Derin Ekoloji

Derin Ekoloji

Derin Ekoloji, Ekoloji demek çevre bilim manasına gelmektedir. Yeryüzünde bulunan tüm ilişkilerin incelenmesi maksatı ile oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. İlk ekolojik felsefe okulu 1970’li yılların başında Arne Naess kurulmuştur. Naes derin ve sığ ekolojinin manasını belirtmiştir. Sığ ekolojinin manasının merkezi kişi merkezlidir. Kişinin doğanın haricinde ve üzerinde, bütün değerlerin kaynağı şeklinde kabul etmektedir. Derin ekoloji manasına gelince dünyayı birbirine bağlı olan olaylardan oluşmuş bir ağ şeklinde oluşmuştur. Kişileri yada herhangi bir olayı doğal olan yerinden, etrafından ayrı tutmaz. Bütün canlı olan varlıkların içinde bulunan değerlerinin var olduğunu kabul eder ve kişileri hayata bağlılığını sadece bir ipliği şeklinde görmektedir. Arne Naess’e görüşüne göre derin ekolojinin manası, bilimsel ve endüstriyede büyüme olması, materyalist olan dünya görüşünün var olması ve hayat biçimine birtakım sorular sormaktır.

Derin ekoloji bütün canlıların bir parçası olduğu hayat ağı ile olan ilişkileri sorgulamaktadır. Bir masayı derin ekolojik anlayışı ile inceleme yapılır ise, sadece malzemesinin neden yapıldığına değil, malzemenin nereden gelmiş olduğuna, bunu yapmak için ne kadar ağacın yok edildiğine, yok edilmiş olan ağaçların, ormanların o kısımda yaşamakta olan bitkileri ve hayvanların hayatını ne yönde etkilediğine dair olan sorular da sormaktadır. Bu sorulmuş olan sorular gün geçtikçe sünya üzerinde bulunan bütün hayatı içerisine alacak kadar büyütülebilir. Mevcut olan teknolojinin sunmuş olduğu bütün araçların bu anlayışla gözden geçirilmesi gerekmektedir. Günlük olan hayatımızın kolay bir şekilde olabilmesinin bedeli, dünyada bulunan hayatın zarar görmesi şeklinde olmamalıdır. İnsanlara sunulmakta olan her türlü kolaylığı sorgusuz bir şekilde kabul edildiği zaman kötü olan durumlar ile karşılaşılabilir.

Derin ekolojinin farkına varmak; Bütün olan olayların birbirlerine bağlı bir şekilde olduğunun, kişiler üzerinde doğanın süreçlerinin içerisinde insanların bulunduğunu ve netice olarak insanların doğaya bağlı olduğunun farkına varması şeklindedir. Derin ekolojinin temeli olarak, Arne Naess’in açık bir şekilde söylediği gibi bireysel özün en başından sonuna kadar doğa vasıtası ile özdeşleşmesidir. Dünyanın derin ekolojik şeklinde algılanması, hayat örgüsünün bir parçası şeklinde olduğu ile ilgili olmasıdır. Bu şekilde bir deneyime sahip olan insan, bütün varoluşa özen göstermeye istekli olmaktadır.

Özgür olan doğanın korunmasını insan oğlu kendi korunması şeklinde bir bilinç geliştirir ise özel ve doğal bir şekilde akar. Bu tür olaylarda varlıklar ile sevgi ve saygı belirtmek için dıştan gelen baskılara ve kurallara gerek bulunmamaktadır. Hayatın örgüsünü bütün canlılar ile beraber meydana geldiğinin bilincine varıldığı vakit, başkaları şeklinde görüldüğü vakit bütün insanların ve varlıkların insanların uzantısı olduklarını ve onlara yapılmış olan iyi veya kötü her şeyi gerçekte hayatta insanların kendisine yapılmakta olduğunu fark eder.

Son Güncelleme : 10.12.2020 06:28:02
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. ismail veske - 10.12.2020 06:28:02
Derin Ekoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Derin Ekoloji Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Derin Ekoloji"
Çevre eğitimi diye bir ders koymuşlar ve derse ilin uzmanı gelmiyor hoca da mdev olarak bana derin ekolojiyi verdi ben daha ekoloji ne demek onu bilmiyorum bir de derinini bilip onun hakkında makale yazacakmışım Allah rızası için bi yardımcı okun da şu ödevi yapayım makale tarzında bilgi lazım derinekoloji nedir
Önay . 05.11.2018 23:45:57
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021