Biyodizel

Biyodizel

Biyodizel, Biyodizel yağlı tohum bitkileri olan kolza, soya, aspir ve ayçiçeği ya da hayvansal yağların katalizör yardımı ile etanol veya metanol reaksiyonu sonucunda karıştırılarak dizel yakıta çevrilmesi sonucunda elde edilmektedir. Yakıt olarak kullanılan üründür. Hayvansal yağlar ve evlerde kullanılan atık yağların ve balık yağları biyodizel yakıtı ham madde olarak kullanılmaktadır. Biyodizel yağların transesterleşme yani kimyasal süreçten geçerek elde edilmektedir. Bu süreçten geçen yağların sonucunda geriye iki madde kalmaktadır bunlar ise metil esterler ve genellikle sabunlarda kullanılan gliserindir. Özellikle soya fasulyesi biyodizelin ham maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu yakıt türü dizel araçların motorunda herhangi bir değişim yapılmadan kullanılacak tek alternatif yakıttır. Biyodizel kükürt içermediği için kükürtdioksit emisyonu oluşturmaz. Bu yakıtın yaygın kullanımı ham petrol bağımlılığını ortadan kaldırarak Ülkelerde dış kaynakların kullanımı zorunluluğu azaltarak ekonomileri rahatlamaktadır.

Biyodizel Özellikleri

Biyodizel suya konulduğunda bir ayda %95 bozulurken motorin %40 bozulabilmektedir. Biyodizel doğadaki bozulması aynı şekere benzetilmektedir. Metil esterleri doğada çok kolay ve hızlı bir şekilde parçalanarak bozulmaktadır. Biyodizel 10.000 miligram litreye kadar olumsuz mikrobiyolojik etki göstermediği bilinir. Ağızdan direk alınması sonucunda öldürücü olmaktadır. Biyodizelin olumsuz toksit etkisi yoktur. Sofralarımızda kullandığımız tuz bile biyodizelden 10 kat daha öldürücü etkisi olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalar ve testler sonusun da insan vücuduna temasında biyodizel temizlik amaçlı kullanılan sabunlardan daha az toksit etki yaptığı bilinmektedir.

Biyodizel kullanım yerleri

Biyodizel genellikle araçların ısınması ve havacılıkta sanayinde yaygın olarak kullanılan yakıt türüdür. Dünyanın ilk biyodizel ile çalışan treni bile olmuştur. 2008 tarihinde havacılık alanında ilk kez biyoyakıt bir uçakta kullanılmıştır. Günümüzde halen maliyet bakımından diğer yakıtlardan ucuz olması sonucunda çok fazla oranda nakliyecilik alanında kullanılan araçlarda yakıt olarak tercih edilmektedir.

Biyodizel üretimi

Biyodizel bir çok ülkede resmi olarak vergiden muaf tutulmuştur. Biyodizelin en favorisi olarak soya fasulyesi bilinir.Başta Almanya, İtalya ve Avustralya en çok biyodizel üreten aynı zamanda tüketen ülkelerdir. Bunun yanı sıra gün geçtikçe bütün Avrupa ülkeleri ve Amerika da biyodizel kullanımı artmaya devam etmektedir.Örneğin 2005 verilerine bakılınca Almanya ya 2 milyon ton biyodizele ulaşmaktadır. Biyodizel üretiminde artık fotosentetik mikroalgler öne çıkmıştır. Öyle ki bitkisel kaynaklı üretilen biyodizel miktarından çok daha fazla fotosentetik mikroalgler çıkmaya başlamıştır.

Biyodizelin depolanması

Biyodizel kuru, temiz ve aynı zamanda karanlık odalarda depolanmalıdır. Aşırı sıcak ortamlar zararlı olmaktadır. Biyodizel konulacak depolarda malzeme olarak yumuşak çelik ve paslanmaz çelik ürünleri kullanılması uygun olacaktır. Biyodizelin depolanması, taşınması sırasında butil ve doğal kauçukların kullanılması çok sakıncalıdır. Viton B tipi elastomerik malzemelerin kullanılması uygun olacaktır.

Biyodizelin avantajları

  • Depolama koşulları kolay ve uygundur
  • Lokal olarak üretimi mümkündür.
  • Ucuz olması pahalı olan benzin ve dizel yakıtlarına alternatif yakıt olaması rekabetin artması ve akaryakıt fiyatlarında düşüş sağlaması
  • Araç motorunu daha iyi yağladı için motor ömrünü uzatması
  • Yanma yönünden diğer yakıtlara oranda az olması depolama ve taşımada güvenli olması
  • Bileşiğinde kanserojen maddesinin az olması
  • Soya ve kanola üretimini artırması ve ekonomiye katkı sağlaması
Son Güncelleme : 19.01.2021 18:52:14
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. oktay öztürk - 19.01.2021 18:52:14
Biyodizel ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Biyodizel Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Biyodizel"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021