Döllenme

Döllenme

Döllenme; çok genel bir tanımla, dişi üreme hücresi olan yumurta ile erkek üreme hücresi spermin birleşmesi ile olan olaydır. Canlıların hepsinin kendine özgü bir döllenme şekli bulunmaktadır. Genel anlamda döllenme, iç döllenme ve dış döllenme olmak üzere iki gruba ayrılır.

İç döllenme, insanlar, memeliler, sürüngenler, böcekler ve kuşlarda görülür. Bu canlıların ortak özelliği de karada yaşıyor olmalarıdır. Yumurta sayısı oldukça az, fakat döllenme ihtimalide bir o kadar da fazladır. Dişi canlının yumurta kanalında, erkek hücresi spermin birleşmesi ile oluşur. Bu döllenme sonrasında yavru bakımı anneye aittir.

Dış döllenme, balık ve kurbağa gibi suda yaşayan omurgasız canlı türünde görülür. Bu canlıların çiftleşme organları yoktur. Erkek üreme hücresi olan sperm ile dişi üreme hücresi yumurtanın vücut dışında, su içinde birleşmesi ile oluşan bir döllenme şeklidir. Difüzyon yardımıyla sudan oksijen sağlanır. Ayrıca atıklar ve karbondioksit de yine suya aktarılır. Bu canlıların yumurtaları milyonlarca kadar çok olabilir. Döllenme ve döllenme sonrası oluşan embriyo, gelişimini su içinde sağlar. Bu sebeple yavru bakımı diye bir olay bu canlılar için yoktur.

Canlı üremesinde konjugasyon ve partenogenez adlı iki tane önemli olay, genetik çeşitliliğe sebep olurlar.

Konjugasyon: Geçici olarak birleşen iki hücrenin arasına DNA transferi yapılması olarak tanımlanmaktadır. Aynı türden olan ve farklı genetik özelliklere sahip olan canlılar arasında bu DNA transferi gerçekleşir. Konjugasyon olayı sonrasında ortam koşullarına daha iyi dayanabilen formlar oluşur ve ayrıca kalıtsal çeşitlilik sağlanmış olur.

Partenogenez: Döllenmemiş yumurta hücresinden, yeni bir bireyin meydana gelmesi olayıdır. Bu şekilde üreme yöntemi, karıncalarda, arılarda, bazı kelebeklerde, su pirelerinde ve yaprak bitlerinde görülür. Omurgalı hayvanlardan ise, kurbağalarda, bazı kuş ve balık türlerinde ve sürüngenlerde görülmektedir. Omurgalı hayvanlardan olan kamçı kuyruklu kertenkelelerin bazı türleri de sadece bu yöntemle ürerler ve bu türlerin tüm bireyleri dişilerden oluşur. Bu yöntemle gelişim göstermeyen bazı türlerin ise yumurtaları yapay olarak gelişime yöneltilebilir. Bu olayın adı da "deneysel partenogenez" dir.

Bitkilerde döllenme: Bitkilerdeki döllenme şekli daha farklıdır. Çiçeğin dişi üreme organına pistil adı verilir. Pistilin yumurtaları önce mayoz sonra mitoz bölünmelere uğrar. Oluşan üç çekirdeğin ortada olanı yumurta, diğerleri ise sinerjit çekirdek adını alır. Polenlerin, pistilin tepesine taşınmasına "tozlaşma" denir ve böcekler, su ve rüzgar tozlaşma oluşumunu sağlarlar. Tepe bölgesinde bitkinin kendi türüne ait polenler oluşur. Bu polenler çimlenir ve tüp oluşumu sağlanır. Bu tüp, dişicik borusundan geçer ve embriyo kesesinin önüne kadar gelir. Mitoz bölünme sayesinde çekirdek de kendini eşler. Embriyo kesesi ağzında bulunan tüp, sinerjit çekirdeğe temas eder ve uç kısmında delik oluşur. Daha sonra eşleşen çekirdek, bu delikten içeri girer. Çekirdeğin bir tanesi yumurta ile birleşir ve embriyo oluşur.
Son Güncelleme : 01.05.2021 20:03:41
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Elife Güçlü - 01.05.2021 20:03:41
Döllenme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Döllenme Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Döllenme"
Döllenme oluşmu ne kadar bir sürede gerçekleşir? Ayrıca bu durum hayvanlarda ve insanlarda aynı şekilde mi meydana gelir? Bu konular tamamen benim ödevlerim ile alakalı olduğu için sormak zorundayım.
Aleda . 04.10.2018 01:29:01
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021