Bitki

Bitki

Bitki, Bitki topluluğu yaşamın devamı amacıyla doğanın bir parçası olan en önemli etkendir. Bitkiler genel olarak ağaçlar, çiçekler, fotosentez yapan yosunlar, yosun ve benzeri organizmaları yapısında bulunduran çok büyük bir canlı topluluğu alemidir. Bitkiler çok büyük oranda fotosentezi gerçekleştirmekle birlikte tek hücreli bir kısım canlılarda fotosentezi gerçekleştirmektedir. Bitikler toplu halde dünya üzerinde yaşarlar. Bitkilerin bir arada oluşturduğu bitki kolonisine bitki örtüsü denilmektedir. Bilisel olarak çok büyük bir bölgede yetişen bitki türlerinin tamamına flora denilmektedir. Bitkilerin yetişmesinde bir çok etken bulunmaktadır. Bunlar ekvatora uzaklık, arazi eğitim, denize yükseklik, sıcaklık, rakım, ışık, nem, ışık, yıllık yağış miktarı canlı faktörü (insan, hayvan ve diğer bir kısım mikroorganizmalar), toprak içeriği, toprak yapısı bitkinin yetişmesinde en önemli etkenlerdir. Bir bitkinin gelişmesinde yukarıda etmenlerden bir veya bir kaçı eksik veya az olduğu takdir de bitki yaşamını devam ettiremez. Herhangi bir bölgeye özgün olarak bölgede yaşamını ve ekolojik yapısını sürdüren bitki topluluğuna vejetasyon denilmektedir. Vejetasyon 4 ana sınıftan oluşmakla birlikte bu sınıflar; Ormanlar, otlar, çalılar ve tundradır.

Bitkiler Aleminde Orman, Ot, Çalı ve Tundralar

Ormanlar her daim yeşilliğini koruyan ve fotosentez dengesini sağlayan topluluk halindeki bitki türleridir. Orman türleri incelendiğinde bulunduğu ekvator ve soğukluk-sıcaklık ilişkisine binaen her bölgede farklılık arz etmektedir. Ormanlar incelendiğinde orta kuşak, subtropilak, tropikal, sert yapraklı, kışın yaprak dökenler, iğne yapraklı, muson ormanları, mangrov, galeri, tropikal tarzlı orman türleri yapısında bir çok farklı ağaç ve bitki türlerini bulundurarak besin ve ekolojik döngüye katkıda bulunmaktadır. Çalılar ise bulundukları soğuk-sıcaklık birlikteliği ve mevsimlere bağlı olarak maki, psödomaki, garip gibi türleri ile bitkiler aleminde yerini almıştır. Bir kısım otlar ise bulunduğu coğrafyaya bağlı olarak savan, çöl ve step ortamında yaşamını sürdüren ve buradaki ekosisteme katkı bulundurmaktadır. Tundra ise kutup bölgelerinin güneş almasıyla birlikte toprak ve buzulları üzerinde mikroorganizmalar sayesinde oluşan bitki türlerini oluşturmaktadır. Tundra sayesinde kutuplarda bulunan canlılara besin ve fotosentez dengesi sağlanmış olur.

Bitki Türleri ve Bitkiler Aleminin Kapsamı

Bitkiler yaşam açısından oldukça önem arz etmektedir. Bu hususla bitkiler alemi oldukça büyük bir alanı kapsamaktadır. Uzman Biyologların yapmış olduğu araştırmalar neticesinde bitikler aleminde 350.000'e yakın bitki türü bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde 287.000 gibi büyük bir bitki türünün tanımı yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda yaklaşık olarak 259.000 çiçeksi bitki tespit edilmiştir. Bu bitki türlerinin 15.000'i yosun ve yosun türleri olarak tanımlanmıştır.

Bitkinin Görevi ve Önemi

Bitki ekolojik düzenin devamlılığı sağlamaktadır. Bu hususla bitkiler genel olarak enerjisini güneş ışığından alır. Topraktan almış olduğu minarelleri kullanarak farklı besin maddelerinin oluşmasını sağlamaktadır. Bu besin maddelerini kullanırken bitkide bulunan kloroplastlar sayesinde fotosentezi gerçekleştirerek organik bileşikleri üretir. Bitkinin mikroskop altında incelemesi sonrasında hücrelerinin kareye benzediği gözlemlenmiştir. Bu hücreler içerisinde bir çok organizmanın bulunduğu tespit edilmiştir. Bitki görev bakımında insanların yaşamını sürdürmesi nedeniyle oldukça önemlidir. Dünya üzerindeki bitki topluluğunun zarar görmesi halinde ekosistem bozularak canlılığın devamı son bulacaktır. Bu hususla bitkilerin kimyasal yollar ve insan tahrifatından korunması gerekmektedir.
Son Güncelleme : 27.01.2021 04:38:52
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. ENES ATAY - 27.01.2021 04:38:52
Bitki ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bitki Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Bitki"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021