Biyokimya

Biyokimya

Biyokimya; Canlı sistemin yapısını ve işlevini kimyasal bakımdan inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanır. Bios, Yunancada yaşam anlamındadır. Canlı sistemlerin yapısal ve fonksiyonel birimi hücre olduğundan, biyokimyanın işlevsel tanımı, canlı hücrelerin kimyasal temel yapı taşlarını ve bunların ortak davranışta bulunma tepkilerini inceleyen bilim dalı şeklinde olur. Biyokimyanın öncelikli konusu ve görevi, hücre bileşenlerinin doğası hakkındaki bilgilerin toplanmasıdır. Biyokimyasal açıdan bakıldığında sağlık, vücutta gerçekleşen binlerce hücre içi ve hücre dışı tepkilerin tümünün, vücudun fizyolojik durumdaki azami yaşam süreci ile uyumlu olacak hızlarda ilerleyişidir. Sağlığın temeli de, doğrusu normal biyokimyasal olaylardır.

Biyokimya insan sağlığıyla ilgili bilimlerde iki alanı inceler
  • Temel biyokimya
  • Klinik biyokimya
İstatistiksel veriler tıbbi kararların yaklaşık %70-80 inin laboratuvar sonuçlarına dayanılarak verildiğini göstermektedir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde laboratuvar hizmeti büyük bir öneme sahiptir. Klinik biyokimya bir laboratuvar bilimi ve tıp laboratuvar uzmanlık alanı olan, klinik biyokimya sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, Hastalıkların önlenmesi prognoz ve tedavinin izlenmesindeki testlerin yapımı, sonuçların tıbben yorumlanması, klinisyenlere ve hastalara danışmanlığı içeren tıbbi uzmanlık alanıdır. Klinik biyokimya laboratuvarı, başvuran hastalara en güvenilir, kaliteli sonucu en kısa sürede vermeyi amaçlayan birimlerdir. Bu laboratuvarlarda biyokimya uzmanları idaresi altındaki biyologlar, kimyagerler, laboratuvar teknisyenleri, hemşireler ve diğer yardımcı görevliler koordineli bir şekilde çalışarak hastalara ve klinisyenlere hizmet etmektedir. Laboratuvarların test türleri ve çeşitliliği, bulunduğu hastanenin tipine ve kapasitesine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Rutin biyokimya analizleri, temel hematolojik analizler ve idrar tahlilleri hemen hemen tüm kliniklerin biyokimya laboratuvarlarında çalışılan ortak testlerdir. Laboratuvar ekibi eksternal (dış) ve internal (iç) kalite kontrol programları ile yapılan tetkiklerin güvenilir, doğru ve kaliteli sonuçlar verecek biçimde çalışmasını sağlar. Günümüz modern tıp anlayışı dahilinde teşhis, tedavi ve hastalık takibi sürecinde biyokimya laboratuvar testlerinin önemi giderek daha da artmaktadır. Klinik biyokimya da gelişmekte ve ilerlemektedir.

Biyokimyasal Bağlar; Farklı atomların birbirine bağlanması ile farklı özellikte yeni bileşikler oluşur. Bileşikler oluşurken elektron kaybedilir, kazanılır veya ortaklaşa kullanılır. Elektronların yeniden düzenlenmesinde yer alan başlıca dört çeşidi bulunur.
Bunlar, İyonik bağ (elektrostatik kuvvetler iyonları bir arada tutar, örnek; NaCI), Hidrojen bağları. Kovbelent bağ (atomlar arası elektronların paylaşılması ile oluşur, örnek; C12). Van der Walls bağlarıdır.

Biyokimya Analiz Yöntemleri; Biyokimya veya klinik biyokimya labaratuvarlarında, biyolojik metaryellerde, hastalıkların teşhisi, bir hastalığın şiddetinin belirlenmesi, bir hastalığın izlenmesi, bulgu vermeyen bir hastalığın ortaya çıkarılması amacıyla, istenen maddeleri tanılama veya miktarlarını belirleme işlemlerinin tümüne analiz denir.

Nicel Analiz; Madde içindeki herhangi bir bileşenin miktarını belirler.

Nitel Analiz; Madenin yapısı hakkında, iyonik, atomik ve moleküler özellikleri hakkında ve fonksiyonel gruplar hakkında veriler elde edilir.

Analitik yöntemler klasik veya aletli yöntemler olarak sınıflandırılır.

Klasik (ıslak) Yöntemler; Kimyasal maddeler, terazi, kalibre edilmiş cam malzeme, ısıtıcı gibi basit laboratuvar malzemelerinin kullanıldığı ve genelde analitin daha fazla bulunduğu numunelerin analizinin yapıldığı yöntemlerdir. Vulumetrik, grevimetrik analiz gibi yöntemler içerir.

Aletli Analiz Yöntemleri; Genel laboratuvar cihazlarının ek olarak, çeşitli analiz için çözümleme cihazlarının kullanıldığı yöntemlerdir. Analitik cihazlar, maddenin, iletkenlik, elektrot potansiyeli, ışın absorpsiyonu veya amisyonu, kütle yük oranı, floresans gibi fiziksel ve kimyasal özelliklerini ölçer. Numuneleri tahlil etmek maksadıyla bazı bileşenleri ayırmak için kullanılan kromatografik, elektroforetik, elektrolitik yöntemler de analiz yöntemlerindendir.
Son Güncelleme : 13.12.2020 19:51:54
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. ümit kadak - 13.12.2020 19:51:54
Biyokimya ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Biyokimya Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Biyokimya"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021