Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Biyocoğrafya

Biyocoğrafya

Biyocoğrafya, hayvan ve bitki dağılımını inceleyen bilim dalları arasında yer alır. Bio ve coğrafya kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bitki coğrafyası veya Hayvan coğrafyası olarak iki bölüme ayrılmış bilim dalıdır. Hayvanlar fazla hareketli olduğundan dolayı araştırılması daha zordur. Bitki coğrafyasının araştırılması oldukça kolaydır. Hayvan ve bitki topluluklarının özellikleri ve dağılışları, insan yaşamları üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Biyoloji, Ekoloji, Botanik, Jeoloji, Klimatoloji, Jeomorfoloji, Pedoloji, Genetik ve Tıp canlılar bilimine yardımcı bilim dalları içerisindedir. Biyocoğrafya ekolojik biyocoğrafya, tarihsel biyocoğrafya ve Analitik biyocoğrafya olmak üzere üç bölüme ayrılır. Canlıların yaşam sürdüğü Biyosfer, canlı kürede Litosfer, Atmosfer ve Hidrosfer canlı yaşayan kesimlerinden oluşan bölümüdür. Ekosistemde yaşayan canlı veya cansız varlıkların karşılıklı ilişkilerini, canlıların dağılışını, yaşama biçimlerini etkiler. Yeryüzünde bulunan canlıların dağılımında Jeomorfoloji toprak iklim tipleri ve özellikleri oldukça önemlidir. Sağlıklı bir ekosistem içinde canlı türleri yoğun olarak bulunur.

Biyocoğrafya Araştırmacıları


Bitkilerle doğal yaşam arasında bağlantı olduğunu ilk olarak Aristo açıklamıştır. Bu konu ile ilgili Buruninin bir eseri bulunmaktadır. Ayrıca Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde tarım ürünleri ve bitki örtüsü hakkında önemli bilgiler yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda hayvanların coğrafi dağılımı çeşidi kitaplarda yer alan hayvan coğrafi bölgeleri tespit edilmiştir. Biyocoğrafya araştırmalar yürütülmesi için yeryüzü özellikleri, Adalar, Kıtalar kendi sınırları içerisinde ortak özellikleri bulunduran hayvan varlığı ve bitkilerin bulunduğu bölümünün belli bölgelere ayrılması oldukça önemlidir.

Hayvan coğrafyası bölgeleri


Hayvan coğrafyası zoocoğrafya biyocoğrafya bölümünün alt dalı olup, yeryüzünde bulunan hayvanların türleri ve nerede yaşadıklarının araştırıldığı bölüme verilen isimdir. İlk olarak Sümerler çevrelerinde hayvan tanımlamalarını yapmıştır. Zoocoğrafya ile ilgili Aristo ilk önemli çalışmayı yapmıştır. Hayvan türlerinin dağılışı açısından kendine has özelliklere sahip olan komşu bölgelerden belirli sınırında ayrılan alanlara zoocoğrafik bölgeye ismi verilir. Schlaret kuşlar için geliştirdiği bölünmeyi memelilere uygulayarak yeryüzüne 6 trafik bölgeyi ayırmıştır.

Nearktik bölge: Kuzey Amerika, Grönland, Meksika'nın Kuzey bölgelerini kapsayan bölüme verilen isimdir. Pelearktik ve Nearktik bölgelerine bazı araştırmacılar tarafından Holarktik bölge olarak da tek parça halinde kabul edildiği görülmektedir.

Pelearktik bölge: Asya Avrupa Kuzey Afrika'yı içine alan bölgeleri verilen isimdir. Avrupa, Sibirya Akdeniz bölgelerinde ayrılır.

Oryantal bölge: Güney Çin Hindistan güney Asya Seylan Malezya Batı Hint Adaları Java, Bali, Borneo, Filipinler Adaları bu bölgeye oluşturan alanlardandır.

Etiyopyen bölge: Habeşistan Sahra çölünün Güney kısmı Madagaskar Adasını kapsayan bölgeye verilen isimdir.

Avustralyen bölge: Batı Hint Adaları'nın belirli bir kısmı, Avustralya, Yeni Gine ve Yeni Zelanda bu bölümü kaplayan alanlardır.

Neotropikal bölge: Meksika'nın ovaları, Güney ve Orta Amerika, Florida'nın güney bölümleri ve Karayip adaları bu bölümde yer alır.

Avustralya bölgesi ve Oryantal Bölgesi arasında iki bölgeye dahil edilmeyen bir geçit bölgesi içerisinde yer alır. Wallacea bölgesi barındırdığı faunanın bileşimi açısından son derece önemlidir. Endonezya Adaları üzerinde bulunan Oryantal fuanayla Avusturalya fuanası karşılaşma, bir arada bulunma özelliği tarafından etkinken geçiş alanları arasında yer alır. Bu adaların birbirine olan uzaklığı 30 kilometre uzaklıkta olan Bali, Lombok, Asya ve Avustralya hayvanları türleri için sınır oluşturulan bölgedir.

Bitki coğrafyası


Yeryüzünde bulunan bitki örtüsünün dağılışı, bu dağılışı etkileyen faktörler ve çevre ile ilişkilerini inceleyen fiziki coğrafyaya verilen isimdir. Biyocoğrafya bölümünün alt dalları arasında yer alır. Botanik bitkileri tek tek incelerken; Bitki coğrafyası bitki toplulukları ile ilgilenen bölümdür. Ayrıca Bitki coğrafyası bitkilerin Morfoloji anatomi fizyolojilerini değil, yetişme şartlarını ve yeryüzünde dağıldığı bölgeleri inceleyen bilim dalıdır. Bitkilerin dağılışını açıklamaya çalışır. Bitki örtüsü pek çok coğrafi açıdan coğrafyanın konusu içerisinde yer alır. Bitki örtüleri genel olarak bulunduğu alanın iklimini ve o bölgenin koşullarını yansıtır. Zeytin Akdeniz ikliminde bulunurken; iğne yapraklı ağaçlar soğuk iklim bölgelerinde bulunur. Hurma ve muz tropikal iklimi Bölgesinin özelliklerini taşırken; kışın yaprağını döken ağaçlar Ilıman okyanusal iklimi temsil eder.

Yeryüzünde bulunan bitki örtüsü toprak erozyonunu önler. Özellikle Türkiye'nin iç kısımlarındaki karasal iklim bölgelerinde olduğu gibi bitki örtüsünün bazı koşullar sebebiyle tahrip edildiği yerlerde yoğun erozyon meydana gelmektedir. Bunu engellemek için boş olan arazilerin ağaçlandırılma yapılması gerekir. Bitki artıklarının ayrışmasıyla humus elde edilir. Humus toprağa verim katarken; renginin koyulaşmasını sağlar. Ayrıca yağışın taşkın yapmasını önleyerek; suların yer altına sızmasını sağlar. Yeraltı suyunun zenginleşmesine katkıda bulunur. Botanik, Jeomorfoloji, Klimatoloji, Pedoloji bitki coğrafyasının yardımcı bilimleri arasında yer alır. Bitkilerle ilgili Botanikten, iklim ile ilgili ise Klimatolojiden yardım alınır. Ayrıca Pedoloji bitkilerin yetişme alanı olan toprağı inceleyen bilim dalları arasında yer alırken; bitki dağılışını etkileyen yükselti ve rakım gibi yer değişiklikleri için Jeomorfolojinin yardımlarından faydalanılır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 06:07:26
Biyocoğrafya ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Biyocoğrafya Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Biyocoğrafya"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir. Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına gelir. Algl...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amitoz...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler birçok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmaktad...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu'da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuzey ...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık göster...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, diğer adı aktin filamentleri olantümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mik...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta,  halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024