Biyoenformatik

Biyoenformatik

Biyoenformatik, biyolojik verilerin bilgisayar ve istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesini sağlayan bilim dalıdır. Biyoenformatik özellikle moleküler biyoloji olmak üzere biyolojinin çeşitli dallarını, bilgisayar teknolojisi ile bunlarla alakalı veri işleme aygıtlarını bünyesinde bulundurur. Amacı biyolojik araştırmaların iyileştirilmesi, hızlandırılması için bilgisayarları ve algoritmaları geliştirmek ve bunlardan en iyi şekilde yararlanmaktır.

Biyoenformatik ortaya çıkışı

Bilgisayarların biyoloji alanında kullanılması 1960 yıllarında başlamıştır. Bilgisayar teknolojisinin ve biyoloji alanının teknolojiyle birlikte hızla ilerlemesiyle ortaya çıkan Biyoenformatik bilim dalı, günümüzde popüler akademik ve endüstriyel sektörleri bile geride bırakmıştır. Moleküler biyolojide bilgisayarların kullanımı moleküler dizilimler, üç boyutlu moleküler yapıların grafiksel temsili, üç boyutlu moleküler yapı veritabanları oluşturulması sonucunda başlamıştır. Bu çalışmalarla kısa süre içinde daha fazla miktarda veri üreten, protein protein ilişkisi, endüstri seviyesinde gen ekspresyonu, biyolojik açıdan aktif molekül araştırmaları, maya, bakteri, hayvan ve insan genom projelerinin yapılması gibi biyolojik çalışmaların sonucunda, bu alanda yapılması gereken uygulamalar takip edilemez safhaya gelmiştir. Biyoenformatik alanının ayrı bir bilim dalı olarak kabul edilmesi yakın zamanda olmuştur.

Biyoenformatik çalışma alanları nelerdir?

Biyoenformatik bilim dalı biyolojik sorunların çözümlenmesinde bilişim teknolojilerinin kullanılması şeklinde çalışır. Biyolojik veritabanlarının oluşturma, işletme, mevcut bilgisayar bilgilerinin biyolojik sorunların çözümü için kullanılması biyoenformatik alanının çalışmasını kapsar. Biyoenformatik biyolojideki bilgi akışını iki şekilde sağlar. Bunlar;

Genetik bilgi akışı: Bir organizmaya ait DNA incelemesi sonucunda özelliklerin tespit edilmesi, organizmaya ait olan türün meydana getirdiği grupların karakteristik özelliklerini kapsayan bilgi akışının sağlanması. Bu DNA bilgisi yeniden genetik havuz tanımlanması için kullanılmaktadır.

Deneysel bilgi akışı: Biyolojik olayların gözlemlenerek sağlanan enformasyonun açıklayıcı matematiksel modeller yardımıyla tarif edilmesi ve bu modellerin doğruluğu için yeni deneyler yapılmasını kapsar.

Günümüzde temel biyolojik araştırmalar klinik tıp uygulamalarında, tıp bilgi sistemlerinde belirleyici hale gelmiş, tanı ve tedaviyi kapsayan modüllerin oluşmasına neden olmuştur. Biyoenformatik temel bilimsel araştırmaları kapsasa da, yakın gelecekte klinik bilişimde önemli bir konuma gelecektir. Yani yakın gelecekte hastaların tutulan tıbbi kayıtlarında DNA dizilim bilgileri bile bulunacaktır. Gelişmiş ülkelerde günümüzde bile kişinin mevcut genetik tarama testlerini başvurulmaktadır. Bu özellikle sigorta şirketlerinin risk belirlemesi aşamasında kullanılır. Biyoenformatik alanında yapılan araştırmalar için kullanılan algoritmalar yakın gelecekte klinik bilişim sistemlerine entegre edilmeye başlanacaktır.

Biyoenformatik araçlarının kullanıldığı genel araştırma konuları

Metodolojik çalışmalar: Protein ve DNA sıra ve dizilimi araştırmalarının yapılması, heterojen biyolojik veritabanı entegrasyonu, makromoleküler yapıların üç boyutlu araştırılması, küçük moleküllerin ligandlarıyla etkileşiminin araştırılması, bilgisayarla otomize edilen veri analizi ve iletimi, etkileşimde olan gen ürünleri bilgi ağlarının oluşturulması, büyük deneylerden çıkan sonuçların analiz edilmesi, pek çok biyolojik sürecin matematiksel olarak modellenmesi, simülasyonu gibi araştırma konularını kapsar.
Biyolojik çalışmalar: Bu alanda karmaşık genetik fonksiyonların tanımlanması, protein yapılarının, fonksiyonların belirlenmesi, biyolojik fonksiyonu arttırıcı ya da engelleyici moleküllerin tasarımı, tıbbi, endüstriyel amaçlı yeni makromoleküllerin üretimi, genetik etkenlerin hastalık yapıcı etkilerinin araştırılması gibi konuları kapsar.
Son Güncelleme : 30.01.2021 03:50:50
Biyoenformatik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Biyoenformatik Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Biyoenformatik"
İyi günler ben size merak ettiğim bir soruyu sormak istiyorum biyoenformatik nedir? Ne işe yarıyor? Şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım
Efken . 05.09.2018 10:15:22
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022