Ağaç Türleri

Ağaç Türleri

Ağaç Türleri; Meyve veren, gövdesi odun ya da kereste olmaya elverişli olan aynı zamanda uzun yıllar yaşayan bitkilere ağaç denir. Boyu en az beş metre, çapı on cm'den az olmayan, dal sürgün ve yaprakların oluşturduğu tepe tacını ya da dallarını yalnızca bir gövde üzerinde taşıyan, her sene çap olarak büyüyen, kalınlaşan, sürgün vererek boylanan, yapısal hücrelerinin büyük kısmı odunlaşmış olan uzun ömürlü çok yıllık bitkilerdir.

Bir ağacın yapısını oluşturan unsurlar dört ana gruptan oluşmaktadır bunlar, kök, gövde, dal ve yapraklarıdır. Bu organları şekillendiren temel nitelikler şekil, ağırlık, yoğunluk, boyut, hacim, boy, çap, yıllık büyüme gibi özelliklerdir. Ağaçların yaşamını sürdürmek gelişip büyümesi için ışık, karbondioksit, oksijen, sıcaklı su ve mineraller gibi bunun yanında bölgesel ve iklim hayati önem taşıyan maddeler ve şartlardır. Ağaçlar, topraktan mineral ve su maddelerini, havadan ise karbondioksidi almak, buna ek olarak güneş ışınlarını almak ve organik madde üretmek, doğaya canlıların vazgeçilmezi oksijeni vermek, canlılar için barınak ve besin ihtiyacını sağlamak gibi hayati önem arz eden işlevleri bulunmaktadır. Ağaçların bu görevlerini meydana getirirken çevrelerinde bulunan canlı cansız tüm yaratılanlarla karşılıklı etkileşim ve iletişim halindedir. Bu sebeple ağaçların içinde bulundukları eko sistemde vazgeçilmez unsurlardır. Ağaçların yanması (orman yangınları) diğer anlamda yok olması demek yaşam dengesinin bozulması ve yaşamın ve iklimlerin olumsuz yönde etkilemesi eko sistemin bir nevi bozulması anlamı taşır.

Ağaçlar su, mineraller, ışık, yer ve benzeri maddeler nedeniyle birbirleriyle amansız bir rekabet içerisine girerler. Bu mücadeleyi önde tamamlamak için, diğer bir anlamda hayatta kalmak ve kök ve tepelerini hızlı bir şekilde büyütmeye çalışırlar. Güneş olmadığında da hayatta kalabilmek için yapraklar üretirler. İşlevini kaybeden organlarını gövdesinden atar. Aynı zamanda rakiplerinin güneş ışığını almasına engel olarak alt etmeye çalışır. Bazı ağaç çeşitleri yaprak ve kök kısımlarından salgıladıkları sıvı veya gazlarla komşu ağaçlara zarar bile verdikleri araştırmacılar tarafından gözlemlenmiştir. Bu ağaçlara örnek verecek olursak Ceviz, ıhlamur, meşe, huş, dış budak gibi ağaçlardır.

Ağaçların Sınıfı ve Çeşitleri; Ağaçlar olgun çağa geldiklerinde oluşturdukları uzunluğa göre üç sınıfa ayrılmaktadır.

Birinci Sınıf Ağaçlar ve İsimleri; Bu sınıfa giren ağaç çeşitleri Ladin, sedir, melez, sekova, duglas, karaçam, sarı çam, dış budak, kayın, meşe, akağaç ve kızılağaçlarıdır. 100-150 yaşlarında tahmini 35-40 santim uzayabilen ağaçlar grubunda yer alırlar.

İkinci Sınıf Ağaçlar ve İsimleri; Bu sınıftaki ağaçlar ise ardıç, andız, fenike ardıcı, akağaç, kızılcık, pırnal meşesi, mazı meşesi, çitlembik, dene, keçiboynuzu, teşbih ağaçlarıdır. Bu ağaçlar İleri yaşlarda 25 metre ye kadar uzaya bilmektedirler.

Üçüncü Sınıf Ağaçlar ve İsimleri; Bu sınıftaki ağaçlar da akasya, akça kesme, boz pırnal, geyik dikeni, iri fındık, sarısalkım, vişne, kiraz, kayısı ağaçlarıdır. Bu ağaçlar ise ileri yaşlarda 6-10 metre uzaya bilmektedir.

Ağaçlar meyve veren ve meyve vermeyen ağaçlar olarak iki başlık altında toplanmaktadır.

Meyve Veren Ağaç Türleri; Bu türe ait olan ağaçlar şunlardır. Kayısı, erik, kiraz, vişne, elma, armut, dut, ceviz, badem, fındık, zerdali, kestane, incir, ayva, üzüm, portakal, mandalina dır. Bu sayılan meyveli ağaçların çoğu ülkemizde yetişmektedir. Coğrafi ve mevsimsel olarak ülkemizde yetişmeyen meyveli ağaçlarda şu şekildedir. Hurma, kivi, ananas gibi tropikal ve ılıman meyvelerdir.

Meyve Vermeyen Ağaç Türleri; Bu sınıfa giren ağaç türleri iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar İbreli ve yapraklı ağaçlardır. İbreli ağaçlar çam, köknar, sedir, ladin, ardıç gibi ağaçlarıdır. Yapraklı ağaçlar ise meşe, gürgen, kayın, kızılağaç, kestane, kavak, dış budak, ıhlamur kara ve akağaç gibi ağaçlardan oluşmaktadırlar.
Son Güncelleme : 14.04.2021 17:37:00
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. ümit kadak - 14.04.2021 17:37:00
Ağaç Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Ağaç Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Ağaç Türleri"
teşekkür ederim ödevimde çok yardımcı oldunuz
Ayşe Sena Dildar . 14.03.2018
CEVAP YAZ
Fotosentez Denklemi
Fotosentez Denklemi
Fotosentez denklemi, ototrof  canlılar inorganik maddelerden ihtiyacı olan organik maddeleri sentezleyebilir. Bu canlıların çoğu bunu ışıktan faydalanarak yapmakta ve buna fotosentez denmektedir.Fotosentez, ışık enerjisi + sentez anlamına g...
Amitoz
Amitoz
Amitoz bölünme, aslında mitoz bölünme ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Fakat amitoz bölünmede sitoplazmada herhangi bir değişiklik gözlenmez. Amitoz bölünme sonrasında çığa iki hücre çıkar. Açığa çıkan bu hücrelerin tüm özellikleri aynıdır. Amito...
Katalaz
Katalaz
Katalaz, Oksijene maruz kalan ve neredeyse bütün canlılarda bulunan, yaygın bir enzimdir. Katalaz hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksiti parçalama görevi olan bir enzimidir. Ayrıca da bu enzim bir başka özelliği de metilalkol ile etilalkolü ok...
Ötanazi
Ötanazi
Ötenazi, bir canlının kendi iradesiyle ya da yakınlarının verdikleri kararla ağrısız ve acısız bir şekilde hayatının sona erdirilmesidir. Ötenazi işlemi yüksek dozda ağır ilaçlarla ya da hastanın bağlı bulunduğu yaşam destek ünitesinden ayrılmasıyla ...
Arkebakteriler
Arkebakteriler
Arkebakteriler, 1970'li yılların sonunda keşfedilmiş olan arkebakteriler bir çok biyoloğu fazlasıyla şaşırmış olmaktadır. Çünkü bu canlılar aşırı sıcak aşırı tuz, yüksek asit yüksek baz gibi çok ekstrem koşullarda yaşayabilme özelliğine sahip olmakta...
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar, yaşam faaliyetlerini sürdürmek için oksijenin varlığına gerek duymayan canlılardır. Enerji besin maddelerinden elde edilir Canlıların aldıkları besin maddeleri oksijen kullanılıp ya da oksijen kullanılmadan elde edi...
Alpin Çayır
Alpin Çayır
Alpin Çayır, yüksek dağlık yerlerde ve ağaç yetişme için uygun olan sınırının biraz üstünde görülen yeşil çayırlıklara verilen genel addır. Türkiye'de sıklıkla görülmekle birlikte özellikle de Doğu Anadolu da yer alan dağlar, Toros Dağları ile Kuz...
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü
Calvin Döngüsü, Işıktan bağımsız reaksiyonlar kloraplastların stromaların da meydana gelir. Karanlık reaksiyonlar veya karbon tutma reaksiyonları olarak da adlandırılan bu evre de ışığa doğrudan gereksinim yoktur; ancak ışığa bağımlı reaksiyonlarda ü...
Plazmid
Plazmid
Plazmid: DNA nın kromozomdan ayrı olan bir parçasıdır ve kendisini eşeyleyebilmektedir. Dairesel ve çift sarmallı olan plazmid genellikle bakterilerde, ara sırada ökaryotlarda bulunmaktadır. Boy uzunluğu 1-400 kilo baz çifti arasında farklılık g...
Mikrofilament
Mikrofilament
Mikrofilament, Diğer adı aktin filamentleri olan tümökaryotik hücrelerin, sitoplazmasında yer alan, hücre iskeletinin en ince filamentidir olarak bilinmektedir. Aktininalt birimleri olan bu çizgisel şekildeki polimerler, esnek ve güçlü biçimdedir. Mi...
Virüs Hastalıkları
Virüs Hastalıkları
Virüs hastalıkları, virüs vücutta canlı ve sağlıklı hücreleri enfekte edebilen mikroskobik taneciklere verilen addır. Bir konak hücreyi enfekte ederek çoğalabilen virüsler, insan vücudunda birçok hastalığa yol açabilir. Virüs nedeniyle oluşan hastalı...
Peptidoglikan
Peptidoglikan
Peptidoglikan, hücre duvarının sıkılığı ve hücrelerin şeklinin oluşmasını sağlamaktadır. Bir tabaka şeklinde olup prokaryot hücrelere sahiptir. Amino asit, şeker ve kovalent bağ ile çapraz bağlanması sonucunda glikan adlı zincirleri oluştururlar. İçl...

 

Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Oksijensiz Solunum Yapan Canlılar
Alpin Çayır
Calvin Döngüsü
Plazmid
Mikrofilament
Virüs Hastalıkları
Peptidoglikan
Rekombinant Dna
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Plasenta
Komünite
Maya Mantarı
Küf Mantarı
Bitki Islahı
Çiçeksiz Bitkiler
Dna Ligaz
Aerob Bakteriler
Aktif Taşıma
Penisilin
Fosfor Döngüsü
Algler
Hidrokarbonlar
Melanin
Boyun Kasları Nasıl Gevşetilir
Asit Çeşitleri
Popüler İçerik
Rekombinant Dna
Rekombinant Dna
Rekombinant DNA, Doğada kendiliğinden olması mümkün olmayan, genellikle değişik biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendisli...
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli Solunum Yapan Canlılar
Oksijenli solunum yapan canlılar, canlıların bir çok ortak özellikleri vardır. Solunum, hareket, beslenme, boşaltım, üreme, büyüme, hücre yapısı, uyum...
Plasenta
Plasenta
Plaseta, halk arasında bebeğin eşi olarak da adlandırılan, anne karnındaki bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyulan her şeyi anneden temin eden ve anne ...
Komünite
Komünite
Komünite, popülasyonlar dünya üzerinde doğal ortamda farklı olan diğer canlılardan özgür ve bağımsız bir şekilde serbest olarak bulunamaz. Herzaman bi...
Maya Mantarı
Maya Mantarı
Maya Mantarı, hayvan dokuları ve bitki öz suyu dahil olmak üzere nemli ve sulu ortamlarda yaşayan hücreli mantar olarak bilinen mantarlardır. Maya man...
Küf Mantarı
Küf Mantarı
Küf mantarı, aslında hepimizin bir kez bile olsa gördüğü bir canlı türüdür. Genellikle bayatlamış olan ekmeklerde gördüğümüz bu mantarlar, direk olara...
Bitki Islahı
Bitki Islahı
Bitki Islahı, Ekonomik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan bitkilerin genetik ve stogenetik alanlarından faydalanılarak tür, çeşit, cins ve gene...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Fotosentez Denklemi
Amitoz
Katalaz
Ötanazi
Arkebakteriler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021