Biyokütle

Biyokütle

Biyokütle, geçmişte yaşayan ve yakında yaşamakta olan canlılardan elde edilen fosilleşmemiş tüm biyolojik malzemenin genelinin ismidir. Endüstriyel anlamda biyolojik maddelerden yakıtı elde edilmesi ile endüstriyel amaçlı kullanılması işlemi ile alakalıdır. Biyoyakıt elde etmek amacıyla yetiştirilen bitkiler ile kimyasal elde etmek üzere bitkisel ürünler ve hayvansal ürünler olarak şekillenir. Biyokütle yakıt olarak yapılabilen organik atıkların verilen isimdir. Gelişen çağda kentleşme, nüfus artışı, sanayileşme gibi yaşama değerlerinin yükselmesi ile dünyada enerji tüketimi artmaktadır. Bunun yanında çevre kirliliği gibi problemlerde oluşur. Enerji tüketimini karşılamak için bazı yollar ile çevre kirliliği tehdidiyle karşı karşıya kalınan ülkelerin çevre kirliliğini azaltmak için çeşitli ekonomik işlemler yapmasına yani yenilenebilir enerji kaynaklarına başvurulmasına biyokimyasal enerji elde edilir. Dünyada geniş bir etki alanına sahip olan biyokütle genel itibariyle yenilebilir enerji kaynaklarının artması yapılan Ar-ge çalışmaları ile gerçekleştirilir.

Biyokütle enerjisi
Oldukça büyük potansiyele sahip olan biyokütle enerjisi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi bir enerjinin aksine güneş ışığı ile kesintisiz karbon depolayan önemli bir kaynaktır. Aynı zamanda sıvı, gaz, katı olarak da ihtiyaca göre farklı alanlarda kullanılır. En önemli özelliklerinden birisi diğer enerji kaynaklarından farklı olarak kolay depolanabilir şekilde olmasıdır. Biyokütle enerjileri kendi arasında gruplara ayrılır. Biyokütle enerjileri endüstriyel ve kentsel kökenli olmak üzere gruplara ayrılır. Bitkisel kaynaklı enerjiler belediye çöplükleri, kanalizasyon ve endüstriyel atıklardan elde edilir. Böylece çevre kirliliğinin en önemli derecede azalmasına sebep olur.

Biyokütle enerjisi üretim yolları
Dönüşüm süreçleri biyokimyasal süreçler, fiziksel yöntemler ile uygulanır. Biyokütle enerjisi sıvı, katı, gaz halinde yakıtlar elde ederken; biyodizel, biyogaz, biyoetanal olarak üretilirken; odun biriktirme, metal hidrojen ve gübre gibi yakıt türleri de sayılabilir. Çağdaş teknolojiler ile beraber verimlilik önemli derecede atmaktadır. Büyük kaynaklar kullanılarak termik santraller yapılması amaçlanır.

Biyokütle enerjisinin çevreye olan faydaları
Fosil yakıtların yanma emisyonunun azalması asit yağmurlarını meydana getirir. Böylece çevre üzerinde olumsuz etkileri ortadan kaldırılmış olur. Aynı zamanda güvenli ve ekonomik olduğu söylenebilir. Biyokütle enerjisi gelişmekte olan ülkeler için önemli bir konuma sahiptir. Gelecek için temel enerji kaynağı olarak hesaplanır. Nüfus artışı ile üretim enerjisine olan ihtiyacının karşılanması ve çevre kirliliğine duyarlı olunması biyokütle enerjisinin önemini artırmaktadır.

Biyokütle enerji sektörü
Ülkemizde önemli bir yenilebilir enerji üretiminin potansiyeline sahip olmasına rağmen çok düşük bir üretime sahiptir. Türkiye'de yaklaşık olarak 1995'li yıllardan buyana enerji üretimi önemli bir yere sahiptir. Türkiye gibi gelişen ekonomiler büyük enerji kaynaklarına daha çok ağırlık vererek ülkelerin gelişmesinde destek sağlanmalıdır. Biyokütle enerjiler ile elde edilen işlemler sırasında kullanılan geri dönüşüm, kağıt, plastik, yapı malzemesi gibi ürünler biyokütle üretimi ve tüketimi için son derece önemlidir. Bu enerji desteklendiği sürece ülkelerin gelişimi o oranda artar. Bunun için insanlar bilinçlendirilmeli, kullanılan atıklar gerekli yerlere ulaştırılarak gerekli döngünün oluşması sağlanmalıdır.
Son Güncelleme : 20.01.2021 03:45:46
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. aysel koçer - 20.01.2021 03:45:46
Biyokütle ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Biyokütle Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Biyokütle"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021