Bitkilerin Sınıflandırılması

Bitkilerin Sınıflandırılması

Bitkilerin sınıflandırılması, bitkiler yeryüzünde fotosentez yapan, ağaçlar, çiçekler, ökaryotik, yosunlar, otlar gibi organizmaları bulunduran büyük kapasiteli canlılardır. Tam parazit olmayanlar dışındaki bitkilerde kloroplast bulunur, fotosentez yardımıyla inorganik maddelerden organik maddeler üretirler. Bu bitkiler ototroftur. Karasal yaşam içinde hem oksijen, hem de besin kaynağıdırlar. Bitkilerin hücre zarı üzerindeki hücre çeperi selülozdan oluşur. Bitkilerin sınıflandırılması 2 temel kategoride yapılır. Bunlar damarlı ve damarsız bitkilerdir. Bunlarda kendi aralarında sınıflara ayrılır.

Bitkilerin sınıflandırılması nasıl olur?

Damarsız bitkiler: Bu bitkilerde iletim demetleri olmaz. Üremede ve gelişmede çiçek ve tohum oluşturmazlar. Bu bitkiler karasal ortama uyum sağlayamadığı için nemli bölgelerde yaşar. Bitkilerin kök, gövde ve iletim demetleri olmaz. İhtiyaçları olan suyu nemli ortamdan direkt olarak diffüzyon yoluyla alırlar. Tohum oluşturmazlar. Üremeleri eşeyli ve eşeysiz şekilde olabilir. Eşeysiz üreme sporla olur.

Damarlı bitkiler: Bu bitkiler kendi arasında damarlı sporlu bitkilerle damarlı tohumlu bitkiler olarak iki sınıfa ayrılır. Bitkilerin önemli bir bölümü karada yaşar. Bunlarda iletim demeti olur. İletim demetleri odun borusu (Ksilem) ile soymuk borusu (Floem) yapılarından oluşur. Odun borusundan su ve suyun içinde çözünen bazı inorganik maddeler taşınmaktadır. Soymuk borusunda ise, bitkinin yapraklarında üretilmiş olan fotosentez ürünleriyle diğer organik maddeler taşınır.

A) Damarlı sporlu bitkiler: Bu bitkilerin tohum oluşturma özelliği olmaz. Ancak iletim demetleri vardır. Bitkilerin çoğalması tohum yerine sporla olur. Bu sınıftaki bitkilerden en fazla bilineni eğrelti otlarıdır. Bunlar daha çok nemli olan bölgelerde, bataklıklarda ve ormanların olduğu alanlarda yetişirler.

B) Damarlı tohumlu bitkiler: Bu bitkilerin tohum oluşturma yeteneği olur. Aynı zamanda iletim demeti bulundururlar. Oluşan tohumların özelliğine göre bu bitkilerde kendi aralarında sınıflandırılır. Bitkilerin sınıflandırılması açık tohumlular ve kapalı tohumlular olarak iki şekildedir.

Açık tohumlular: Bu bitkilerin tohum taslakları, meyvenin yaprakları tarafından örtülmeden açık olarak tohum oluştururlar. Yani bitkilerin tohumları aynı kozalaklara benzer. Bitkiler yapraklarını dökmez ve çok yıllıktır. Gerçek çiçekleri yoktur ve genellikle rüzgarla birlikte tozlaşır. Yaprakları genellikle iğnemsi olur. Bu gruba çam ağaçları verilebilecek en güzel örnektir. Endospermleri ise, haploit (n) kromozomlu olur.

Kapalı tohumlular: Bitkilerdeki tohum taslağı meyvenin yapraklarıyla çevrili olan odacık içindedir. Bu nedenle tohumun oluşması kapalı şekilde meydana gelir. Endospermleri ise, triploit (3n) kromozomlu olur. Bu bitkiler açık tohumlulara göre daha gelişkin olurlar. Kapalı tohumlu bitkilerde aralarında iki şekilde sınıflandırılır. Bunlar ise;

Tek çenekliler: Bu bitkilerin embriyolarında tek bir tane çenek olur. Bu tür bitkiler genellikle tek yıllık otsu türlerden olur. Kökleri saçak kök, yaprakları paralel damarlı olur. Bitkilerin kambiyumu olmaz. Bu bitkilere soğanlı bitkiler, tahıllar, zencefil, muz ağacı, ananas, palmiye, orkide, şeker kamışı, papirüs gibi örnekler verilebilir.

Çift çenekliler: Bu bitkilerin embriyolarında iki tane çenek bulunur. Bunlar çok yıllık ve tek yıllık olabilir. Çok yıllık olan bitkilerde kambiyum olur. Bu yüzden bitkilerde enine kalınlaşma olur. İletim demetleri de düzenli olur. Kökleri kazık kök, yaprakları da ağsı damarlı şekildedir. Bitkilerin çoğunluğu çift çeneklidir. Bitkiler arasında en gelişmiş olanları da çift çenekli olan bitkilerdir.

Bitkiler yaptıkları fotosentez nedeniyle doğadaki diğer canlılara hem oksijen, hem de besin kaynağı olurlar. Bitkilerin bir yılda kullandığı su miktarıyla atmosfere bıraktıkları oksijen miktarı kıyaslandığında, oksijen oranı sudan 2 kat daha fazladır. Bitkiler ayrıca çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yaparlar. İnorganik besin döngüsünün devamını ve doğal ısının dengede tutulmasını sağlarlar. Bu nedenle bitkilerin yaşamdaki rolü çok fazladır. Bitkilerin sınıflandırılması özelliklerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur.
Son Güncelleme : 02.04.2021 21:09:37
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Selen Karadeniz - 02.04.2021 21:09:37
Bitkilerin Sınıflandırılması ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bitkilerin Sınıflandırılması Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Bitkilerin Sınıflandırılması"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021