Bitki Biyolojisi

Bitki Biyolojisi

Bitki Biyolojisi, Bitki, bulunduğu toprağa kökleriyle tutunan, genellikle bir yere bağlı olduklarından yer değiştiremeyen, gelişip döl veren, çok hücreli olup, fotosentez yapan, Selüloz yapılı hücre çeperleri olan, ototrof canlılardır. Kloroplast taşırlar, depo maddeleri nişasta dır. Yaşama süresi dolduktan sonra kuruyarak varlığı sona eren ağaç, ot, yosun gibi canlı varlıkların genel adıdır.

Bitkilerin Genel Yapısı, Tohumlu Bitkilerin Temel Kısımları; Bitkiler toprak üstünde ve toprak altında olmak üzere iki organ sistemine sahiptir. Toprak üstü organ sistemine Bitki biyolojisinde sürgün sistemi denmektedir. Bitkilerde sürgün sistemini gövde ve dallar oluşturmaktadır. Gövdenin dalları üzerinde yapraklar, çiçekler, tomurcuklar ve meyveler bulunmaktadır. Tomurcuklar yeni dalları, yaprakları ve çiçekleri oluşturur. Çiçek ve dal tomurcukları, oldukça çok bitki tarafından meydana getirilen genç sürgünler dir.
Toprak altı organ sistemine ise kök sistemi denir. Bitkiyi kök sistemi ile toprağa bağlayıp, su ve minerallerin alınmasını sağlayan sistemdir.

Bitkisel Dokular; Kök, Gövde, yaprak gibi organlarda farklı biçimde dokular bulunmaktadır. Bitkilerde büyüme iki temel olayın sonucunda gerçekleşmektedir. Bu olaylar, bölünür doku sayesinde yeni hücrelerin oluşturulması, oluşan hücrelerin büyümesi ve gelişmesidir.
Yüksek yapılı bitkilerde buluna dokular üstlendikleri göreve göre dört sınıfa ayrılmaktadır. Bu dört başlık şu şekildedir.
  • Temel doku
  • İletim doku
  • Meristem doku
  • Örtü doku
Temel Doku; Temel dokuda Birbirinden farklı özelliklere sahip kollenkima, parankima ve sklerenkima hücreleri bulunur. Bitkinin her organında bulunan, temel taşını oluşturan ve bitkilerin çevre koşullarına uyum sağlaması için her türlü değişime uğrayabilen dokulardır. Olgunlaşmaları halinde de canlılıklarını sağlar. Ancak ağaç kabuklarında olduğu gibi zamanla canlılıklarını kaybettikleri de görülmektedir.

İletim Doku; Bu doku bitkilerde su ve organik madde taşımasını sağlar. Büyüme bölgesindeki ploren hücrelerinin değişmesiyle meydana gelir. İletim doku damarsız bitkilerin dışında yaşayan tüm bitkilerde bulunan doku çeşididir. Yapı ve görev bakımında iki ye ayrılırlar, Ksilem (odun borular), Floem (soymuk borular) olmak üzere. Ksilem ve Floem demetleri iletim dokuyu oluşturmaktadır.

Meristem Doku; Bitkilerin büyüme bölgelerinde bulunmaktadır. Meristem hücrelerinin bölünüp çoğalması ile meydana gelen yeni hücreler farklılık göstererek çeşitli dokuları, dokularda yeni organları meydana getirmektedir. Meristemler bulundukları yere göre apikal (uç) ve lateral (yanal) meristem olmak üzere iki grupta incelenmektedir.

Örtü Doku; Bitkinin Kök, gövde, yaprak ve meyvelerinin üzerini örterek altındaki dokuları dış etkenler karı korur. Aralıksız dizilmiş, kalın çeperli ve klorofilsiz hücrelerden oluşmaktadır. Bitkinin gaz alışverişini ve su kaybını düzenlemektedir. Bu doku da epidermis ve periderm olarak ikiye ayrılmaktadır.

Bitkilerde Taşıma, Basit Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi; Su yosunlarında, ciğer otları ve karayosunlarında özel bir taşıma sistemi yoktur. Su yosunları, su ve madensel tuzları, karbondioksit ve oksijeni bütün yüzeyleriyle difüzyonla alıp, artıklarını da aynı şekilde yine suya verirler.

Damarlı Çiçeksiz Bitkiler; Kibrit otları, Eğrelti otları ve atkuyruklularında basit iletim demetleri gelişmiştir. Kara ortamına uyum sağlamış kök ve yapıları itibariyle su ve mineralleri alırlar. Bunlarda gerçek gövde ve yaprakları olan bir yapıya sahiptirler.

Damarsız Çiçeksiz Bitkiler; Ciğer otları ve kara yosunlarının iletim demetleri yoktur. Bu yüzden çok fazla büyüme gösteremezler. Topraktan su ve mineralleri alma görevi yapan rizoid adı verilen köke benzer yapılar şeklinde görülür. Gerçek gövde ve yaprakları olan bir yapıda değildirler.

Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi; Taşıma sisteminde ilk olarak karasal ortama uyum sağlamış eğrelti otlarda rastlanılır. Bitkilerde taşıma sistemi iletim dokusunun ksilem ve floem borularından oluşmaktadır. Ksilem ve floem demetlerinin birlikte oluşturduğu yapılara iletim demeti denmektedir.

Ksilem Demetleri; Odun boruları, canlı parankima hücreleri ve destek hücrelerinden oluşmaktadır. Ksilem boruları ile su ve mineraller taşınmaktadır

Floem Demetleri; Bol sitoplazmalı arkadaş hücreleri ve destek hücrelerinden oluşmaktadır. Floem boruları ile de organik maddeler taşınmaktadır.
Son Güncelleme : 31.01.2021 15:48:54
Bitki Biyolojisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bitki Biyolojisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Bitki Biyolojisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022