Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Dna

Dna

Dna, Deoksi Ribo Nükleik Asit, tüm organizmaların canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik yönergeleri taşıyan moleküllerdir ve kısaca DNA olarak adlandırılır. DNA parçaları ise gen olarak ifade edilir. DNA, ilk İsviçreli hekim Friedrich Miescher tarafından saflaştırılmıştır. 1869 yılında Friedrich atık cerrahi pansumanlarındaki irin içinde mikroskobik bir madde keşfetmiştir. Hücre çekirdeklerinde bulunduğu için de ona 'nüklein' adını vermiştir. 1954 yılında ise DNA'nın iki sarmal yapısını James Devey Watson, araştırmacı Francis Crick ile yaptıkları çalışmalar sonucu bularak Nobel Ödülü almış bilim adamlarıdır.

DNA'nın Yapısı

 • DNA'nın yarısı erkek diğer yarısı ise dişi bireyden gelir.
 • Nükleotid olarak adlandırılan basit birimlerin birleşimiyle iki uzun polimerden oluşur.
 • Çift sarmallı yapıya sahiptir.
 • Nükleotidler birbirlerine şeker ve fosfatlar aracılığıyla kovalent olarak bağlanmışlardır.
 • Adenin, Guanin, Sitozin ve Timin bazları içerir.
 • Adenin Timin arasında iki hidrojen bağı bulurken, Guaninle Sitozin arasında üç tane hidrojen bağı bulunur.
 • Dayanıklı bir yapısı vardır.
 • Negatif yüklüdür.

DNA'nın Özellikleri

 • Genetik bilgileri taşır.
 • Kendini eşler.
 • Yönetici moleküldür.
 • Çekirdek, Mitokondri ve Kloroplast'ta bulunur.

DNA'nın Görevleri

 • Hücre bölünmesi öncesi kendini eşler ve kalıtsal bilgilerin bir sonraki kuşağa aktarılmasında rol alır.
 • Canlılar arasındaki çeşitliliği sağlar ve hücreyi yönetir.
 • Replikasyon ile canlılarda büyüme ve kalıtsal karakterlerin aktarılmasını sağlar.
 • Trankripsiyon ile de RNA sentezini yapar.
DNA'nın Eşlenmesi (Replikasyon), Adenin-Timin ile Guanin-Stozin ile eşleşir. Bu eşleşme sırasında hidrojen bağları ile birbirlerine ilişik baz zincirleri birbirinden ayrılırlar. Bu sayede DNA zinciri her biri kendi etrafında yeni bir ikili sarmal oluşturur. Böylece DNA'nın kopyası çıkartılarak, genler çoğaltılır.

Günümüzde DNA, konusunda teknolojinin de gelişmesiyle birçok alanda ilerleme katedildi. Genlerin yalıtılması, çoğaltılması, farklı canlıların genlerinin birleştirilmesi ya da bir canlıdan başka bir canlıya aktarılması gibi çalışmalar devam ederken. Geçtiğimiz günlerde arkeolojik çalışmalar ile ilgili merak uyandırıcı gelişmeler oldu. Anadolu'nun tarihi eskiye dayanan kazı alanlarından İzmir'deki Yeşilova Höyüğünde bulunan 5 bin yıllık şakak kemiğinde ABD'nin Boston Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından DNA örneğine rastlandı. DNA'nın incelenmesiyle birlikte Anadolu'nun tarihine ait önemli bilgilere ulaşılması amaçlanıyor. En önemlisi de bu sonuçlara bağlı olarak, kendi kökenimizi, nereden geldiğimizi, atalarımızın hangi topluluklardan olduğunu öğrenmeye çalışacağız.

Gelecekte DNA, vücuda yerleştirilen ve 50'den fazla işlevi yerine getirebilen minyatür algılayıcılarla, sağlıkla ilgili değişimleri izlemek kolaylaşacak. Bu algılayıcılar, kan basıncından vücuttaki minerallere, gıda ihtiyacından değişik vitaminlere kadar çeşitli konularda bilgiler sunacak. Vücuda yerleştirilecek bu algılayıcılar, hastalıklara karşı bir nevi devriye gezecekler. Herhangi bir hastalık halinde, uygun tedavi yöntemleri, kullanılacak ilaçlar kolayca belirlenecek ve hastalıkların ilerlemesinin önüne geçilecek. En önemlisi de Dünya'da her yıl 12 milyon insan kanser olurken, bu algılayıcılar sayesinde kanser oluşumu hızlıca tespit edilip, kanserin büyümesi engellenecek ve kontrol altına alınacak.
Son Güncelleme : 02.11.2023 05:07:12
Dna ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Dna Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Dna"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi,  ototrof   canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir. Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamın...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amitoz...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler birçok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmaktad...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuzey ...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık göster...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olantümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mik...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023