Bağlanma Kuramı

Bağlanma Kuramı

Bağlanma kuramı, özellikle bebekler ve çocuklar olmak üzere birçok insanda meydana gelen bir durumdur. İnsanlarda bu durum en çok bebeklerde ve çocuklarda ele alınmaktadır. Bağlanma kuramı insanlarda doğumdan itibaren başlayarak ölünceye kadar devam eden bir durumdur. Dünyada genellikle insanlar ilk olarak anne ve babasına bağlanırlar. Bu bağlanma birçok kişide bir ömür boyu devam eder. Çocukların yanında bağlanma kuramı, yetişkinlerde de önemlidir. Özellikle bir çiftin birbirlerini severek birbirlerine bağlanmalarını örnek verebiliriz. Bağlanma kuramı, psikolojik olarak kişilerin birbirlerine yakınlık duyarak karşısındaki kişiden ilgi beklemesi eğilimi olarak açıklanabilir. Birbirine bağlanan kişilerde birbirine güven duyma duygusu son derece artar. Bu nedenle kişiler birbirlerine daha yakın olurlar. Yapılan araştırmalar sonucunda bağlanma kuramının sadece insanlar için değil ayrıca hayvanlar arasında da çok ciddi bir yeri olduğu ortaya çıkarılmıştır. buna örnek olarak bir çift muhabbet kuşunun birlikte uçması, birlikte hareket etmesi gibi durumları söyleyebiliriz. Bağlanma kuramına ilişkin olarak ilk araştırmayı dünya üzerinde John Browlby adındaki bilim adamı yapmıştır. Bu araştırmacının yaptığı araştırmalar çok önemli sonuçların ortaya çıkmasını sağlamış ve bağlanma kuramını geliştirmiştir. Bağlanma kuramı, genel olarak insanların birer sosyal varlık olduğunu ve diğer insanların yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir araç olmadıklarının göstergesidir. Aslında bu durum biraz da nesne ilişkileri kuramına benzetilebilir.

Bağlanma kuramı ile birbirine bağlı olan insanlarda diğer kişiden beklenen beklenti çok büyüktür. Özellikle kişilerin aşırı korku ya da heyecan durumlarında bı gibi beklentiler çok daha fazla artar. Bağlanma kuramı iki taraflı bir ilişki olduğu gibi bazen tek taraflı da olabilmektedir. Hatta bu durum, bazı insanlarda tek taraflı aşk olarak ortaya çıkabilir. Bu kuramın geliştirilebilmesi için ikili ilişkinin daha sıcak tutulması ve kişilerin birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Bu durumun uzatılması, bağlanma kuramının gelişmesini sağlar. Bağlanma kuramı, yeni doğan bir bebekte çok net bir şekilde görülür. Yeni doğan bir bebeğin temizliğinin yapılması, karnının doyurulması ve diğer bakımlarının yapılması bebek ile annenin bağlanma kuramı ile birbirlerine bağlanmasını sağlar. Bağlanma kuramının gelişmesi durumunda kişilerde ciddi bir şekilde mutluluk ve tatmin duygusu gelişir.

Bağlanma kuramının gelişmesi durumunda kişilerdeki davranışlar:
  • Sürekli olarak karşısındaki kişiye yaklaşma: Bağlanma kuramını yaşayan kişilerde sürekli olarak yakın olma duygusu gelişir. Bu kişiler her fırsatta beraber zaman geçirmek isterler. İşte bu durum bağlanma kuramı davranışlarından biridir.
  • Kişilerde sürekli olarak temas isteği vardır. Tüm memeli türlerinde yavrular ile anne yüz yüze gelmeye çalışır ve ona temas etmeye yönelik hareketler sergiler.
  • Bağlanma kuramı sırasında görülen bir diğer davranış ise kişilerin bakışlarıdır. İnsanların bakışlarına bakarak bağlanma kuramının bulunup bulunmadığını anlayabilirsiniz. Hem yetişkinler hem de bebeklerde bu durum aynıdır. Kişiler sürekli olarak göz teması kurarak bu durumu açığa çıkarırlar.
  • Bağlanma kuramının anlaşılmasında bir diğer durum ise kişilerdeki gülümsemelerdir. Hem yetişkinlerde hem de bebeklerde aynı olan bu durum bir bebeğin annesine gülmesi ya da bir yetişkinin karşısındaki kişiye bakışlarıyla birlikte gülümsemesi şeklinde kendisini gösterir.
Son Güncelleme : 16.02.2021 09:56:39
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Murat aydogan - 16.02.2021 09:56:39
Bağlanma Kuramı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bağlanma Kuramı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Bağlanma Kuramı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021