Bağırsak Florası

Bağırsak Florası

Bağırsak florası, canlının sindirme sisteminde yaşayarak konakladığı organizmanın sindirimiyle alakalı faydalı işlev gören mikroorganizmalardır. Aşağı yukarı insan vücudunda 1013 hücre varken bu sistem içerisinde bulunan mikroorganizma sayısı bundan 10 kat fazladır. Bakteriler kalın bağırsakta bulunan floranın büyük kısmını, dışkının da %60'ını oluştururlar. Sindirimin gerçekleştiği kanalda hayatını sürdüren tür sayısı tahmini 300-1000 aralarında olup, çoğu uzmanın görüşü bunun 500 dolaylarında olduğudur. Fakat bunların %99'u 30-40 türe ilişkin olmaları muhtemeldir. Bağırsak florasını yaratan canlılar aralarında maya türleri de bulunur.

Bağırsak florasındaki ilişki simbiyotik ve mutualistiktir, her 2 tarafa da yarar olanağı sağlar. İnsanlar bağırsak florası olmadan yaşayabilseler bile bağırsak florasının kullanılmayan maddeleri fermantasyon ile kullanılır maddelere dönüştürmekte, immun sistemini eğitmek ve zarar verici organizmaların gelişmesini önleyici faydalı işlevleri bulunur. Fakat birtakım bağırsak mikroorganizmaları rahatsızlık da yapabilir. Bağırsak florası denildiği vakit, hazm sisteminde hayatını sürdüren ve konak organizmanın sindirimiyle alakalı farklı faydalı işlevleri durumda olan mikroorganizmalar kastedilmektedir. Sıhhatli insanda bağırsak florasındaki bakterilerin % 98'i faydalı olup yenilen besinlerdeki proteinleri aminoasitlere, karbonhidrat besinleri disakkaritlere ve yağları yağ asidine dönüştürürler. Mesela proteinler 30.000-300.000 arası molekülden oluşurlar, enzimler yada bakteriler tarafından aminoasitlere (tek moleküle) dönüşürler. Aşağı Yukarı tek insan vücudunda 1014 hücre varken, hazm sisteminin içerisinde bulunan mikroorganizma sayısı bunun 10 katıdır.

Bağırsak florasında bulunan mikroorganizmaların görevleri

Bağırsak bakterilerinin faydalı olan farklı işlevleri bulunur. Örneğin sindirilemeyen gıdaların parçalanıp emilmelerine destekçi olmak, hücre gelişmesini teşvik etmek, zarar verici bakterilerin artmasını önlemek ve bağırsaktan kana doğru toksik ürünlerin geçmesini önlemek sayılabilir. Ayrıca bağırsak mukozasında enflamasyon oluşumunu önlemek, ten hastalıklarının oluşumunu azaltmak, bireyin immun sistemini güçlendirmek, karaciğere gidecek ve onun yükünü artıracak durumda olan patojen mikroorganizmaları elimine etmek, immun sisteminin sadece patojenlere yanıt vermesini sağlamak ve birtakım hastalıklara karşın muhafaza etmek de bu görevler aralarındadır. Bununla birlikte bağırsaklardaki koruma amaçlı mukoza bariyerini güçlendiriyorlar ve böylelikle bağırsak geçirgenliğini azaltarak alerjik maddelerin kana geçmesini engelliyorlar. Üstelik probiyotiklerin, çocuklarda görülebilen egzama, astım benzeri alerjik hastalıklardan korumayı sağlıyorlar. Yabancı probiyotik çeşidi durumda olan kefirin de ur oluşumunu önlemek veya var olanın ilerlemesini azaltmakta yararı meydana geldiği tahmin ediliyor. Probiyotiklerin bağırsak mukozası üstünde meydana getirdiği koruma amaçlı tabakanın ortadan kalkmasının ise bağırsak geçirgenliğini arttırır, bağırsak florasının bozulmasıyla meydana gelen hastalıklar da şu şekilde sıralanır; İshal, antibiyotik ishal, idrar yollarındaki hastalıklar, farklı alerjiler, Crohn rahatsızlığı, ülseratif kolit kanser, kolon kanseri vb.
Bağırsak florasının immun sistemi üzerindeki etkisi

Bağırsak bakterileri, konağın sistemik ve bağırsak mukozasındaki immun sistemi üzerlerine devamlı etki ederler. Bağırsak mukozasındaki immun sisteminin hem erken gelişiminde hem de yaşam boyunca devam eden işleyişinde bakterilerin anahtar rolü bulunur. Bağırsak mukozası yanında bulunan lenf dokularını stimüle ederek patojenlere karşın antikor üretilmesini sağlarlar. İmmun sistemi yararlı bakterilere dokunmayıp zararlılara karşın uğraş verir. Bir bebek doğar doğmaz sindirim sistemine bakteriler yerleşir. İlk yerleşen bakteriler immun sisteminin reaksiyonuna etki ederek, kendilerinin konağa ilişkin olarak tanımlanmalarını sağlarlar. Dolayısı ile önce bakteriler, bireyin yaşamı süresince var olacak bağırsak florası muhtevasını belirlerler. Bu nedenle normal doğan bebeğin immun sistemi, sezaryen ile doğan bebeğe nispeten oranla güçlüdür.

Son Güncelleme : 08.01.2021 22:55:24
Bağırsak Florası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bağırsak Florası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Bağırsak Florası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022