Elektroforez

Elektroforez

Elektroforez, Genel anlamda bakıldığında elektroforez özel bir sıvı ortamda parçacıkların içermiş oldukları elektriksel yüke bağlı olarak farklı hızda ve farklı bir yönde hareket etmesi sonucunda ortaya çıkan bütün bir maddenin yapısındaki farklı maddelerin birbirinden ayırt edilebilmesine yardımcı olan bir inceleme yöntemidir. Ortama verilen elektrik akımının sonucunda incelenen maddenin bütün elektrik yüklü olan birimleri birbirlerinden ayrılarak artı yüklü olan maddeler ise eksi yüklü yöne yani anot elektrotuna doğru, eksi yüklü maddeler ise artı yüklü yöne yani katot kısmına doğru hareket edeceklerdir. Bu yöntem ise hemoglobin içerisinde bulunan zincirlerin yapısını incelemede kullanılır ise buna hemoglobin elektroforezi olarak adlandırılmaktadır.

Elektroforez Çeşitleri
  • Kapiller Elektroforez
  • Agoroz Jel Elektroforez
  • Iso elektrik Odaklama
  • Selluloz Asetat Elektroforez
  • İki yönlü Elektroforez
  • Poliakrilamid Jel Elektroforez
Elektroforez Nasıl Uygulanır?

Hastadan herhangi bir günde belirli bir ölçüde kan alınması ile elekroforeze başlanır. Bu aşamada hastanın karnını aç olmasına yada yapması gereken bazı koşulları uygulamasına gerek yoktur. Laboratuvarda uygulanan elektroforez işlemi hastadan alınan kanın Hb Aj, Hb F ve Hb A yoğunluk dereceleri ayrı ayrı belirlenmelidir. Yapılan laboratuvar incelemesi görülen kansızlık türlerinin birbirlerinden ayırt edilmesi bakımından büyük bir önem taşıyan bilgiler verdiğinden oldukça fazla tercih edilen bir yöntem halinde gelmiştir. Fakat laboratuvar görevlisinin çok dikkatli ve oldukça özenli çalışması bazı noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. İncelenmek için laboratuvara gelen kanda öncelikle yapılaması gereken işlem kanda anormal bir hemoglobin olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu süreçte görülen anormal yapıda bir hemoglobine rastlanılmaz ise incelenmeye son verilebilir. Ancak inceleme esnasında anormal bir hemoglobin görülürse bunun yapısını aydınlatmak amacı ile diğer bir aşamaya geçilmektedir. İlk aşamada hemoglobin selüloz asetat ve alkali pH'a getirilmesinden sonra uygulanan işleme tabi tutulurken bile bir diğer inceleme gerektiren durumlarda hemoglobin değişik bazı maddeler ile işlem görmesi veya nötr pH'a seviyesine ulşamak için fosfat ve tamponlanması gereklidir. Yapılan bir diğer ileri inceleme sonrasında hemoglobin zincirlerinin yapısı ve hangi hemoglobin ile hangi yoğunlukta olduğunu gösterecektir.

Elektroforez Sonuçları

Sağlıklı bir yetişkin bireye uygulanan hemoglobin elektroforezi bunların kanında bulunan yalnızca Hb Aile Hb A^ bulunduğunu göstermektedir. Uygulanan bu yöntem sağlıklı yetişkin bireylerin kanında görülen oldukça az miktarda bulunan Hb F miktarını gösterecek kadar da hassa bir yapıya sahip değildir. Normalin dışında görülen anormal durumlarda ise Hb A2 veya Hb F yoğunluklarında artış görülerek bazı anormal yapıda bulunan hemoglobinler ortaya çıkmaktadır. Fakat elektroforez uygulaması sonucunda değerler normal çıksa dahi yapılan incelemenin hata payı içerdiği ve sessiz bir şekilde ilerleyen bazı hemoglobinopetileri meydana çıkarmakta yetersiz kalması unutulmaması gereken bir noktadır. İlerleyen bu sessiz hemoglobinopatiler ancak alanında uzmanlaşmış bir hekim tarafından ortaya çıkarılabilmektedir. Anormal bir şekilde görülen hemoglobin saptanması durumunda ise normalin dışında görülen anormal durumun niteliğinin çok iyi bir biçimde aydınlatılması gerekmektedir. Böyle bir durumda uzman bir hekim ile elektroforez yönteminden daha iyi bir sonuç verebilen incelemelerin yapılabileceği koşullara sahip oldukça donanımlı bir laboratuvar ortamı gereklidir. Bunun yanı sıra en sık rastlanan hemoglobinopati türünün meydana getiren Hb S yani (orak hücreli kansızlıktaki hemoglobin türü) görülen en basit donanıma sahip olan bir labarotuvar ortamında dahi kolaylıkla saptanabilir.
Son Güncelleme : 20.03.2021 01:24:42
Elektroforez ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Elektroforez Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Elektroforez"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022