Biyom

Biyom

Biyom; aynı iklim türlerinin içerisinde bulunduğu ve yaşandığı bunun yanı sıra benzer bitki örtüsüne sahip olan oldukça geniş coğrafi alanların genel adıdır. Canlıları ve bu canlıların yaşadıkları yeri içine almaktadır. Her biyomun kendine has iklim türü ile hayvan ve bitki çeşidine sahip olduğu bilinmektedir. Biyomlar iklim şartlarına göre farklı olarak kategorilere ayrılmıştır. Her biyomun kendine has özellikleri bulunan egemen bitki örtüsü yapısı o biyomda yer alan hayvan türlerini doğrudan etkilemektedir.

Konumları itibariyle genel anlamda biyom çeşitlerini karaların ve sulak alanların bulunduğu yerlere göre sınıflama yapmak gerekirse iki çeşit biyomdan söz edilebilir. Bunlar karasal biyomu ile su biyomudur.

Karasal Biyomlar

Karasal biyomlar yapıları itibariyle ortamın iklim şartları ile fiziki özelliklerine göre değişik canlı çeşitlerine sahip oldukları söylenebilir. Karasal biyomlar kendi içinde 3′ e ayrılmaktadır.

  • Ilıman Alandaki Çayır Biyomları: Yağış düzeyi orman oluşturacak miktarda fazla değildir. Bunun yanı sıra gelişen bitkilerin kurumasına sebep olacak kadar az bir miktar yağış almamaktadır. Bitkiler hızlı bir biçimde gelişmektedir. Hızlı şekilde gelişen bu bitkiler mevsimden ötürü oldukça çabuk bir biçimde çürümektedir. Bundan dolayı tarım arazileri için elverişli humus düzeyi fazla olan birtakım toprak yapıları ortaya çıkmaktadır.
  • Çöl Biyomları: Bitki örtüsünün neredeyse hiç görülmediği ya da çok az olarak bulunduğu alanlardır. Düzenli bir şekilde yağmur görülmez. Belli aralıklarla ve oldukça kısa süreli yağışlar ortaya çıkmaktadır. Çöl biyomunda görülen sıcaklık farkı ise oldukça yüksektir. Gündüz + 55 dereceye kadar yükselebilen sıcaklık miktarı geceleri eksi değerlerin altına inmektedir. Bu sıcaklık farkından ötürü çölde yer alan taşlarda da çözülmeler ve toz haline gelme durumu söz konusudur.
  • Orman Biyomları: Ormanlar dünyada karaların önemli bir bölümünü kapsar. Orman biyomları özellikleri iklim şartları bakımından bölgelere göre farklılıklar göstermektedir.

Orman biyomları da kendi arasında 3 kısıma ayrılır. Bunlar:

Tropikal Yağmur Ormanları: Bu orman bölgeleri ekvator alanının 20 derece kuzeyi ile 20 derece güneyinde bulunmaktadır. Yeryüzünün görülen en çok yağmur bu orman biyomunda görülür. Eski zamanlarda meydana gelen bu ormanlar yeryüzünde bulunan hayvanların büyük bir kısmına ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Ağaçların uzunluğu yaklaşık olarak 70 metreyi geçtiği görülmüştür.

Ilıman Bölge Ormanları: Orta enlemlerde yer alır. Kuzeydoğu Amerika, Avustralya, Asya ve Avrupa’da bulunmaktadır. Ağaçlar genellikle açık renktedir.

İğne Yapraklı Ormanlar: Kuzey Yarım kürede yer alan ve kışları oldukça sert geçen yerlerinde kar ve don olaylarının yaşandığı yüksek enlemlerinde yetişirler. Özellikle Sibirya’da iğne yapraklı ormanlara rastlanılmaktadır.

Su Biyomları

Dünyanın büyük bir kısmı suyla kaplı olduğundan su biyomları geniş yer kaplamaktadır. Sucul biyomlar kendi içinde ikiye ayrılır.

  • Tuzlu Su Biyomları %3 lük bir tuz derişimi barındıran sular tuzlu su biyomları olarak bilinmektedir. En büyük yer kaplayan tuzlu su biyomları ise okyanuslar ve denizlerdir.
  • Tatlı Su Biyomları %1 den az tuz oranı olan bölge tatlı su biyomu olarak adlandırılmaktadır. Tatlı su biyomları da kendi içinde ikiye ayrılır.

Göl Biyomları
Göl biyomlarının sabit bir büyüklüğü yoktur. Bazen küçük bir gölcüklerden meydana gelirken bazen de oldukça büyük göllerde bu göl biyom canlılarına rastlanılmaktadır. Göller genellikle su ve kara ekosisteminin bir arada olduğu yerlerdir.

Akarsu Biyomları

Akarsular tek yönlü olarak akan sulardan oluşmaktadır. Akarsu ağızları özellikle de canlı organizmaların yaşamı ile tarım için elverişli alanlardır. Akarsular birçok alanı gezerek içerisine oldukça zengin içerikli mineral kaynaklarını almaktadırlar.

Son Güncelleme : 01.01.2021 03:00:56
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. VELİ ATAY - 01.01.2021 03:00:56
Biyom ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Biyom Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Biyom"
Coğrafya dersini ne kadar çok çalışsaö da anlayamadım anlayamıyorum biyom da coğrafya nın ilk konularından ve hep anlayamadığım hiçbir zaman da anlayamayacağım bir konu coprafyayı anlamak için ne yapaniliriö hangi kitapları almalıyım nasıl bir çalışma sistemi yapmalıyım biyom konusu ne kadar basit gözüksede detaya inince zor oluyo yardımcı olur musunuz
Hind . 29.10.2018 19:56:49
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021