Archaea

Archaea

Archaea; 1977 yılında Carl Woese ve George Fox, prokaryotları dizinlerine bakılarak sınıflandırmış oldukları filojenetik ağaçta bulunan öbür bakterilerden ayrı bir şekilde oluşan kümelenmelerin den sebep arkaeleri tanımlanmışlardır. Bu canlı grubu başlangıç olarak birer alem yada alt alem şeklide oluşmuş olup, Arkaebakteriler ve Öbakteriler şeklinde isimlendirilmiştir. Woese bu grupların canlıların temel seviyede birbirinden değişik olarak birer kolu sayılması gerektiğini savunmuştur. Bu kavramı daha belirgin olan bir duruma getirmek için bu grupları Arkeler ve Bakteriler şeklinde yeni bir biçimde isimlendirmek ve bunların, Ökarya ile birlikte canlıların üç bölgesini meydana getirdiğini öne sürmüştür.

Biyolojik bir terim olarak Arkea ile jeolojideki Arkean yada Arkeozoik dönemin bir ilişkisi bulunmamaktadır. Arkeozoik zaman, yer tarihinde Arke ve bakterilerin dünya üzerinde yaşamakta olan tek canlılar olduğu bir dönemin adıdır. Bu canlılara ait olan kalıntılar 3,8 milyar sene öncesinde tarih olmuşlardır. Bakteriler, arkea ve ökaryotlar arasında meydana gelmiş olan ayrışmayı gösteren, rRNA verilerine dayandırılmış bir filogenetik ağaçtır.

Moleküler biyoloji; Bu biyolojinin temel amacı olarak genetik transkripsiyon ve translasyon şeklinde olan mekanizmaları bakterilere benzeyen bir yanı olmadığı, birçok bakımdan ökaryotlar ile benzer olan özellikler göstermektedir. Birçok arke tRNA ve rRNA genlerinde arkelere has intronlar yer alır ve bunlar ökaryotik intronlara, ne de bakteryel intronlara benzemekte olan onları değişik kılan farklı özellikler bulunmaktadır. Bakteri ve ökaryotlar da meydana geldiği gibi arkaelerde de gliserollu fosfolipitler bulunmaktadır.

Arke cinslerinde bulunan gliserolun stereo kimyası bakteri ve ökaryotlardakinin tersidir. Bu, değişik bir biyo sentetik bir durum olduğuna işaret eder. Birçok bakteri ve ökaryotun hücre zarları gliserol lipit esterlerinden meydana gelir. Arkelerin zarları gliserol lipit eterlerin den meydana gelir. Bakterilerde eter bağlantılı şekilde olan lipitler bulunsa bile gliserol stero kimyası bakteriyel şeklindedir. Arke lipitleri izoprenoid birimlerinden oluşur. Bu beş karbonlu şeklinde olan bileşik bakteri ve ökaryotlarda bulunmuş olan bazı vitaminlerde bulunmasına karşın, sadece arkeler onu lipitlerinin inşasında kullanırlar. Genellikle bu lipitler 20 karbonlu yada 40 karbonlu bir şekilde meydana gelirler.

Kırk karbonlu şekilde olan lipitlerin uzunluğu hücre zarının kalınlığında olduğu için bazı arkelerin hücre zarında bu lipit zincirinin iki kısmında gliserol fosfat grupları bağlıdır. Zar değişik canlı cinslerinde olduğu gibi iki lipit tabakasından değil, tek bir tabakadan meydana gelir. Tek tabakalı bir şekilde olan zar özellikle ısıyı sevmekte olan arkelerde yaygın bir şekilde görülür.

Arke hücre duvarları; Bakteri ve ökaryotlarda nadir bir şekilde meydana gelen özellikleri bulunmaktadır. S-tabakası bakterilerde de meydana gelir. Bazı canlılarda ise hücre duvarının tek bileşenidir yada peptidoglikanlı canlılarda dış tabaka meydana getirir. Metanojenlerin bir grubu dışında arkelerde peptidoglikan duvar bulunmamaktadır. Metanojenler de bulunan peptidoglikan dahil olamak üzere bakterilerdekin den oldukça değişiktir. Arkelerin flagellası, bakteri flagellasına yüzeysel bir şekilde benzerlik gösterse bile yapı ve meydana gelmesi bakımından oldukça değişiktir. Bakteri flagellaları farklılaşmaya uğramış olan bir cins salgı sistemidir.

Son Güncelleme : 07.04.2021 10:31:12
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. ismail veske - 07.04.2021 10:31:12
Archaea ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Archaea Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Archaea"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021