Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Ekokardiyografi

Ekokardiyografi

Ekokardiyografi,  Kalp Ultrasonu,  EKO;  Ekokardiyografi ses ötesi (Ultrasound, ultrason) dalgaları kullanarak kalbin ve kalp içinde akar haldeki kanın görüntülenmesi ve incelenmesi yöntemidir. Ekokardiyografiye kısaca ülkemizde halk arasında ve hekimler tarafından eko veya kalp ultrasonu da denmektedir.  Ultrason ses dalgaları, insan kulağının duyma sınırının ötesinde bir sestir, bu ses saniyede 18,000-20,000 titreşim olarak gerçekleşmektedir. Yüksek frekanslı ses dalgaları, tüp şeklinde elle tutulan ve hastanın genelde göğsünde gezdirilen sesi oluşturan duyarlı bir alet yardımıyla kalbe gönderilir. Ekokardiyografi makinesi bu cihazdan gelen sinyalleri görüntüye ve sese çeviren bilgisayar ve monitör sistemlerinden oluşan kompleks bir makinedir.

Prob denilen tüp şeklindeki alet göğüs duvarıyla temas eder halde kalp üzerinde yavaşça gezdirilir ve cihazın yaydığı ses ötesi dalgalar, kalbe ve ilgili dokulara çarpıp geri yansır. Geri yansıyan bu dalgalar yine prob tarafından algılanır ve kompleks bilgisayar işlemlerinden sonra ekranda kalbin görüntüsünü oluşturur.   bu elde edilen görsel, kalbin tüm anatomik yapısının yanında, kalbin kasılması, kapakçıkların açılıp kapanması gibi hareketlerinde gerçek zamanda canlı olarak izlenme olanağı verir. Ayrıca kalp içerisinde dolaşan kandan yansıyan dalgalar da kapakların fonksiyonları  hakkında ve kalbin pompalama gücü hakkında çok değerli bilgiler verir.  Ekokardiyografi, kalp hakkında önemli bilgiler veren, hızlı ve zararı bulunmayan bir testtir.

Ekokardiyografi Test Uygulaması;  Ekokardiyografi genelde loş ışık altında daha sağlıklı sonuçlar alınmasında faydalı olur. İnceleme öncesi bireyin bel üzerinde kalan kısımdaki giysilerin çıkarılması ve yerine özel bir önlük giymesi gerekmektedir. Bu hazırlıkların ardından  Ekokardiyografi cihazının yanında bulunan muayene masasına birey sol yan olmak üzere uzanarak yatması gerekmektedir. Uzman hekim ses üstü dalgaları dokulara gönderen ve dalgaların geri dönüşünü toplayan probu hastanın sol göğsüne koyarak ve kalbi görüntülemeye başlayacaktır. Görüntünün ve iletkenliğin iyi olması için prob denilen cihazın koyulduğu yerlere jel sürülür.  bu esnada birey kalp görüntülerini izlemesi mümkün olmaktadır. Test sırasında herhangi bir ağrı ya da sızı hissedilmez. Test süresi yaklaşık en az 15 en fazla 30 dakika sürmektedir.

Ekokardiyografinin Faydaları;  Kalpteki işlevsel ve  yapısal bozuklukları ortaya çıkarmaya yönelik inceleme yöntemleri arasında kişiye zarar ve ağrı vermeyen uygulamaların başında gelmektedir.  Kalbin kasılma sırasında bir defada attığı kan miktarı ve yüzdesinin ölçümü.  (Önemli bilgi; İnsan kalbi kanla dolduktan sonra, kasılma ile içindeki kanın belli bir yüzdesini atar damarlara pompalar. Her kalp atışında kalbin damarlara attığı kan yüzdesine akıtma (Enjeksiyon) fraksiyonu denmektedir. Normali %55-70 civarındadır. Yani kalp bir defada kendine gelen kanın %55-70'ini damarlara pompalamaktadır.)

Özellikle kalp boşluklarının birbirinden ve atar veya toplar damarlardan ayıran kalp kapakçıklarının yapı ve işlevinin değerlendirilmesinde yaralı olmaktadır. Bu yöntemle kalp kapakçıklarındaki doğumsal ve temelde kalp romatizmasına bağlı yapı kusurları, iltihaplanmalar gibi sıkıntılı durumların tespitinde faydalı olmaktadır. Kalp dış zarı hastalıkları, boşlukların çapları ve büyüklüklerinin saptanmasında, kalp duvarlarının takibi, hareket bozukluğu olup olmadığının araştırılmasında. Kalp damar hastalığına bağlı kalpte kasılma sorunu olup olmadığının takibi. Kalp boşluklarında basınç değişikliklerinin değerlendirilmesi. Ayrıca kalp içi boşluklarda pıhtı, kalp romatizması, kalp krizi, kalp yetersizliği, doğumsal kalp hastalıkları gibi birçok konuda ekokardiyografi sayesinde insan hayatı üzerine değerli veriler alınır.
Son Güncelleme : 03.11.2023 20:50:14
Ekokardiyografi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Ekokardiyografi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Ekokardiyografi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi,  ototrof   canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir. Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamın...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amitoz...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler birçok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmaktad...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuzey ...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık göster...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olantümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mik...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023