Astrobiyoloji

Astrobiyoloji

Astrobiyoloji, Bilinen ve tahmin edilen feza hakkında yaşamsal hareketin meydana gelişini, kainatın evrimini, pozitif bilimler ışığında biyokimyasal, jeokimyasal süreçlerin nasıl çalıştığını ve bu süreçlerin evrimsel gelişimi hakkında bizlere bilgi veren konuları inceler ve araştırır. Kainatta temel biyolojik yapının incelenmesi, evrimleşmenin temel nedenleri, canlıların evrimi ve dağılımının incelenmesi, gelecekte olası beklentiler hakkında bilgi sahibi olunması için çalışmalar yapar.
Astrobiyolojinin ifade edildiği bilgillere bakıldığında doğal yaşamın, Dünya üzerinde meydana geldiği gibi Güneş sisteminin diğer kısımlarında da olabileceği, Güneş sistemi dışında da olabileceğini, uzay derinliklerinin keşfedilmediği sürece, başka yaşam formlarının olabilme ihtimalinin sürekli var olacağını kabul eder. Astrobiyoloji zaman mekan ve biyokimyasal olarak bizden farklı olan kozmik canlı izlerini uzayın başka alanlarında olabileceği konularını araştırdığından uzayda; lipidik, biyomoleküler ya da nükleik zincirler, ilk genetik sistemler, ilk hücreler izlerini bulunması mümkün olabilir. Hatta bunlardan başka daha karmaşık kainatta daha karmaşık sistemlerin araştırılması, evrene hükmeden aşamaların araştırılması söz konusudur.
Astrobiyolojinin araştırılmasında kullanılan araçlar;
Çeşitli bilimsel alanların bir bütünü tamamlaması ile ortaya çıkan sonuçlar aşağıda ki bilim dallarından yararlanılmasını kaçınılmaz kılmıştır.
 • İnorganik kimya,
 • Hücre biyolojisi,
 • İklim bilimi,
 • jeokimya,
 • gezegen bilimi,
 • enformatik modelizasyon,
 • organik kimya

Astrobiyolojinin diğer bir adı egzobiyolojidir. Kainatta formlar veya disiplinler arası araştırmalar yapan bir bilim dalıdır.

Bu disiplinler genel olarak,
 • Güneş sistemimizin içinde ve dışında yer alan yaşamsal formların incelenip araştırılması,
 • probiyotik kimya ile ilgili kanıtların incelenip araştırılması,
 • Dünya benzeri yaşamsal özellikli gezegenlerin araştırılması,
 • Mars'ta daha önceden yaşam olup olmadığı veya gelecekte olabilirliği,
 • Dünya üzerinde var olan veya geçmişte meydana gelen yaşam formlarının araştırılması,
 • Uzay keşiflerinde labaratuvar çalışmalarının faydalı olup olmadığı,
 • Dünya canlılarının uzay da yaşam için adaptasyon sürecinin planlanması gibi konuları ele alır.

Astrobiyoloji ile ilgilenen bilim adamına astrobiyolog denir. Astrobiyologlar, uzay da yeni sistemler, güneşler, gezegenler ve uydular keşfetmek ve canlıların yaşayabilecek ortamının olup olmadığını saptamak için astronomlar ile iletişim halinde olurlar. Moleküler canlılıktan karmaşık canlı yaşamlarını anlamak için kimyacılar ile değişik gezegen ve uydular da temel mineral ve su ile ilgili delilleri incelemek için jeologlar ile, önceki yaşam formlarını araştırmak ve incelemek için paleontologlar ile işbirliği içinde çalışmak zorundalar. Ayrıca iklim bilimciler, gezegen bilimciler ve moleküler biyologlar ile de yakın etkileşim içinde olmaları gerekir.

Astrobiyoloji, yaşadığımız Dünya'dan başka yaşamsal gezegenlerin varlıkları hakkında bilimsel tahminler de bulunur. Astrobiyoloji, Dünya biyosferinden daha farklı biyosferleri anlayabilmek için kimya, fizik, astronomi, ekoloji, gezegen bilimi, jeoloji ve moleküler biyoloji'den yardım alır. Astrobiyoloji bilimsel donelerin yorumlanmasına yoğunlaşarak, mevcut bilimsel kuramların kabul ettiği varsayımları inceler.x

Uzaklaşan yıldız mesafeleri bize uzayın genişlediğini anlatmaktadır. Yeni oluşumların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Buna paralel olarak Astrobiyolojinin keşfetmesi gereken daha yeni oluşumlar meydana gelmektedir. Ayrıca canlı cansız hangi çeşit olursa olsun bu bilim dalının inceleme alanıdır. Fakat cansız yaşamı konu alan Dünya Dışı Akıllı Yaşam günümüz teknolojik imkanları ile pek mümkün olmayıp, halen marjinalliğini korumaktadır.

Son Güncelleme : 06.01.2021 02:58:50
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
 • Uzm. Kürşat YILDIRIM - 06.01.2021 02:58:50
Astrobiyoloji ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Astrobiyoloji Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Astrobiyoloji"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021