Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon, yöntemi cansız bir ortamda bulunan bütün patojen mikroorganizmaları ayıklayan fakat mikroorganizmaların bütün formlarını mesela bakteri sporlarını etkilemeyen bir yöntem olan dezenfeksiyon günümüzde ise bakteri sporlarını dahi yok eden yani oldukça yüksek düzey dezenfeksiyon sağlayan ve sterilan denilen kimyasal maddeler de içeriğinde bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı dezenfeksiyon terimi mikrobiyal kontaminasyonunu minimal düzeyde azaltmaktan tutunda sterilizasyona kadar uzanan oldukça geniş ve kapsamlı bir kavramı içine almaktadır. Sadece dezenfektan adı verilen kimyasal maddeler kullanılarak dezenfeksiyon işlemi yapılmaz. Isıtma işlemiyle yada mekanik temizleme yöntemi kullanılarak da dezenfeksiyon sağlanabilir. Dezenfektan kullanımı sonucunda ortaya çıkacak ekonomik sıkıntı ve beraberinde sebep olduğu çevre kirliliği ve oldukça dirençli hastane suçlarının seleksiyonuna sebep olabilmesinden dolayı olumsuz tarafları dikkate alındığında uygun şartlarda uygulanan mekanik temizliğin 75-100 derecede nemli bir ortamda ısıtılarak yapılan dezenfeksiyonun uygulanabilecek en iyi dezenfeksiyon yöntemi olduğu gerçeği ortaya çıkacaktır. Kullanılan dezenfektanlar enfeksiyon bulaştırma riskleri yüksek olduğu için objeler üzerindeki patojen mikroorganizmaların miktarını azaltmak üzere yada dezenfektan kullanımının enfeksiyon bulaştırma riskini oldukça azalttığı deneysel olarak ispatlanması sonrasında kullanılabilir.

Bu durumların dışında ise mesela sterilizasyon ile kullanıldığında ısıyla dezenfeksiyon yöntemi uygulandığında mekanik temizlik ile yeterli dezenfeksiyon sağlandığında dezenfektan maddelerin kullanılmasına ihtiyaç yoktur. Kontamine olan mikroorganizmaların miktarı ve sayısı bakteri sporları ve fiziksel etkilere oldukça fazla direnç gösterirler. Mikroorganizmalar direnç bakımından araştırılacak olursa, bakteri sporlarında sonra Mycobacteriim cinsinden bakteriler ile küçük (lipid taşımayan) vejatatif mantarlar, virüsler, vejatatif bakteriler, aseksüel mantar sporları ve orta büyüklükte olan ve (lipid taşıyan) virüsler biçiminde sıralanırlar. Yapılan bu sıralamadan da anlaşılacağı gibi bakteri sporlarıyla lipid taşıyan virüsler arasında oldukça büyük bir direnç farklılığı görülmektedir. Mycobacterium cinsi olan hücre duvarının hidrofob olmasından dolayı dezenfektanlara yüksek derecede direnç göstermektedirler. Bir başka vejetatif bakteriler arasında ise stafilokok ile enterrokoklara en fazla direnç gösteren cinslerdir. Serratia, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter cinsindeki bakteriler de yüksek derecede dezenfektan direnci göstermektedirler. Bu bakteriler hastane ortamında görülen enfeksiyonlarda en fazla etken olmaları gösterdikleri direnç özelliğine bağlanabilir.

Dezenfekte Edilecek Nesnenin Tipi Ve Yapısı

Porsuz, düzgün ve temizlenebilir yüzey ile eşyalara uygulanabilen dezenfeksiyon ve kimyasal sterilizasyon (soğuk sterilizasyon) yöntemi daha sağlıklı ve daha güvenilir sonuçlar vermektedir. Yüzey üzerinde por veya çatlak ya da eklemeler olan eşyaların temizlenmesi ve bu objelere dezenfektan çözeltisi penetrasyonu uygulaması oldukça zordur. Bu sorun dezenfeksiyonun sağlanması için gerekli olan temas süresinin uzamasına sebep olacaktır. dezenfekte edilecek eşyaların iyi sınıflandırılması ve güvenilir bir seçimin yapılmasına bağlıdır. Bu seçimlerde kullanılacak alet ve gereçlerin dezenfeksiyonu ve yüzey dezenfeksiyonu birbirlerinden ayrı bir şekilde ele alınmaktadır.

Hasta Bakımında Kullanılan Alet Ve Gereçlerin Dezenfesiyonu

Uygulanacak olan bu yöntemler oluşturabilecek enfeksiyon riski göz önüne alınarak aşağıda belirtildiği gibi gruplandırılır.

Kritik Olanlar: Doku üzerine doğrudan temas eden alet ve gereçlerin pansuman ile sargı malzemelerinin enjekte edilen sıvılar ile steril olması gereklidir. Isıya ve sterilizasyona dayanıklı olmayan nesneler mesela hemodiyaliz aletler, plastik kısımları olan tıbbi araçlar, artroskop ve laparoskop gibi kullanılan bazı endoskopi aletleri, fiberoptik ve fleksibl endoskoplara ait olan aksesuarlar için etilen oksitli sterilizatörler önerilmektedir. Kullanılan bu tür sterilizatörlerin olmadığı yada kullanılamadığı durumlarda ise kimyasal (soğuk) sterilizasyon uygulanmaktadır. Bu durumda yüksek düzey dezenfektanı sterilan olarak açılanan, bakteri sporlarını da inaktive eden dezenfektanlar dan yararlanılmaktadır. Formaldehit, hidrojen peroksit, Gluteraldehit ve klor dioksit gibi yüksek düzey dezenfektenlarıdır.
Yarı Kritik Olanlar: Vücudun steril yüzeylerine girmeyen yalnızca mukoza ile temas eden nesneler vajinal speküla, fiberoptik endoskop, anestezi solunum devreleri ve laringoskop, diş hekimliğinde kullanılan aletler direkt kontakt tonometreleri gibi gözle ilgili bazı aletler bu kategoriye girmektedir. Hastane ortamında cansız bulunan nesneler ve yüzeyler içinde dezenfekte yada steril olmayan kritik veya yarı kritik kategoriden nesnelerin hastane enfeksiyonlarının bulaşma riskinde en önemli etken olduğu tespit edilmiştir.

Kritik Olmayanlar: Bu grup içerisinde sağlam deriyle temas halinde olan elektrokardiyogram elektrodları, tansiyon aleti kelepçeleri, stetoskoplar ve fiziksel ölçüm aletleri gibi nesneler bulunur.
Son Güncelleme : 04.03.2021 18:03:50
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. oktay öztürk - 04.03.2021 18:03:50
Dezenfeksiyon ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Dezenfeksiyon Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Dezenfeksiyon"
Merak ettiğim bir konu var. Ameliyat sonrasında enfeksiyon kapılma gibi olaylarda ana sebep nedir? Cerrahi operasyonlardan önce ameliyathanenin ve kullanılacak ameliyat malzemelerinin dezenfeksiyon işlemi nasıl yapılır? İnsan garip enfeksiyon vakalarından hattını kaybeden insan haberlerini seyredip okudukça bir garip oluyor. Allah kimseyi hastaneye düşürmesin ve herkesi korusun.
Ali . 02.10.2018 23:02:46
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021