Doğal Seçilim

Doğal Seçilim

Doğal seçilim, dış çevreye uyum sağlama konusunda daha elverişli özelliklere sahip olan organizmaların, bu elverişli özelliklere sahip olmayan diğer organizmalara oranla yaşama ve üreme şanslarının daha yüksek olmasıdır. Bunun sonucunda bu organizmalar genlerini yeni kuşaklara aktarabilir. Tüm bu olayların gerçekleşmesini sağlayan mekanizmaya doğal seçilim adı verilir. Dış ortama uyum sağlama konusunda sorun yaşayan organizmalar ise böylece organizma popülasyonundan ayrılmış olur. Böylece sonraki kuşaklara aktarılması da önlemiş olur.

Doğal seçilim bir öngörüye sahip değildir. Sadece organizmaların çevrelerine uyum sağlamalarına olanak sağlar. Bir organizma içinde bulunduğu evriminin her aşamasında var olan çevresine uyum sağlar. Çevre değiştikçe yeni özellikler seçilebilir. Popülasyonlarda yaşanan büyük değişiklikler üst üste binmiş doğal seçilimin bir sonucudur. Bu değişiklikler populasyona mutasyon sebebiyle yoluyla girer. Doğal seçilimin bilinen en yaygın özelliği mutasyon yoluyla ortaya çıkan uyumsuz gendeki çeşitliliğin yok edilmesidir. Farklı bir değişle, doğal seçilim genellikle mutasyona uğramış yeni genlerin sıklığının artmasını engeller. Bu durum ünlü evrimci George Williams tarafından “Evrim doğal seçilime rağmen devam etmektedir.” sözünün söylenmesine sebep olmuştur.

Doğal seçilim tıp dilinde doğal seçme, doğal ayıklanma ya da doğal seleksiyon gibi diğer isimleriyle de kullanılır. Doğal seçilimde bir genetiğin nasıl hareket ettiği çeşitliliğin korunabilir veya azaltılabilir olmasını sağlar. Seçilim mutasyona uğramış zararlı genleri ayıklamak için harekete geçtiğinde veya bu geni sabitlemeye çalıştığında bile genetik çeşitlilik tüketilir. Fakat farklı mutasyonik organizmalardan oluşan gen çiftleri önceki aynı mutasyonik organizmalardan oluşan gen çiftlerinden daha uygun olduğu için, seçilim genetik çeşitliliğin korunmasına sebep olur. Doğal seçilimde her organizma üreme başarısı konusunda kendi türündeki diğer organizmalar ile yarışır. Bencil eylemi korur fakat fedakar eylemin çoğalma başarısını arttırmaz. Üreme konusunda fedakar olmayanlar fedakarlığın getireceği bedeli ödeyemeyeceği için fedakar olanlar popülasyondan kaybolacaktır. Yardımlaşmak veya başka organizmalara yardım etmek hayvanlar için genellikle bencil bir stratejidir. Doğal seçilimin bu durumunu açıklayan en güzel örnek yarasalarda görülen kan paylaşımıdır. Kan bulabilecek kadar şanslı olan yarasalar genellikle başarısız olan yarasalara topladıkları kanın bir kısmını ağzına kusmak suretiyle paylaşır. Çok yakın akraba organizmalar arası yardımlaşma fedakarca olabilir.

Doğal seçilim sağlıklı, nitelikli genlerin sağlığını arttıracak özellikleri ve davranışları korur. Bu organizmalar bir çok benzer mutasyonik gen paylaşırlar. Genin yarısının anneden yarısının babadan gelen türlerde kardeşlerin genlerinin en az yarısı ortaktır. bu durum ebeveynlerin akraba olduğu durumlarda daha da yüksektir. Sonuç olarak yakın akrabalara yardım etmek, organizmanın kendi mutasyonik gen havuzunda daha mükemmel temsil etmesini sağlar. Akrabalara yardım ederek sağlanılan fayda, bahsi geçen organizmaların üremeyi tamamen bırakıp sadece akrabalarının üremesine yardımcı olmasıdır.

Doğal Seçilim Örnekleri

Popülasyondaki organizmaların özelliklerde çeşitlilik vardır. Örnek olarak bazı böceklerin yeşil bazı böceklerin ise kahverengi olması verilebilir. Çevre popülasyondaki organizmaların sınırsız bir şekilde gelişimini destekleyemeyeceği için bu organizmalarda ayrımlı üreme vardır. Organizmalar üreme potansiyellerinin tümünü kullanamaz. Örnek olarak bir önceki örnekteki yeşil ve kahverengi böceklerden destek alınabilir. Yeşil böceklerin kuşlar tarafından yenme olasılığı daha fazladır. Bu nedenle yeşil renkteki böceklerin üremek için hayatta kalma olasılıkları kahverengi böceklere göre daha düşüktür. Popülasyondaki organizmalarda var olan kalıtım özelliği sebebiyle kahverengi böceklerin yeşil değil kahverengi yavruları olur. Çünkü genler nesilden nesile aktarılır. Sonuç olarak kahverengi böceğin daha fazla yavru yapmasına imkan tanıyan kahverengi renk daha avantajlı konuma geçecektir. Bu özellik popülasyon içindeki organizmalarda giderek yaygınlık kazanacaktır. Bu süreç aynı hızda devam ederse popülasyondaki tüm organizmalar sonunda kahverengi olur.

Yaşadıkları ortama uyum sağlama konusunda daha başarılı olan organizmaların hayatta kalabilmesi, ergenliğe ulaşması ve üreme olanakları sebebiyle daha avantajlıdır. Farklı bir örnek verilmesi gerekirse aslan ve ceylanlardan destek alınabilir. Aslanlar hayatlarına devam etmek için güçsüz ve yavaş kalan ceylanları yemek durumundadır. Bu yüzden hızlı ceylanlar genlerini devam ettirebilmek için şanslı konuma geçerek çiftleşme mevsimine kadar yaşayabilecektir. Aslanlara bakılınca onlar için de durum aynıdır. Hızlı koşamayan ve avını yakalayamayan aslan aç kalacaktır. Bu süreç aynı şekilde ilerlerse aslanların ölümüyle bile sonuçlanabilir. Sadece hızlı olan aslanlar çiftleşebilecek ve genlerini nesillere aktarabilecektir. Aynı zamanda hızını artıran aslanın karşısında ceylanın da hızını artırması gerekecektir. Bu şekilde her iki tür de hızlanacaktır.
Son Güncelleme : 22.02.2021 12:20:18
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. idil alacan - 22.02.2021 12:20:18
Doğal Seçilim ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Doğal Seçilim Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Doğal Seçilim"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021