Bitkilerde Eşeyli Üreme

Bitkilerde Eşeyli Üreme

Bitkilerde Eşeyli Üreme, bitkilerde eşeyli üreme çiçekte gerçekleşir. Bu bitkilerde eşeyli üreme sonucunda tohum üretilir. Tohum uygun koşullarda gelişerek döllenme sonucu yeni bir bitkiyi oluşturur. Açık tohumlu bitkilerin çiçekleri kozalak halindedir. Erkek ve dişi kozalaklar aynı bitki üzerinde ayrı olarak bulunur. Rüzgar yardımıyla çok sayıda polen oluşturur. Kapalı tohumlu bitkilerin çiçekleri ise çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organ olarak bölümlere ayrılır. Çiçek tablası tüm bu organların bağlandığı yerdir. Çiçekte bu kısımların hepsi bulunuyorsa tam çiçek, en az bir veya birden fazla kısım bulunmuyorsa eksik çiçek olarak adlandırılır. Bazı eksik çiçeklerde üreme organlarından sadece dişi organ yada sadece erkek organ bulunur. Sadece dişi organ bulunan çiçeklere dişi çiçek, sadece erkek organ bulunan çiçeklere de erkek çiçek denir.

Ayrıca bitkide erkek ve dişi çiçekler aynı bitkide olanlara tek evcikli, farklı bitkide olanlara iki evcikli bitki denir. Görevi çiçeği korumak ve fotosentez yaparak çiçeği beslemek olan çanak yaprak, çiçeğin dışında bulunan yeşil renkli kısmıdır. Taç yapraklar çiçeğin renkli kısmıdır ve genellikle parlak renktedir. Böcekleri çekerek tozlaşmaya yardımcı olur. Aynı zamanda çiçeğin bal özü ve güzel kokular salgılamasını sağlar. Bir çiçekte erkek organların hepsi sapçık ve başçık olmak üzere iki bölümden oluşur. Başçık polenlerin oluştuğu kısımdır. Başçık bölümünde polen üretimi yapılır. Çiçeğin en içteki bölümü ise dişi organdır. Bir çiçekte bir yada biden fazla dişi organ bulunabilir. Dişi organ yumurtalık, dişicik borusu ve tepecik kısımlarından meydana gelir. Her kısımın ayrı bir görevi vardır. Tepecik kısmı polenlerin tutunması ve çimlenmesi için yapışkan sıvı salgılar. Dişicik borusu kısmı polen tüpünü geliştirerek yumurtalığa doğru büyümesini sağlar. Yumurtalıkta ise tohum taslakları bulunduğu için yumurta hücresi üretimi yapılır. Yumurta hücresi döllendikten sonra yumurtalık gelişerek meyveyi meydana getirir.

Çiçekli Bitkilerde Üreme Hücrelerinin Oluşumu

Polen Üretimi: Erkek organda oluşur. Erkek organın başçık kısmında bulunan polen ana hücresi mayoz bölünme geçirir. Bunun sonucunda dört adet haploit kromozomlu mikrospor hücresi oluşur.Her bir mikrospor hücresinin çekirdeği mitoz bölünme geçirerek ikişerli çekirdekli gruplar halinde toplamda dört adet polen meydana gelir. Her polen şekil ve renk bakımından birbirinden farklıdır. Fakat yapısında genel olarak vejatatif ve generatif çekirdek olmak üzere iki farklı tip çekirdek bulundurur. Vejatatif çekirdek tozlaşmadan hemen sonra polen tüpünün oluşmasını sağlar. Generatif çekirdek ise polen tüpü oluştuktan sonra mitoz bölünme geçirir. Mitoz bölünme sonucunda iki adet sperm çekirdeği meydana gelir.

Yumurta Üretimi: Dişi organda oluşur. Dişi organın yumurta kısmındaki yumurta ana hücresi mayoz bölünme geçirir. Bunun sonucunda üç tanesi kutup hücreleri adında küçük olarak ve bir tanesi de makrospor adında büyük olarak dört adet hücre oluşur. Kutup hücrelerinde sitoplazma az olduğu için bu hücreler kısa bir süre sonra kaybolur. Makrospor hücresinde ise üç mitoz bölünme gerçekleşerek sekiz çekirdek taşıyan embriyo kesesi meydana gelir. Bu sekiz çekirdeğin üçü antipod çekirdek, ikisi polar çekirdek, ikisi sinerjit çekirdek ve biri de yumurtadır. Embriyo kesesinin içinde bulunan antipod çekirdekler döllenmeden hemen sonra kaybolur. Polar çekirdekler kaynaşarak sekonder çekirdeğe çekirdeğe dönüşür. Sekonder çekirdek döllenme olayına katılarak tohumdaki endospermi oluşturur. Sinerjit çekirdekler ise yumurta hücresine destek olarak yumurtanın beslenmesine yardımcı olur. Daha sonra yumurta hücresi döllenerek tohumdaki embriyoyu oluşturur.
Son Güncelleme : 27.04.2021 17:05:16
Bitkilerde Eşeyli Üreme ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bitkilerde Eşeyli Üreme Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Bitkilerde Eşeyli Üreme"
Fen bilimleri dersinde bir sonraki konumuz, eşeyli üreme. Eşeyli üreme sonucunda ne üretilir? Eşeyli üreme bitkinin hangi bölümünde gerçekleşir? Çiçekli bitkilerde üreme hücreleri nasıl oluşur? Dişi çiçek ve erkek çiçek nedir? Dişi organ hangi bölümlerden meydana gelir? Polen üretimi nasıl olur? Yumurta üretimi nasıl olur? Detaylı olarak bilgi verir misiniz?
Fatma . 02.10.2018 22:49:40
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022