Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik, kısaca tüm dünyadaki hayat formlarının çeşitliliğidir. İnsanların hayatlarını sürdürebilmesi için yaşadıkları çevrede, temiz su ve havanın, toprakların, besinlerin ve öbür ihtiyaçlarının karşılandığı, kullanacağı çeşitli maddelerin yer alması gereklidir. Hayat için gerekli madde ve koşullar, çevrenin abiyotik etkenleri ile bakteri, protista, mantar, nebat ve hayvanlar aracılığıyla sağlanır. Bir alandaki biyoçeşitlilik arttıkça o çevrenin ekolojik hizmetleri de o oranda artar. Tek bu yükseliş bilimsel çeşitliliği yaratan türler içinde etkileşimin yapılması halinde geçerlidir. Bu sebeple bilimsel farklılık arttıkça, ekosistemlerdeki madde döngüsü ve enerji akışları daha etkili gerçekleşir. Bunun aksine, ekosistemdeki bilimsel farklılık azaldığında, ekosistem hizmetlerinde azalma olabilir. Söz gelişi, yılan yer aldığı ekosistemdeki kurbağa benzeri türleri besin olarak kullanır. Böylelikle kurbağa popülasyonlarının fazla artışı engellenir. Bunun sonucu olarak, kurbağalarla benzer besini paylaşan öbür hayvanların besinlerden yararlanmalarına imkan verilir.

Biyolojik çeşitlilik, bir bölgede bulunan genlerin ve türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların meydana getirdiği bir bütündür. Başka bir söylemle bir bölgedeki genlerin, bu genleri taşıyan türlerin, bu türleri barındıran ekosistemlerin ve bunları birbirlerine bağlayan olayların hepsini kapsar. Bu vaziyette bir ekosistemdeki biyofarklılığın sürdürülebilir olmasının ciddi parametreleri üç ögeden oluşur;

Genetik farklılık: Kalıtsal olarak geçtiğimiz ve var oluşun fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerini tespit eden biyokimyasal paketler olarak tanımlanabilir. Kalıtımsal farklılık belli bir tür, popülasyon, türde, alt-tür veya ırk içerisinde bulunan gen farklılığıyla ölçülür. Bu tür değişiklikler, söz gelişi evcil hayvanların ve zirai ürünlerin üretilmesini ve yabanıl hayatta değişim gösteren şartlara uyumu olanağı sağlar.

Tür çeşitliliği: Bir grup organizma kalıtımsal olarak benzerlikler gösterir ve karşılıklı olarak olarak ürerler, bunun sonucunda türler olarak adlandırılan üretken canlılar belirir. Tür çeşitliliği çoğunlukla, belli coğrafi kısıtlar içerisinde bulunan türlerin toplamında sayısıyla ölçülür.

Ekosistem çeşitliliği: Bir ekosistem bitki ve hayvanlar, toprak, su, gökyüzü ve mineraller benzeri cansız varlıklardan meydana gelir. Toplulukların bizzat içlerinde ve topluluklar ile etrafları içinde karma karışık işlevsel ilişkiler söz konusudur. Su dolaşımı, toprak oluşumu, enerji akışı benzeri ana ekolojik süreçlerinde mekanizmasını meydana getirir. Bu aşamalar işlek toplulukları için gerekli meydana gelen dayanak sistemlerini olanağı sağlar ve böylelikle ciddi, karşılıklı olarak bağımlılık meydana gelir. Bu bağımlılık, bir bağlamda, sürdürülebilir kalkınmanın temel olgusudur. Her türün ekosistem hizmetlerinin oluşumunda tesiri bulunur. Söz gelişi, ekosistemlerin kilit taşı türlerinin ekolojik işlevi öbür türlere nispeten daha çoktur. Bu sebeple bu ekosisteme ilişkin kilit taşı türleri yok olduğunda, ekosistem çabuk biçimde değişmekte, bunun tesiriyle, ekosistem hizmetleri önemli oranda aksar veya tamamı ile bozulur. Azot bağlayan bakteriler, mikoriza mantarlar (Bitkiler ile mutualizm ilişkisinde meydana gelen mantarlar) açık denizlerde hayatını sürdüren önemli kütleli algler, tropik bölgelerdeki palmiye ve incir türleri yer aldıkları ekosistemin kilit taşı türleridir.
Son Güncelleme : 20.12.2020 11:37:53
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. orhan alem - 20.12.2020 11:37:53
Biyoçeşitlilik ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Biyoçeşitlilik Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Biyoçeşitlilik"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021