Çiftleşme

Çiftleşme

Çiftleşme, karşı cinsten olan iki canlının üremek ve nesillerini sürdürmek üzere bir araya gelmesi ve birleşmesidir. Normal yaşam süren hayvanlarda kendi döllerini büyütmek içinde birleşme içerir. Cinsel birleşme,eşeyli üreyen iki hayvanın ve insanın döllenme sonucu ardından iç döllenme yapabilmek için cinsel organlarının birleşmesidir. Bu birleş3me farklı iki cinsin bir araya gelerek oluşturduğu üreme şeklidir. Çiftleşme sadece çoğalma amacı ile olmaz. Ayrı bir istek ve karşı cins ile yaşanan sevgi bağını kuvvetlendirmek içinde çiftleşme gerçekleşir. Bunun en güzel örneği artık günümüzde çocuk sahibi erken yaşlarda veya ikinci bir çocuk için bekleyen çiftler korunma yolları ile çiftleşme gerçekleştirirler. Yani sadece çocuk sahibi olmak için değil içten gelen hislerle de çiftleşme gerçekleşir. Tabi bu durum hayvanlarda ne kadar bilinçli olarak yapılmıyor olsa da onlarda içgüdüsel olarak yaklaşım gösterir ve birleşme yaparlar.

İnsanlarda çiftleşme, erkek üreme organı ile kadın üreme organlarının birleşerek oluşturdukları birliktelik olarak bilinir. Bu birliktelik genellikle kadın altta erkek üstüne geçerek organların bir araya geçmesiyle oluşur. Bunun farklı pozisyonları da bulunmaktadır. Oturarak, ayakta veya erkek altta kadın üstte olarak değişkenlik göstermektedir. Çocuk sahibi olmak isteyen çoğu kişi genellikle erkek üstte iken ve kadının yatar pozisyonda olması ile gerçekleştirilir. Erkek ve kadının birleşmesi ve vücutlarının bir araya temas ve dokunma ile birleşmesiyle erkekten gelen meni olarak adlandırılan sıvının kadının vajina içerisine geçmesiyle birleşme meydana gelmiş olur. Bu birleşmeden sonra herhangi bir sorun yoksa her iki kişide de mutlu bir sonla çocuk sahibi olabilirler.

Hayvanlarda çiftleşme, insanlar gibi istek ve iç içgüdüsel olarak birleşir ve çoğalırlar. İnsanlar gibi bilinçli bir anları yoktur ve bulundukları yer ve zaman onlar için bu nedenden dolayı önemi yoktur. Aynı tür içinde bile değişik biçimlerde birleşme yaptıkları bilinir. Hayvanlar arasında çok eşlilik,türler arası seks, nesnelerden ya da yerlerden tahrik olma, somurma ile yapılan seks, ölü hayvanlarla çiftleşme, eşcinsel, seksüel davranışlar, durumsal seksüel davranışlar ve diğer davranışları vardır. Hayvanlar için bu durumlar hiçbir zaman değişkenlik göstermez.Hayvan cinsel davranışı eğer üreme dürtüsüne bağlı ise genellikle çiftleşme ile sonuçlanır. İnsan dışı olan memeliler çoğunlukla çiftleşme sonucunda yani dişinin en çok üremek için hazır olduğu dönemde gerçekleşerek başarılı döllenme güzel bir şekilde gerçekleşmiş olur. Hayvanlarda cinsellik araştırması, cok farklı şekillerde araştırma yapılırken farklı durumlarla karşılaşılmıştır. Yalnızca insanların ve bazı hayvanların kendi türleri dışında üreme için cinsel davranışlarda bulunduğu ve hayvanlarda cinselliğin yalnızca içgüdüsel olduğu ve doğru belirtilere karşı karşılık olarak görüldüğüne inanılmış olsa da günümüzde eskiden tek eşli olduğu sanılan türlerin çok eşli ya da fırsatçı oldukları, çok sayıda türün masturbasyon yaptığı ve bunu yapmak içinde alet edindikleri, birçok türün üreme amaçlı olmayan cinsel uyarılarda bulunduğu,yaklaşık 1.250 türde eşcinsel çiftleşme ortaya çıkmıştır.

Hayvanlar cinsel ilişki durumlarında erkekler arasında mücadeleyi de içinde olarak savaşır ve uzaklaşmak için uygun zamanı beklerler. Dişi hayvanlar yalnızca güçlü ve kendini koruyabilen güçlü hayvanları seçerek onunla birlikte giderler. Dövüşen iki erkek hayvandan yalnızca yenen hayvan daha çok çiftleşme olanağına sahip olmuş olur ve dolayısıyla da onun genleri bir sonraki soyu devam ettirmek için devam eder. Kendi nesillerini devam ettirmek için doğurganlık oranı yüksek olan dişiler ile çiftleşme gösterirler. Daha sonra farklı çiftleşmede de bulunarak farklılık gösterirler. Hayvanlarda insanlar gibi cinsel organlarıyla birliktelik yaşayarak çiftleşir ve ürerler. Çoğalma yolları ve gebelik süreçleri değişkenlik gösterir.

Son Güncelleme : 28.02.2021 10:09:23
Çiftleşme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Çiftleşme Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Çiftleşme"
İnsan ve hayvanlarda çiftleşme inanılmaz derecede farklılıklar göstermekte. Geçenlerde izlemiş olduğum belgeselde balıkların üreme ve çoğalmalarının yumurtlama şeklinde olduğunu öğrendim. Canlılarda çiftleşmede farklılık olmasının temel neden ve etkenleri nelerdir? Yardımınız ve bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkürler.
Zerrin . 28.10.2018 18:48:30
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022