Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji, Çağın ilerlemesiyle birlikte teknolojik alanlarda ciddi anlamda gelişmeler gözlemlenmiştir. Haliyle bir kısım biyolojik çalışmalar teknolojinin gelişmesiyle birlikte biyoteknoloji alanın gelişmesini sağlamıştır. Biyoteknoloji; doku ve hücre kültürü, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, fizyoloji, biyokimya ve genetik gibi bilimlerle ilgilenmekte ve bu bilimlerin gelişmesine ışık tutmaktadır. Bunun yanı sıra elektrik ve elektronik mühendisliği, makine mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi dallardan faydalanarak DNA teknolojisinin gelişmesi sağlanmıştır. Bu dallarla birlikte bitki, hayan ve mikroorganizmalar geliştirilmiş ve doğada var olmayan veya az bulunan maddelerin üretilmesi sağlanarak insan sağlığı açısında ehemmiyetli ürünler üretilmiştir.

Biyoteknolojinin Faydaları Nelerdir?


Uzman biyologlar ve araştırmacıların bir araya gelmesi ile bitki, hayvan ve mikroorganizmalar tamamen ya da bir parçası kullanmak suretiyle yeni bir organizma üretilmeye çalışılmıştır. Üretilen bu mikroorganizma insan sağlığı ve yaşamı açısında ehemmiyet sağlamaktadır. Mikroorganizmaların genetik yapısı olumlu yönde değiştirilerek meydana kaliteli ürünün çıkması sağlanmıştır. Örnek verilmesi gerekirse 1900'lü yıllarda tarlalarda üretilen mısırların taneleri siyah, çürümüş ve böcek saldırılarına karşı güçsüz bir yapıya sahiptir. Bu mısır tanelerinin DNA'sında bulunan zararlı genlerden arındırılmış ve böcek saldırıları ve çürümeye dayanıklı yararlı genler ortaya çıkarılmıştır. Böylelikle 1900'lü yıllardan sonra üretilen mısırların daha uzun ömürlü ve sağlıklı yetiştirildiğinden dolayı ticari alanda ciddi anlamda gelirler sağlanmıştır.

Biyoteknolojinin Amacı ve Uygulama Alanları


Biyoteknoloji genel olarak bakıldığı taktir de amacı hayvan, insan ve bitki hücrelerinin görev ve fonksiyonlarını anlamaktır. Buradaki temel amaç canlıların ihtiyaç duyduğu iyileştirme ya da endüstriyel kullanıma yönelik ihtiyacın gelişmesini sağlamaktır. Gen yapılarıyla biyoteknoloji sayesinde doğru şekilde uygulandığı takdirde ciddi anlamda sağlıklı gelirler elde edilir. Biyoteknolojinin amacı içerisinde bir kısım uygulamalar bulunmaktadır.

Bunları şöyle sıralayabiliriz;
  • İnsanların yaşamını sürdürmeleri için protein üretilmesini sağlamak,
  • İhtiyaç duyulan hormon, antibiyotik, antikor ve vitaminlerin üretilmesi,
  • Zor şartlar altında yaşamlarını devam ettiren organizmaların enzimlerinin üretilmesi sağlayarak sanayi alanında yararlı alanlarda kullanımının sağlanılması,
  • Gen yapılarından kaynaklı üretilmeyen yeni meyve sebze üretimi,
  • İnsan ve bitkiler üzerinde bulunan zararlı genlerin elemine edilmesinin sağlanılması,
  • Sağlık açısından önem arz eden aşı, tıbbi bitki üretimi ve pestisit üretimi,
  • İnsanların bir kaza sonucunda zarar görmüş organ ve dokuların değiştirilmesi veya yapay organ üretimin sağlanması,

Biyoteknolojik Gelişmesiyne Gerçekleşen Kalkınma


Biyoteknolojinin gelişmesiyle birlikte sanayi ve sağlık alanında ciddi anlamda bir kalkınma hatta reformlar oluşmuştur. Bu dalın bu denli insanlık üzerinde etkili olmasının temel nedeni sağlıklı gen yapısının teknoloji yardımı ile değiştirilmesidir. Böylelikle ekinlerden daha fazla mahsul, ağaçlardan daha fazla meyve ve sanayide daha kaliteli ürünler üretilmiştir. Bu alanın gelişmesiyle insanların kazançları artmış ve refah düzeyi çoğalmıştır. Özellikle sağlık alanında bulunan ilaçlar, bitki ve insanlar üzerinde bulunan zararlı genlerin arındırılması yaşamın daha fazla kolaylaşmasını, biyoteknoloji sayesinde sağlanmıştır.
Son Güncelleme : 23.01.2024 06:27:58
Biyoteknoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Biyoteknoloji Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Biyoteknoloji"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir. Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına gelir. Algl...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amitoz...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler birçok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmaktad...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu'da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuzey ...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık göster...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, diğer adı aktin filamentleri olantümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mik...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta,  halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024