Dna Replikasyonu

Dna Replikasyonu

Dna Replikasyonu, Dna eşlemesi olarak da bilinir. Hücre bölüneceği zaman Dna kendini eşler ve Dna'nın kendini eşlemesine replikasyon adı verilir.
Yaklaşık 3 milyar bazın hatasız 2 katına çıkarılması son derece doğru çalışma bir mekanizma tarafından gerçekleşmesi gerekir. Milyonda bir hata oranı ile çalışan bir mekanizma bile olsa bu, her bir replikasyon döngüsünde 3 bin hata anlamına gelir. Fiziksel yada kimyasal olarak oluşan hatalar DNA tamir mekanizmaları ile onarılır. Onarılamayan hatalar sonucunda mutasyonlar meydana gelir. Replikasyon genetik devamlılığın sağlanması için doğru bir biçimde gerçekleşmelidir. Replikasyon genetik materyalin temel bir işlevidir.

Replikasyon Gerçekleşmesi

Hem prokaryotik hemde ökaryotik hücrelerde replikasyonu oluşturan temel mekanizmalar birbirleriyle aynıdır. Sadece karyotiklerde Dna molekülünün prokaryotlardan daha büyük olması, histon proteinleri ile kromatin yapı oluşturmaları sebebiyle farklı sentez aşamaları gözlenir. Bunlar replikasyon başlangıç noktalarının tayini Dna çift ipliğinin çözünmesi ve replikasyon çatalının oluşmasıdır. DNA’nın replikasyonu için bir çok enzim ve bir o kadar da protein gereklidir. Replikasyonun gerçekleştiği tüm genlerin olduğu birime replikon denir. Kromozomun tümü bir replikondur. Her replikonda bir başlangıç ve bir bitiş noktası vardır. Prokaryotlar hücrelerde çembersel Dna'da bir başlangıç ve bir bitiş noktası vardır. Ökaryotik hücrelerde ise çok fazla sayıda başlangıç ve bitiş noktası bulunur. Başlangıç noktaları bir fosfat, karbonlu şeker ve azotlu organik bazdan oluşan özel kimyasal bileşik dizilerinden oluşur. Bu diziye özel olan Dna'ya bağlanan proteinler tarafından tanınır. Tanınan bu proteinlerin başlangıç noktalarına bağlanmalarıyla replikasyonun ilk adımı atılır.

Replikasyonun başlayabilmesi için Dna'da bulunan çift zincirinin sarmal yapısının çözülmesi gereklidir. Çözülme işlemini başlatan protein Dna helikazlar ile gerçekleştirilir. Kromozom üzerindeki replikasyonun olduğu her noktada sarmala ait zincirlerin açılmasıyla ortaya çıkan yapıya replikasyon çatalı denir. Replikasyon olayı replikasyon çatalının ana Dna molekülü boyunca ilerlemesi ile gerçekleşir. Replikasyon çatalında dört temel yapı vardır. Bunlar Dna helikaz, Dna sarmalını çözen enzimdir. Primaz, Dna sentezinin başlayabilmesi için gerekli olan RNA primerlerini sentezleyen enzimdir. Dna polimerazlar ise Dna zincirini sentezleyen enzimdir. Tek zincire bağlanan proteinler, Replikasyon çatalının sürekliliğini sağlayan ve tek DNA ipliğine bağlanarak katlanmayı önleyen proteinlerdir. Dna molekülü birbirine zıt yönde paralel iki zincir içerdiğinden sentezin aynı anda ve devamlı olarak ilerlemesi mümkün değildir. Replikasyon çatalında bu nedenle zıt yöne ilerleyen iki replikasyon tipi ortaya çıkar. Bunlar devamlı iplik ve kesikli iplik sentezidir. Kesikli DNA zincirlerinin oluşumunu göstermeye okazaki parçaları yardımcı olur. Her bir okazaki parçasının da başlangıcında RNA primerleri bulunmaktadır. Replikasyon ilerledikçe RNA primerleri kesilip oradan çıkarılır. Ortaya çıkan boşluklar DNA polimerazlar tarafından Dna'ya aktarılır ve burada uygun olarak sentezlenir. Sonrasında iki DNA ucu ligaz enzimi ile birleştirilerek bir bütün olarak Dna ipliğini oluşturur.

Replikasyon Evreleri

Her hücre bölünmesinde DNA replikasyonu olur. Hücre yaşam döngüsü G1, S, G2, M ve G0 evrelerinden ibarettir.
  • G1 Evresi: Dna replikasyonun gerçekleşebilmesi için RNA ve protein sentezinde olduğu gibi gerekli olan materyalin artışının sağlandığı evredir.
  • S Evresi: DNA hızının 2 katına çıktığı ve replikasyonun gerçekleştiği evredir.
  • G2 Evresi: Duruma göre mitoz yada mayoz bölünmeye hazırlık oluşturan metabolik olayların gerçekleştiği evredir.
  • M Evresi: Mitoz bölünmenin gerçekleştiği evredir.
  • G0 Evresi: Bölünmesini tamamlamış olan hücrelerin dinlenerek yaşamlarını sürdürdüğü evredir. Böylece DNA içerisinde taşınan genetik oluşan her replikasyon sonunda nesiller arası aktarılır.
Replikasyon Modelleri

Dna replikasyonunda conservative yani korunumlu, semi conservative yani yarı korunumlu ve despersive yani parçalı olacak şekilde 3 model bulunmaktadır. Conservative replikasyonda iki yeni zincir bir araya gelir. Ana zincirler yeniden birleşerek orjinal sarmal korunur. Despersive replikasyonda ana zincirler iki yeni çift sarmal için dağılır. Böylelikle her zincirde hem yeni hem de eski Dna bulunmuş olur. Ayrıca ana zincirler replikasyon esnasında kırıldığı için oldukça karmaşıktır. Bu nedenle gerçekleşme ihtimali en zayıf olan replikasyon modelidir. DNA’nın replikasyonu semi conservativede gerçekleşir. İlk kez 1958 yılında Meselson ve Stahl, deneyleri sırasında DNA'nın yarı koruyucu tipte bir replikasyon gerçekleştirdiğini kanıtlamışlardır. Bir çift zincirden oluşan DNA ipliği iki kalıp zincir olacak şekilde ikiye ayrılır. Bu kalıp zincirler kendilerine ayrı ayrı iki yeni zincir sentezler ve ortaya çıkan DNA molekülleri hem yeni hemde eski zincir moleküllerinden oluşur.
Son Güncelleme : 15.01.2021 23:39:10
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. idil alacan - 15.01.2021 23:39:10
Dna Replikasyonu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Dna Replikasyonu Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Dna Replikasyonu"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021