Amazon Ormanları

Amazon Ormanları

Amazon ormanları, dünyadaki en büyük yağmur ormanları olarak kabul edilen ve Güney Amerika'da bulunan ormanlardır. Batıdan Büyük Okyanusa, doğudan Atlas Okyanusuna kadar giden Amazon ormanlarının uzunluğu ortalama 7000 km ye ulaşmaktadır. Dünyadaki en büyük ırmak olan, su kapasitesi en fazla olan Amazon nehri de burada bulunur. Ayrıca Ekvator, Kolombiya, Brezilya, Peru, Venezuella, Guyana, Bolivya, Fransız Guyanası, Surinam ülkelerinin sınırları içerisinde bulunur. Amazon havzasının çoğunu içine alan Amazon ormanları ortalama 6 milyon kilometrekare bir alanı kaplar. Bu ormanların yaklaşık % 13 kadarı Peru, % 60 kadarı Brezilya sınırlarında kalıyor.

Dünyadaki yağmur ormanlarının yarısından fazlasını Amazon ormanları oluşturmaktadır. İçerisinde en fazla tür bulunan, en büyük ormanlardır. Sürekli olarak yağmur alan ormanların havası sıcak ve nemli bir ortama sahiptir. Amazon ormanları atmosferde bulunan karbondioksit dengesini korumakta, ekolojik sistem içinde canlıların çevre ve kendileriyle olan ilişkilerini düzenleyen etkiler yapmaktadır. Bu ortamda yaşam süren canlı türleri arasında hala daha keşfedilmemiş olanlar bulunmaktadır. Uzmanlar dünya üzerinde yaşayan canlı türlerinin en az yarısının Amazon ormanlarında yaşam sürdüğünü tahmin etmektedir. Günümüzde bu ormanların her yerini keşfetmek için çalışmalar yapılmaktadır.

Amazon ormanlarını tehdit eden etkenler nelerdir?

Bu konuda çevre örgütleri tarafından 2000-2010 yılları arasında yapılan çalışmalarda, yaklaşık 240 bin km2 alana sahip Amazon ormanlarının tahrip edildiği belirlenmiştir. Bu büyüklük yaklaşık İngiltere'de kadardır. Ağaçların yasa dışı yollardan kesilmesi, hidro elektrik santrali yapımı, otoyol yapımı, çiftçilik, madencilik gibi faaliyetler ormanlara zarar vermektedir.

Bunun dışında kuraklık ve susuzluk etkenleri de ormanların zarar görmesine neden olmaktadır. Kuraklığın uzun sürmesi etkilerini de arttırmaktadır. Bazı ülke sınırları içinde kalan ormanlarda petrol aramaları nedeniyle tahrip edilmeye başlanmıştır. Özellikle Ekvator ülkesindeki ormanlarda yoğun şekilde petrol araması yapılmaktadır.

Amazon ormanlarında yaşayan bitki ve hayvan türleri

Amazon havzasının çoğunu kaplayan bu ormanlar, içeriğinde iki bin kuş türü ve memeli hayvanları, kırk bin ağaç türü, 120.843 tür omurgasız canlıları, 2.200 balık türünü barındırmaktadır. Bu açıdan dünyada en fazla canlı türünün olduğu alandır. Bunun dışında Amazon ormanlarında dünyayla fazla bağlantısı olmayan bazı yerli kabilelerde bulunmaktadır. Bu kabileler ilkel bir şekilde, teknolojiden uzak bir yaşam sürerler.

Amazon ormanlarında genellikle ilkbahar yaz mevsimini iklimi hakimdir. Bitki türü fazla olduğundan ormanlarda yağış da fazladır. Ormanların farklı bölgelerinde görülen canlı çeşitliliği oldukça ilgi çekicidir. Hava nemli ve sıcak olduğu kadar, bitkilerde sıktır. Bu dünya ekolojisi açısından oldukça önemlidir. Çünkü dünyanın ihtiyaç duyduğu oksijenin çoğunluğu bu ormanlarda üretilir. Bitkilerin kullanımı aynı zamanda yeni ilaç yapımında önemlidir.

Yengeç ve Oğlak dönenceleriyle Ekvator arasında yer alan ormanlara tropik kuşak denilir Bu bölgede sıcaklık oldukça yüksek olur. Bu nedenle ormanlarda sıkça yağmur yağmasına neden olan aşırı su buharı meydana gelir. Amazon ormanlarında bulunan ağaçlar bir yandan yapraklarını döker, diğer yandan sürekli yeni sürgünler gelir. Bu yüzden her zaman yeşil ormanlar olarak tanımlanırlar. Ayrıca bu ormanlarda tipik özellik mevsimler arasındaki yağış rejimlerinin herhangi bir farklılık göstermemesidir.
Son Güncelleme : 19.12.2020 11:48:29
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Selen Karadeniz - 19.12.2020 11:48:29
Amazon Ormanları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Amazon Ormanları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Amazon Ormanları"
Küçük yaşlardan beri hayalin balta girmemiş amazon ormanlarında gezintiye çıkmaktı. Sonunda hayalim gerçekleşiyor ve amazon ormanlarını gezmek için tatile gidiyorum. Daha önce amazon ormanlarına giden arkadaşlara sesleniyorum. Gezilecek ve önereceğiniz bir yer bulunmakta mı? Öncelikle görülmeye değer yerlere gitmek istiyorum. Lütfen acilen cevap verin.
Cevde Odabaşı . 06.09.2018 00:21:27
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021