Çekim Eki

Çekim Eki

Çekim Eki, kelimelerin çekimlenmesini, değişik yerlerde ve görevlerde kullanılmasını sağlayan eklerdir. Kök veya gövde halindeki kelimeler çekim eklerini alarak cümledeki diğer kelimelere bağlanır. Çekim ekleri var olan kelimelerden yeni kelimeler türetmeye yarayan ekler değildir. Çekim ekleri eklendiği kelimenin anlamını değiştirmez.

İsim Çekim Ekleri

İsimlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelir. Onları cümledeki diğer isimlere, edatlara bağlayan ve kelimelerin cümle içindeki görevlerini belirleyen eklerdir.

Hal Ekleri: İsimleri isimlere, fiillere, edatlara bağlayan ve cümledeki diğer kelimelerle ilişki içine girerek isimlerin cümlede görev kazanmasını sağlayan eklerdir. İsmin hallerinin başında yalın hal gelir. Yalın halin devamında (-i) belirtme eki, (-e) yönelme eki, (-de) bulunma eki, (-den) ayrılma eki, (-ce) eşitlik eki, (-le) vasıta eki,
(-in) ilgi eki olarak çeşitleri vardır.
İyelik Ekleri: İsimlerin ve isim soylu olan kelimelerin sonuna eklenerek onların ait oldukları kişileri belirten (-m), (-n), (-i), (-si), (-miz), (-niz), (-leri) ekleridir.
İlgi Ekleri: (-ki) bağlacı kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır. (-ki) ilgi zamiri ek halindeki tek zamirdir. (-ki) yapım eki isimlere eklenerek zaman ve yer bildiren sıfatlar türeten eklerdir.
Çoğul Eki (-ler): Cins isimlerine eklenerek onların çoğul şekillerini yapar. Kelimeler arasında ilgi kurmaz.
Soru Eki (-mi): Hem fiil hem de isimlere eklenir. Her zaman kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Bu soru ekinden sonra gelen tüm ekler kendisine bitişik yazılır.
Ek Fiil Ekleri: İsim soylu kelimelerin sonuna eklenerek onların yüklem olmasını sağlar. Dört kipe göre çekimlenir. Geniş zaman ekleri, isim soylu kelimelere kişi ekleri getirilerek yapılır. (-di'li) geçmiş zaman, kavramların ve varlıkların bilinen geçmişteki durumuna birebir şahit olunduğunu gösterir. (-miş'li) geçmiş zaman, kavramların ve varlıkların öğrenilen geçmişteki durumunun başkasından duyulduğunu anlatır.

Fiil Çekim Ekleri

Fiil çekim ekleri, fiil köküne veya gövdelerine gelerek fiillerin yapılış şeklini, zamanını ve şahsını belirtirler. İkinci tekil şahıs emir çekimi hariç bütün fiiller cümle içerisinde çekim eki alarak kullanılır.

Zaman ve Çekim Ekleri: Haber kip ekleri ve dilek kip ekleri olarak iki ana çeşide ayrılır. Haber kipleri kendi içinde bilinen geçmiş zaman (-dı) eki, öğrenilen geçmiş zaman (-mış) eki, şimdiki zaman (-yor) eki, gelecek zaman (-ecek) eki ve geniş zaman (-r) eki olarak gruplara ayrılır. Dilek kipleri de kendi aralarında dilek,şart kipi (-se) eki, istek (-e) eki, gereklilik (-meli) eki, emir kipi (-in), (-iz) olarak gruplara ayrılır.
Şahıs Ekleri: Cümledeki fiili şahısa bağlayan, fiildeki işi, hareketi yapanı bildiren eklerdir.
Olumsuzluk Eki: Fiil kök veya gövdelerine (-me), (-ma) ekleri gelerek olumsuz çekimlerini yapar. Fiilin yapılmadığını, işin olmadığını bildirir.
Soru Eki: Soru eki olan (-mı), (-mi), (-mu), (-mü) isimlerden ve fiillerden sonra kullanılabilir. Eklendiği kelimelerin hepsinden ayrı yazılır.
Ek Fiil: Fiillerin birleşik zamanlı olarak çekimlenmesini sağlar.
Son Güncelleme : 25.01.2021 21:30:46
Çekim Eki ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Çekim Eki Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Çekim Eki"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022