Bitki Hormonları

Bitki Hormonları

Bitki hormonları, oksin, giberalin, sitokinin, absisik asit ve etilen olmak üzere 5 guruba ayrılıyor. Bitki hormonları, çoğunlukla salgılandıkları yerde etkili olmazlar. Hedef dokuya taşınır ve orada etkili olur. Hormonlar, bitkinin büyüme ve gelişmesinde çok önemlidir. 5 ana hormon gurubu bitkinin büyümesinde mevcut olduğu belirtilmiştir. Hormonlar bitkilerin büyümesinde meydana gelen fizyolojik faaliyetlerin çoğunluğu bu hormonların kontrolü altındadır. Hormonların etkileri daima bir denge içerisinde birbirlerini tamamlar ya da bir diğerinin etkisini azaltıcı olarak ortaya çıkar. Günümüzde hormonlardan çok yararlanılıyor. Bitkilerin çabuk büyümesi ve gelişmesi için hormonların yönlendirici özelliklerini önemseyerek çok yönlü yararlanılmaktadır. Çok sayıda kimyasal maddeler hormon olmadığı halde hormon olarak bilinmekte ve bu durum ise karışıklığa neden olmaktadır.

Oksin hormonu:

Bu hormon bitkinin uç bölgelerinde sentezlenir ve bitkinin köklerine doğru taşınır. Işıktan kaçma özelliğine sahiptir.

Görevi:
 • Bitkinin boyuna uzamasını sağlar.
 • Tohumun çimlenmesinde yardımcı olur ve hücre farklılaşmasında görev alır.
 • Bitkide yaprak oluşumunu, çiçeğin açmasını ve meyvenin oluşmasını sağlar.
 • Bitkinin yönelmesini, hareketlerinin gerçekleşmesini sağlar.
 • Bitkilerde çiçeklerin açılmasında görev alır.
 • Işığı sevmez.
 • Bitkinin ışık görmeyen yerlerinde üretilir.
 • Işığın olduğu yerden ışığın olmadığı yere doğru kaçar.
 • Çok fazla salgılanması büyümeyi durdurun.
 • Bu hormon bitkinin büyüme hücrelerini uyarır.
Giberalin hormonu:

Bu bitki hormonunun etkisi bitkilerin, boyuna büyümesini sağlar ve bitkinin kısa kalmasını önler.
 • Bitkinin boyuna uzamasını sağlar.
 • Bitki tohumunun çimlenmesine yardımcı olur.
 • Bitkideki meyvelerin büyümesini sağlar.
 • Bitkide oluşan çiçeklerin açmasına yardımcı olur.
 • İkinci gurup bitki hormonudur.
Sitokinin hormonu:

Bu hormon köklerde sentezlenir ve bitkinin diğer yerlerine doğru ulaşır.

Görevi:
 • Tohum çimlenmesinde ve bitki hücrelerinin farklılaşmasında görevlidir.
 • Yaprakların geç yaşlanmasını sağlar.
 • Bitki tomurcuklarının gelişmesini sağlar ve dal ve sürgünlerin oluşmasını sağlar.
 • Bu hormon etkisi ile kombiyum uyarılır ve bölünmeye başlar.
Absistik asit hormonu
 • Bu hormon tohumun ve tomurcukların gelişmesini engelleyerek uyku durumunda kalmasını sağlar.
 • Bitki köklerindeki hareketinin gerçekleşmesine yardımcı olur.
 • Bitki köklerinin topraktan su almasına yardımcı olur.
 • Bitki yapraklarının dökümünde görev alır.
 • Susuzlukta; bitkilerde gündüz stomaların kapanmasını sağlar.
 • Çelikle çoğalmayı sağlar.
 • Bitkinin soğuğa dayanıklı olmasına yardımcı olur.
 • Tohumun çimlenmesi gücünü arttırır.
 • Meyvenin iri olmasını sağlar ve meyve renginin iyi olmasını sağlar.
Etilen hormonu

Bu hormon gaz halinde bulunan tek hormondur ve salgılandığı yerde çok etkili oluyor. Olgunlaşmakta olan meyvenin dokularında, kök nodüllerinde, sararan yapraklarda ve çiçeklerde bulunan bitkisel hormondur.

Görevi:
 • Bitkinin yaprak dökülmesini sağlar.
 • Bitkideki meyvenin olgunlaşmasını sağlar.
 • Meyvenin olgunlaşmasını sağlar.
 • Salgılandığı bölgede etkilidir.
 • Tohumun çimlenmesini ve tomurcuklanmasına yardımcı olur.
 • Çiçeklenmeyi düzenler.
Son Güncelleme : 27.12.2020 09:08:45
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
 • Uzm. ayşe ekercan - 27.12.2020 09:08:45
Bitki Hormonları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bitki Hormonları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Bitki Hormonları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021