme hücresinin birleşmesi sonucunda gerçekleşen bir olaydır.

Yumurta ile sperm hücrelerinin birleşmesi sonucunda meydana gelen zigot çift sarmallı DNA molekülleri içerir. Bazı protistler. bitkiler ve hayvanlar da zigot mitozla bölünür ve çok hücreli canlı meydana getirir. Embriyo biyoloji terimi ise bu gelişim sürecinde zigotun bölünmesi gelişimi ve diğer basamağa geçişine kadar olan zamanını anlatmak için kullanılmaktadır.

Zigot, hamileliğin ilk 15 gününde gelişme gösteren döllenme ürününe zigot yani döllenmiş yumurta denir.

Dölüt, hamileliğin 3. ve 5. haftası arasında organlar oluşur ve bu zaman içerisinde döllenme ürünü embriyo 8. haftadan sonra ise dölüt adını alır.

Normal gelişen embriyo kriterleri:
  • 1.gün, 16-24 saat sonra döllenme gerçekleşir.
  • 2.gün, 48 saatin sonunda 3-4 hücreli embriyoların izlemesi yapılır.
  • 3.gün, 72 saat sonunda 6 ve 8 ya da daha fazla hücreli embriyoların izlemesi yapılır ve hücreler arasında birleşmeler meydana gelir.
  • 4.gün, hücre sayısı tam olarak sayılamaz ve moruna dönemine geçen embriyolar meydana gelir.
  • 5 ya da 6. gün, embriyo blastokist adını alır ve hücre sayısı 60 ın üzerine çıkar.
Aynı zamanda embriyoyu meydana getiren hücrelerin boyut olarak birbirine eşit olmaları ve embriyolarda fragman adı verilen yabancı cisimlerin oranının yaklaşık olarak % 20 nin aşağısında olması iyi embriyo kriteri sayılabilir.

Embriyo transferi, laboratuvar ortamında döllenmiş olan embriyonun jinekolojik muayene de rahim içerisine bir kateter kullanılarak ulaştırılmasına embriyo transferi denir.

Embriyo dondurma, elde edilmekte olan kalitesi yüksek embriyoların sayılarının fazla olduğunda uygun olan saklama koşullarında dondurulması işlemine olan embriyo dondurma işleminin en büyük faydası, canlı durumda olan normal embriyoların atılmadan yeniden yumurtlama ihtiyacı olmadan sonraki dönemde anne adaylarının gebelik elde edebilme şansının olmasıdır. Tüp bebek tedavisi uygulanan çiftlerden elde edilen embriyo sayısı ve yumurta. uygulanan tedavi yöntemlerine göre değişiklik gösterebilir. Fakat bununla beraber günümüzde tüp bebek tedavisi uygulanan çiftlerin yaklaşık yarısında birden daha çok kaliteli embriyo elde edebilmek mümkündür. Kaliteli durumda olan embriyo elde edebilmek için bir takım kriterler vardır. Bunların en başında anne adayının yaşı gelmektedir. Mesela genç anne adaylarından kaliteli olan embriyolar sağlamak % 60'ın üzerindedir. Aynı zamanda anne adayının yaşına ile bağlantılı olarak yumurta rezervi azaldıkça da bu sayı düşmektedir.

Yaklaşık olarak 20 yıldır embriyolar dondurularak saklanabiliyor ve istenilen durumlarda çözülerek çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde olumlu sonuçlar vermektedir. Tüp bebek tedavisinde uygulanan embriyo dondurma tekniği sayesinde bir çocuk bebek dünyaya gelmektedir. Embriyo dondurma ve çözme uygulamalarının etkili olarak yapılabilmesi için hastanelerde çok iyi bir kriyoprezervasyon hizmeti olmalıdır. Fakat istenilen başarıyı sağlamak için teknolojik altyapı. embriyoların deneyimi ve birçok etken söz konusudur.

Embriyo dondurma işlemin uygulandığı kişiler, teknolojik imkanlar sayesinde günümüzde embriyo dondurma yöntemi önerilen hasta profilinde de farklılıklar bulunmaktadır. Geçmiş senelerde kaliteli embriyosu ve belirli sayıda embriyosu bulunan kişilere tavsiye edilen bu teknik günümüzde sadece tek bir kaliteli embriyosu bulunan kişilere de tavsiye edilebilmektedir. Önemli olan nokta embriyonun gelişim düzeyi ve kaliteli olmasıdır.

Embriyo dondurma tekniği yalnızca tedavi sonrasında geriye kalan embriyoları olan kişilerin yanı sıra, tedavinin durması ya da ertelenmesi gerektiğinde kullanılacak olan etkili bir çözümdür. Mesela Ovaryen hiperstimülasyon Sendromu diye bilinen yani kadınların tedavi olduğu esnada yumurtalıklarının kullandığı ilaç ve hormonlara aşırı derecede karşılık vermesi durumunda ortaya çıkan tüm embriyolar erken dönemlerde dondurularak saklanabilir. Bu sayede kadının hastalığı normale döndüğünde embriyolar çözülerek transfer yapılabilir ve bu durumda gebelik oranı oldukça yükselir.
Son Güncelleme : 26.03.2021 07:56:25
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Ahmet BOZBIYIK - 26.03.2021 07:56:25
Embriyo ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Embriyo Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Embriyo"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021