Biyoyakıt

Biyoyakıt

Biyoyakıt, özellikle son zamanlarda ülkemizde de kullanımı oldukça artmış bir enerji türüdür. Genellikle tarımsal atıklardan üretilen bu enerji, son derece doğal olduğu için diğer birçok enerji kaynağından daha fazla doğa dostudur. Hem ekonomik hem de etkili olan bu yakıt türü ile birçok kişi hayatını daha da kolaylaştırmaktadır. Biyoyakıtlar, son zamanlarda artmış olan küresel ısınmaya karşı çok önemli bir yaklaşımdır. İnsanların kullandıkları birçok yakıt türü doğaya dolaylı ve doğrudan yollarla zararlıdır. Fakat biyoyakıt, diğer yakıtlara göre birçok yönden daha avantajlı olarak doğaya daha az zarar verir. Biyoyakıt enerjisine bağlı olarak sadece ülkemizde değil diğer tüm dünya ülkesinde büyük projeler geliştirilmektedir. Şehirlerin ve hatta ülkelerin elektrik enerjilerinin, ısınma enerjilerinin karşılanması için uygulanacak olan projelerin tümü biyoyakıt sistemine göre ayarlanmaktadır. Hazırlanan projeler içerisinde araç yakıtlarının da biyoyakıt olarak ayarlanması bulunmaktadır. Biyoyakıt, tarımsal potansiyeli yüksek olan bölgelerde daha fazla rağbet görmektedir. Hatta hayvancılıkla uğraşan birçok insan, evlerine enerji olarak biyoyakıt enerjisini kullanmaktadır. Bu enerjiyi kullanan insanlar çok ciddi bir şekilde olumlu yorumlar yapmaktadır. Bu enerji, tarımın etkili olduğu yerlerde yüksek potansiyel ile etkilere neden olduğu için son derece avantajlı olarak ele alınmaktadır. Biyoyakıt, günümüzde başta hayvan atıkları olmak üzere bitkisel atıklar, elyaf atıkları, karbonhidratlar,endüstriyel atıklar, kentsel atıklar ve yağlı tohumlardan elde edilebilir. Hatta bu nedenle biyoyakıt enerjisine yenilenebilir enerji diyebiliriz.

Biyoyakıt enerjisinin avantajları:
  • Biyoyakıt, biyolojik olarak çok kolay bir şekilde ayrışabilen bir yakıt cinsidir. Bu nedenle kesinlikle toksik özellik göstermez. Toksik özellik göstermediği için ise biyoyakıt çok daha güvenli bir şekilde evlerde veya iş yerlerinde kullanılabilir.
  • Biyoyakıt, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Evde oluşan çöplerin veya diğer atıkların kullanılması ile bu enerjiyi yenileyebilirsiniz. Biyoyakıt, yerel imkanlarla tekrarlanır. Bu nedenle çok daha ucuza mal edilebilir.
  • Biyoyakıt enerjisi, ülkelerde petrole olan bağımlılığın azaltılmasında çok ciddi bir şekilde etkiler yapmaktadır. Bu gibi durumlarda ülkelerde stratejik olarak gelişmeler ve aynı zamanda ekonomik kalkınma açısından çok olumlu etkilere neden olmaktadır.
  • Biyoyakıtın bir diğer avantajı ise Toplu üretimi sırasında ve kullanıma hazır hale getirilmesi sırasında birçok insana iş imkanı sağlayarak işsizliğin azaltılmasında da olumlu etkiler yapar. Bu şekilde ülkede sanayi gelişimi de artmış olur. Tabi ki bu avantaj, çok toplu enerji üretim tesisleri için geçerlidir.
  • Biyoyakıt enerjisi gübre, küspe ve gliserin adındaki yan ürünlerle tarım ve sanayinin gelişmesine katkıda bulur. Biyoyakıt enerjisi bu gibi yönleri ile toplumsal olarak olumlu etkilere neden olur.
Biyoyakıtın dezavantajları:
  • Biyoyakıt enerjisinin en büyük dezavantajı, diğer yakıt türlerine göre ısıl değerinin çok düşük olmasıdır. Bu durum özellikle motorlardaki yanma sonucunda azda olsa güç kaybına neden olmasıyla çok net bir şekilde belli olmaktadır.
  • Biyoyakıt, aşırı soğuk hava şartlarında diğer yakıtlara göre çok daha çabuk etkilenerek bazı özelliklerini kaybeder. Bu nedenle biyoyakıtlar üretildikten sonra biraz daha kısa bir sürede kullanılmalıdır. Aksi durumlarda biraz daha verimsiz olabilirler.
  • Biyoyakıt malzemelerinden biri olan bitkisel yağların, yakıt yapımında kullanılması, direk olarak tarımsal gıdaların fiyatlarında artışlara neden olmaktadır. Bu durum ise direk olarak tüketicilere zarar olarak dönmektedir.
Son Güncelleme : 19.02.2021 03:33:51
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Murat aydogan - 19.02.2021 03:33:51
Biyoyakıt ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Biyoyakıt Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Biyoyakıt"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021