Blastokist

Blastokist

Blastokist, Kadın yumurtası ve erkek sperminin döllenmesi sonucu oluşan döllenmiş yumurta yani zigot, döllendikten sonra bölünmeye devam ederek çoğalır ve gelişir. Bu durum doğal yolla sağlanan gebeliklerde ve tüp bebek tedavisiyle oluşan gebelikler aynı şekilde olur. Yumurta döllendikten sonra bölünür ve 2 hücreli, 4 hücreli ve 8 hücreli grup haline gelir. Döllenmenin ikinci ve üçüncü günü 4-8 hücreli olur ve içerisinde boşluk olmaz, hücre yumağı şeklinde olur. Döllenme gerçekleştikten sonraki 5. gün içerisinde boşluk olur ve çevresi hücrelerle sarılı olur. Yumurtanın bu haline blastokist denir. Doğal yollarla sağlanan gebeliklerde, blstokist, embriyonun rahim duvarına tutulmadan aldığı görünümdür. Blastokistin çevresini örten hücreler trofoblast hücreler olarak tanımlanır. İçerisinde bulunan hücrelere ise embriyoblast hücreler denir. İç kısmında yer alan boşluk ise blastosel olarak adlandırılır. Bu hücreler gelecek dönemlerde bebeği oluşturan hücrelerdir. Trofoblast ise bebeğin eşini yani plasentayı oluşturan hücrelerdir.

Blastokist transferi nasıl yapılır?

Tüp bebek tedavisinde döllenen hücreler kontrol edilerek, en sağlıklı ve kaliteli olanı seçilir. Seçilen kaliteli embriyo 5. gün anne rahmine transfer edilir. Daha önceki yıllarda bu transfer 5. günden önce gerçekleştirilmekteydi. Çünkü önceki yıllarda laboratuvar ortamları günümüzdeki kadar gelişmiş ve teknolojik imkanlara sahip değildi Günümüz teknolojisi sayesinde embriyoların incelendiği kültür ortamları daha gelişmiş olduğu için 5. güne kadar bekletilebilmektedir. Blastokistler tıpkı embriyolarda olduğu gibi dondurularak saklanabilmektedir.

Blastokist transferi için uygun hastalar kimlerdir?

Çoğul gebelik tercih etmeyen ve daha evvel kaliteli ve sağlıklı embriyo transferine rağmen gebelik sağlanamayan anne adayları için uygun bir tedavi şeklidir.

Blastokistin kaliteli olduğu nasıl anlaşılır?

  • Blastokist kalitesi için bazı değerlerin ölçülmesi gerekir.
  • Hücre sayısı
  • Embriyo büyüklüğü
  • Döllenmiş hücredeki yani embriyodaki bölünme hızı
  • Bu hücreler arasındaki atıklar göz önünde bulundurularak blastokist kalitesi ölçülebilir.

Bu özelliklere bakarak kaliteli ve sağlıklı blastokist seçilir. Bu sayede en kaliteli ve sağlıklı blastokist elde edilerek gebelik şansı arttırılabilir.

Blastokist transferinin avantajları nelerdir?

Blstokist transferinde 5. güne kadar bekletilen ve gözetim altında tutulan embriyoların en iyisi ve kaliteli seçilebilir. Bu sayede en iyi ve tek embriyo anne rahmine yerleştirilir. 5. güne kadar bekletilen blastokistin en büyüğü ve sağlıklısı seçilerek transfer edildiği için anne rahmine daha kolay ve çabuk tutunur. Tek bir embriyo transferiyle anne adayında ikiz ya da çoğul gebelik oluşma ihtimali minimuma indirilir. Bu nedenle blastokist transferi oldukça avantajlıdır. Diğer bir avantajı ise, OHSS riski olan hastalar için tercih edilebilmesidir. Gebelik sağlama olasılığı da oldukça yüksek olan bir tedavi şeklidir.

Blastokist transferi, çok sayıda yumurta elde edilebilen anne adayları için ve uygulanan tüp bebek tedavilerine rağmen gebelik sağlanamayan anne adayları içinde uygun bir tedavi şeklidir. Yumurta elde edilebilen ancak adaylarda elde edilen yumurtaların %40'ı blastokist evresine kadar gelişmeyebilir. Bu durum blastokist transferinde dezavantaj olarak kabul edilir.

Blastokist transferinden sonra gebelik testi ne zaman yapılır?

Blastokist transferinden sonra gebelik testi transferden sonraki 12. gün yapılır. Transfer sonrasında gebelik haftasını hesaplamak için transferin gerçekleştiği haftadan itibaren sayılmaya başlanır. Gelinen haftaya 15 gün daha eklenir ve gebelik haftası hesaplanır.

Son Güncelleme : 19.02.2021 21:34:51
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Meftune Akpolat - 19.02.2021 21:34:51
Blastokist ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Blastokist Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Blastokist"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021