Azoospermia

Azoospermia

Azoospermia, erkekten alınan meni örneğinde hiç sperm bulunamaması olarak tanımlanan bir kısırlık problemidir. Genel nüfusun %1'inde, çocuk sahibi olamayan erkeklerin ise %10-15'inde görülebilen azoospermia, tıkanıklığa bağlı olan ve tıkanıklığa bağlı olmayan azoospermia olarak iki ana grupta değerlendirilir. Tıkanıklığa bağlı olan azoospermia, doğumsal olarak sperm kanallarının bir kısmında eksiklik, genital bölge enfeksiyonları, bölgede geçirilen cerrahi girişimler nedeniyle yaşanabilir. Tıkanıklığa bağlı olmayan azoospermia ise, doğuştan testilerin yukarıda olması, genetik bozukluklar, enfeksiyonlar, testis torsiyonu ve radyasyon gibi etkenler nedeniyle ortaya çıkabilir.

Tıkanıklığa bağlı gelişen azoospermia için kanalların açılması adına bazı cerrahiler uygulanabilir. Cerrahi sonucu başarı elde edilemeyen hastalarda ve tıkanıklığa bağlı gelişmeyen azoospermiada uygulanacak tek tedavi seçeneği cerrahi ya da mikroenjeksiyon tekniğidir.Tıkanıklığa bağlı olan azoospermia vakalarında mikroenjeksiyon ya da cerrahi yöntemiyle elde edilen sperm aşılama ya da tüp bebek tedavisi için kullanılır. Fakat tedavide başarı şansı oldukça düşüktür.

Azoospermia tanısı koyabilmek için 1 ay arayla erkekten meni örneği alınır ve bu örneklerde hiç sperme rastlanamazsa tanı koyulur. Bu vakalarda tanı koyulduktan sonra testis muayenesi, hormon testleri ve ultrasonografi uygulanır. Hastanın üroloji alanında detaylı değerlendirilmesi gerekir. Tüp bebek tedavisine başlanacaksa bazı genetik testlerin yapılması gerekir. Y- kromozomumum AZfb ya da tüm AZF bölgesinde delasyon bulunan vakalarda sperme rastlama olasılığı oldukça düşüktür. Bu nedenle tedaviye dahil edilmemeleri daha uygun görülür. Aynı zamanda AZF delasyonu tespit edilen vakalarda gebelik sağlansa bile babada olan bozukluğun dünyaya gelecek erkek bebekte de görülme olasılığı yüksektir. Bu konu hakkında tedaviye başlanmadan önce çiftlerin aydınlatılması gerekir. Kromozom bozukluğu tespit edilen hastalardan tüp bebek için elde edilen embriyolarda genetik tanı uygulanmalı ve tanı sonucunda kaliteli ve sağlıklı embriyolar transfer için kullanılmalıdır.

Azoospermia cerrahi tedavi seçenekleri

Tıkanıklığa bağlı gelişen azoospermia

Azoospermia saptanan hastaların %40 gibi bir bölümünde azoospermia tıkanıklığa bağlı olarak gelişir. Bu vakalarda ince bir iğneyle, mikrocerrahi yöntemiyle epidime girilir. Ayrıca testise ince bir iğneyle girilerek sperm aranır. Hiç sperme rastlanamayan hastalarda testisten doku örnekleri alınarak sperme ulaşılabilir. Tıkanıklığa bağlı gelişen azoospermia hastalarının neredeyse tümünde uygulanan teknikler sayesinde sperm bulunabilir. Bu teknik kullanılarak ilk gebelik 1993 yılında gerçekleştirilmiştir. Epidimden sperm alınmış, ancak sperm hareketsizse hastalarda yine testisten sperm alınabilir.

Tıkanıklığa bağlı olmayan azoospermia

Azoospermia hastalarının %60 kadarı tıkanıklığa bağlı olmadan gelişir. Bu hasta gruplarında çocuk sahibi olabilmeleri için tek yol cerrahiyle testislerden sperm alınması ve ardından mikroenjeksiyon tekniğine başvurulmasıdır. Yapılan araştırmalara göre bu hasta gruplarının %50'sinde cerrahiyle sperme ulaşılabilmektedir. İğne ile testise girilerek sperm elde edilebilir ya da cerrahi girişimle testisten doku örneği alınarak sperme ulaşılabilir. İğneyle testise girilerek sperme ulaşma olasılığı daha düşüktür. Doku örneğiyle sperm bulma şansı daha yüksektir.

Testise uygulanan travmanın şiddetini azaltmak için ilk önce testis açılmadan iğneyle girilerek sperm elde edilmeye çalışılır. Eğer bu yöntemle sperm bulunmazsa testis açılarak değişik bölgelerden doku örneği alınır ve sperm elde etme olasılığı artar. Tıkanıklığa bağlı gelişen azoospermia hastalarında sperm elde edileceğini gösteren en önemli belirti testisten tanı amaçlı alınan biyopsilerdeki patolojik tanılardır.

Tanıya göre sperm üretimi normalse ya da bölüm bölüm sperm üretimine rastlanıyorsa cerrahiyle sperm elde etme imkanı oldukça yüksektir. Tanı sonucu hastada Srtoli cell only sendromu, matürasyon arresti ya da germ hücre aplazisi gibi sorunlarla karşılaşılmışsa sperm elde etme olasılığı yok denecek kadar azdır.

Tıkanıklığa bağlı olmayan azoospermia hastalarında bir takım genetik testler yapılmalıdır. Çünkü bu hasta gruplarında genetik bozukluklara çok sık rastlanır. Hasta gruplarının yaklaşık %10-20'sinde somatik kromozom bozukluğu, %5-10'unda Y-kromozom bozukluğuna rastlanabilir. Bu hastalarda cerrahi yöntemle sperm elde etme olasılığı neredeyse yoktur.

Son Güncelleme : 17.02.2021 12:02:29
Azoospermia ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Azoospermia Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Azoospermia"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022