Dendritik Hücre

Dendritik Hücre

Dendritik Hücre; Memelilerde bulunan bağışıklık sistemini meydana getiren immün hücrelerden bir tanesidir. Asıl görevi antijenleri işlemek ve bağışıklık sisteminin öbür hücrelerine arz etmektir. Adaptif ve doğuştan gelmekte olan bağışıklık sistemi arasında iletişim kurmak için davranırlar. İmmün yanıtın düzenlemesinde oldukça büyük bir rolü olan Dendritik hücreler, beyin, testis ve göz dışında bütün dokularda yer almaktadır. İlk olarak ta henüz değişmemiş olan T lenfositleri'ne uyum sağlayarak birincil immün cevabın meydana gelmesini sağlamaktadırlar. Bu şekilde olan işlevleri meydana getirebilmek için antijeni kapma, işleme tabi tutma ve uygun bir şekilde olan kostimülan moleküller ile hücrenin yüzey kısmına sunma kabiliyetine sahiptirler. DH’ler B hücre fonksiyonlarının meydana gelmesinde etkisi bulunduğundan dolayı humoral immünite oluşmasında önemli bir rolü bulunmaktadır.

İlk olarak 1868 yılında Langerhans tarafından cilt epitel dokusunda oluşmuştur. 1973 yılında Ralph Steinman dalakta dendritik biçimli olan hücre olduğunu saptanmıştır. Daha sonra sadece dalakta değil birden fazla lenfoid ve lenfoid bir şekilde meydana gelmeyen dokuda yer aldığı saptanmıştır. DH’lerin yapısal bir şekilde olan görüntüleri ile beraber yüzeylerinde bulunan bazı moleküllerin bulunması, eksikliği yada fonksiyonel olan yeteneklerinin tanımlanması gerekmektedir.

Temel morfolojik olan görüntü; Hücrenin yüzey kısmından dışarıya çıkan uzantılar yer almaktadır. Fakat bunlarla beraber, antijeni işlemek maksatı ile endosom, lisosom ve epidermisdeki Langerhans hücreleri ve Birbeck granülleri şeklinde yapılar da yer almaktadır. Bunlara karşın henüz bu hücreleri spesifik bir şekilde tanımlayan hücre belirleyicisi bulunamamıştır. Bu hücrelerin meydana gelmesi ve değişmesi bakımından bakıldığı zaman DH’ler ilk olarak hematopoetik kök hücrelerden oluşmakla beraber, kemik iliğinde miyeloid ve lenfoid seri temeli değişik olan iki cinste DH yer almaktadır. Bu değişime sebep olan ana sitokinin ise Flt-3L yer aldığı görülmüştür.

Bu iki değişik olan cinsteki DH hücresi arasında bulunan en önemli olan ayrım ise, lenfoid DH’lerde CD8α yüzey belirleyicisi bulunurken miyeloid şeklinde olanlarda bu indikatör yer almamaktadır. Çevresel olan dokuda DH immatür yapıda iken, matür biçimleri timus ve sekonder lenfoid organlarda yer almaktadır. Olgun ve tam bir şekilde oluşmamış olan dendritik hücrelerin özellikleri incelendiği zaman, çevresel olan dokuda yer alan DH’lerin immatür bir yapıda oldukları ve antijen ile karşılaşıp onu yakaladıkları zaman, bağışıklık sistemini harekete geçirmek üzere lenfoid olan organlara göç ettikleri tespit edilmiştir.

Yaklaşık olarak 48 saat içerisinde meydana gelen bu olay süresince DH’lerde bazı yapısal ve işlevsel farklılaşmalar meydana gelmiştir. Bu farklılaşma neticesinde immun yanıtın meydana gelmesini sağlayan bazı aktif şeklindeki hücreler meydana gelir. İmmatür DH ise antijeni yakalamakta ve olgunlaşması esnasında dokudan drene olduğu lenf düğümüne ulaşmakta, bu esnada da olgun olan DH’ye dönüp, henüz değişmemiş olan T lenfositleri uyarmaktadır. Kemokinlerin bu durumda önemli olan bir rolü yer almaktadır. Kemokin enflamasyon alanından salgılanan interlökin şeklindeki heparin bağlayan, makrofajları, T lenfositlerini çekmekte olan moleküllerdir.

Olgun ve olgunlaşmamış DH’lerin başlıca yapısal ve işlevsel değişikleri; Kılavuz olan DH’lerin kemik iliğine yerleştiği ve sitokin salınımı meydana getirdiği gözlenir. İmmatur DH’ler kan ve dokularda meydana gelen, sitoplazmik çıkıntıları meydana gelmeye başlamış olup, antijen tüketimi için gerekli olan reseptörlere sahip, hücre içi yüksek MHC klas II ve düşük olan CCR7’ye sahip olan antijeni tanıma ve yakalama özelliğine sahip olan hücrelerdir. Matür DH’ler ise lenfoid organlarda yerleşmiş olan, sitoplazmik uzantıları belirgin bir şekilde olan, hızlı bir şekilde hareket eden ve antijen tüketmi için reseptörleri azalmış, T lenfosit sitokinlerini imal edebilen ve T lenfositleri uyarmakta olan hücrelerdir.
Son Güncelleme : 15.03.2021 02:29:42
Dendritik Hücre ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Dendritik Hücre Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Dendritik Hücre"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022